Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.11.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.11.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.11.2016 käsiteltiin muun muassa Ramoninkatu 4:n Rise-kampuksen asemakaavan muutosehdotusta.

Kaupunki ostaa rakentamattomia teollisuustontteja Jykes Kiinteistöt Oy:ltä

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että kaupunki ostaa Jykes Kiinteistöt Oy:ltä kiinteistöjä Seppälänkankaalta ja Tikkakoskelta. Kauppahinta on yhteensä 604 806 euroa. Kauppakirja laaditaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kiinteistöt sijaitsevat Seppälänkankaalla osoitteissa Kuormaajantie 46, Kuormaajantie 42, Kaakkovuorentie 3, Kaakkovuorentie 5, Sakselantie 4, Sakselantie 6, Sakselantie 5, Palokärjentie 5 ja Palokärjentie 1 sekä Tikkakoskella Elementtitiellä, jossa on kolme kiinteistöä.

Tontit ovat rakentamiskelpoisia teollisuustontteja, jotka ovat olleet pitkään rakentamattomia. Kaupungin tarkoitus on laittaa tontit markkinointiin ja luovuttaa yrityksille toimitilarakentamista varten erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti.

Rakennuskieltoa esitetään jatkettavaksi Nisula–Mäki-Matin omakotialueella

Lautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Nisula–Mäki-Matin omakotialueen rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 30.9.2017 asti.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon enintään kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 asettaa Nisula–Mäki-Matin omakotitaloalueen kahdeksi vuodeksi rakennuskieltoon suojelukaavan laatimista varten. Kaupunginhallitus jatkoi rakennuskieltoa vuonna 2014 yhdellä vuodella, keväällä 2015 kieltoa jatkettiin noin puolellatoista vuodella eteenpäin. Nykyinen rakennuskielto on päättymässä 31.12.2016, mutta suojelukaavan laatiminen on vielä kesken. Jotta voidaan välttää suojelukaavan tavoitteiden toteutumista heikentävät ja peruuttamattomat muutokset kaava-alueella, on perusteltua jatkaa alueen rakennuskieltoa vielä syyskuun 2017 loppuun asti.

Ramoninkatu 4:n Rise-kampuksen asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Ramoninkatu 4:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä udelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen 60-paikkaisen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman toimitilakokonaisuuden, niin sanotun Rise-kampuksen rakentaminen ja toiminta Tourulassa Ramoninkadun varressa.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on toimistorakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeutta tontille on muutosehdotuksessa osoitettu nykyisen kaavan mukaisesti 3700 kerrosalaneliömetriä ja kerrosluvuksi kolme.

Tontti on kooltaan 9600 neliömetriä. Ajoyhteys alueelle on Ramoninkadulta Heikinkadun suunnasta. Tontin toteuttaminen edellyttää Tourujoen ylittävän sillan peruskorjaamista, joka on ajoitettu vuodelle 2017. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Leppälahti-Savio vesiosuuskunnan toiminta-alue nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Leppälahti - Savio vesiosuuskunnan 1.11.2016 päivätyn vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluekartan julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot.

Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Leppälahti - Savio vesiosuuskunta on hakenut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymistä 9.11.2016 saapuneen hakemuksensa mukaisesti.

Kankaan alueellisen kuituinfran sekä laite- ja teletilojen hinnoitteluperiaatteet hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti Kankaan alueellisen kuituinfran sekä laite- ja teletilojen hinnoitteluperiaatteet ja vahvisti hinnaston. Hinnoitteluperiaatteet ja hinnasto ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupunki rakentaa kunnallistekniikan yhteydessä alueelle valokuituverkon eli niin sanotun mustanverkon. Kaikille operaattoreille ja toimijoille tarjotaan yhdenmukaiset edellytykset vuokrata laajakaistakapasiteettia ja tarjota palvelujaan Kankaalla. Alueellinen valokuituverkko takaa myös asukkaille palvelujen laajan saatavuuden kilpailukykyiseen hintaan.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asiassa 266 lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökseen, joka koski Tourujoen puiston viherrakennussuunnitelman hyväksymistä. Asia 268 poistettiin esityslistalta.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3415 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi

- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

22.11.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje