Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.11.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.11.2016

Vuoden 2017 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2017–2019

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen 7.11.2016/234 tekemän päätöksen mukaisena.
2. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2017 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 120 miljoonan euron määrään saakka.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu vuosien aikana monitoimijaisissa yhteistyöverkostoissa. Suunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen on kuitenkin viivästynyt niin, että vuosien 2013–2016 suunnitelma on tulossa hyväksyttäväksi vasta vuoden 2016 lopussa. Samaan aikaan Jyväskylän kaupungissa käynnistetään laaja hyvinvointikertomustyö, jossa tarkastellaan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä vuosina 2013–2016. Saadun tiedon pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma vuosille 2017–2020. Tästä syystä on päädytty ratkaisuun, jossa tämä suunnitelma sisältää toiminnan painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit vuodelle 2017. Jatkossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee osaksi laajaa hyvinvointikertomusta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelman.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumuksen edellyttämän Jyväskylän kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman. Hyväksynnän jälkeen suunnitelma lähetetään EU:n komissioon tarkastettavaksi ja lopullisesti hyväksyttäväksi.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi resurssien viisaan käytön olennaiseksi osaksi uutta kaupunkistrategiaa joulukuussa 2014 Valtuusto 25.5.2015 myös sitoutui pitkäjänteisesti tavoittelemaan resurssiviisautta päämääränään olla jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2050. Tämän toteuttamiseksi on laadittu resurssiviisaan Jyväskylän tiekartta, jonka tavoitteina ovat mm. hiilineutraali sähkön- ja
lämmöntuotanto vuonna 2030 sekä fossiiliton ja hiilineutraali energiantuotanto ja liikkuminen vuonna 2050.

Jyväskylä on myös sitoutunut kansalliseen energiatehokkuussopimukseen (2017–2025), jossa määritellään kaupungin oman toiminnan energiatehokkuudelle tarkemmat tavoitteet ja parannustoimenpiteet. Edellisen sopimuskauden (2009–2016) tavoitteet Jyväskylä saavutti jo etuajassa. Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma määrittelee keskeiset toimenpiteet resurssiviisauden energiaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi, vuoteen 2025 saakka. Suunnitelma kokoaa yhteen jo aiemmissa ohjelmissa toteutettaviksi suunniteltuja toimia mm. Jyväskylän ilmasto-ohjelmasta (2011), Resurssiviisauden tiekartasta, Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelmasta (2016) ja kaupungin energiatehokkuussopimuksesta 2017–2025. Myös päästöjen vähennystoimet pohjautuvat Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelmaan (2016) ja kaupungin energiatehokkuussopimukseen 2017–2025.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toimenpiteet koskevat kokonaisvaltaisesti eri toimijoita kaupungin alueella. Päästöjen kartoitus ja vähennystoimet sisältävät alueen energianhankinnasta ja polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ja kattavat sopimuksen avainsektorit eli kunnalliset rakennukset ja toiminnot, palvelusektorin ja asuinrakennukset ja tieliikenteen sekä paikallisen energiantuotannon.
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen keskeinen tavoite on, että kaupunki pyrkii nykypäivänä tehtävillä toimilla varmistamaan sopeutumisen jo havaittuihin vaikutuksiin, varautumisen keskeisiin tulevaisuuden uhkiin sekä hyötymään mahdollisista ilmastonmuutoksen myönteisistä vaikutuksista. Sopeutumissuunnitelma kattaa riskien ja haavoittuvuuksien kannalta merkityksellisiksi todetut osa-alueet kuten maankäytön suunnittelu, rakentaminen, vesihuollon ja hulevesien hallinta, maa- ja metsätalous, liikuntapalvelut sekä poikkeustilanteiden valmiussuunnitelmat.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3411

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

21.11.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje