Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 9.11. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 9.11. pidetystä kokouksesta

Lautakunta päätti muun muassa lakkauttaa Keltinmäessä sijaitsevan Kultasiiven päiväkodin1.6.2017 alkaen, perusti kaksi palvelukoordinaattorin virkaa, hyväksyi päivitetyn toimintasäännön ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2013-2016 sekä päätti kevään 2017 kokousajat.

Kultasiiven päiväkodin lakkauttaminen 1.6.2017

Lautakunta päätti, että Keltinmäentie 17-19 D sijaitseva Kultasiiven päiväkoti sulkee ovensa ensi kesänä.

Kaikille lapsille järjestyy jatkossakin haluttaessa joko kunnallinen tai yksityinen hoitopaikka omalta alueelta. Tammikuussa 2017 aloittavan uuden yksityisen kolmiryhmäisen päiväkodin sekä kaupungin ylläpitämän Kultalakin päiväkodin muutostyöt mahdollistavat nykyisen hoitopaikkamäärän säilymisen ja hienoisen lisäyksen Keltinmäessä. Kultasiiven päiväkodin 6 työntekijää sijoittuvat varhaiskasvatuksen vapautuviin tehtäviin.

Kultasiiven päiväkodin tiloissa on edessä suurehko saneeraus, jonka alta päiväkoti joka ta-pauksessa olisi joutunut siirtymään muihin tiloihin. Lisäksi arvioitiin, ettei tiloista saa nykyisiä vaatimuksia täyttävää päiväkotitilaa. As Oy Keltinsaton tiloissa sijaitseva Kultasiiven päiväkotihuoneisto laitetaan toiminnan päättymisen jälkeen myyntiin.

Kasvun ja oppimisen palveluihin kaksi palvelukoordinaattorin virkaa

Sivistyslautakunta päätti perustaa kaksi palvelukoordinaattorin virkaa kasvun ja oppimisen palveluihin 1.11.2016 alkaen.

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus- ja kehittämisyksikköjen toiminnot yhdistyivät 1.8.2016. Toiminnan uudelleenjärjestelyissä esimies- ja johtamistehtäviä on tiivistetty.

Palvelukoordinaattorit vastaavat yksityisten ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen sekä perusopetuksen palveluohjauksesta. Työssä painottuu yksityisen perhepäivähoidon ja päiväkotitoiminnan valvonnan toteuttaminen. Tehtäväalueeseen kuuluu myös sijoituspäätösten tekemistä kunnallisessa päivähoitopalvelussa ja esiopetuksessa. Tämä edellyttää viran perustamista, sillä tehtävässä käytetään julkista valtaa.

Palvelukoordinaattorin tehtävässä hoidettavaksi siirtyvät myös aiemmin työsuhteessa hoidetut tehtävät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen liittyen. Järjestely ei lisää henkilöstön määrää, koska eläköityvän työsuhteisen tilalle rekrytoidaan henkilö ja työsuhteisen tehtävät siirretään virassa hoidettavaksi. Viran perustamisen jälkeen virkaan siirrettävä työntekijä täyttää perustettavan viran kelpoisuusvaatimukset ja hän on antanut tähän suostumuksensa.

Lautakunta hyväksyi päivitetyn toimintasäännön

Sivistyslautakunnan hyväksyi sivistyksen toimialan tarkistetun toimintasäännön 17.11.2016 alkaen.

Toimintasääntöä piti päivittää muun muassa kasvun ja oppimisen palveluohjaus- ja kehittämisyksikköjen toimintojen yhdistymisen ja siihen liittyneiden tehtäväkuvamuutosten takia. Esityslistan liitteenä hyväksytty toimintasääntöehdotus sekä versio, josta näkee muutokset aikaisempaan toimintasääntöön. Linkkinä hyväksytty toimintasääntöehdotus: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=912524&version=1

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013-2016

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää osaltaan kaupunginhallitukselle keskustelun aikana toimialajohtaja Leisimon muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman seuraavilla lisäyksillä:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan
1. opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
2. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalve-luista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksessa
3. toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tu-kea
4. tiedot suunnitelman toteuttamista, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista.

Suunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen on viivästynyt niin, että vuosien 2013-16 suunnitelma on tulossa hyväksyttäväksi vasta vuoden 2016 lopussa. Samaan aikaan Jyväs-kylä kaupungissa on käynnistetty laaja hyvinvointikertomustyö, jossa tarkastellaan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä vuosina 2013-16. Saadun tiedon pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma vuosille 2017- 2020. Valmisteluryhmä on päätynyt ratkaisuun, jossa tämä suunnitelma sisältää toiminnan painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit vuodelle 2017. Jatkossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee osaksi laajaa hyvinvointikertomusta.

Toimenpidesuunnitelmaa ohjaavat seuraavat yleiset periaatteet:
- Kaikessa toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
- Lapsille ja nuorille taataan turvallinen toimintaympäristö.
- Toiminta perustuu yhteiseen suunnitteluun.
- Palvelut toteutetaan pääosin lähipalveluperiaatteella.
- Toiminnassa painotetaan ehkäisevää työtä, varhaista tukea ja osallisuuteen kannustamista.
- Palveluja toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on selkeät työnkuvat ja vastuut.

Toimenpidesuunnitelma löytyy päätösliitteestä sivuilta 13-26: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=912453&version=1

Sivistyslautakunnan kevään 2017 kokousajat

Sivistyslautakunta päätti, että kevätkauden kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 16.30 seuraavasti: 25.1., 22.2., 29.3., 26.4. ja 17.5. sekä lisäksi iltakoulut keskiviikkona 8.2. ja tiis-taina 11.4.

Jyväskylän kesäyliopisto ry:n sääntömääräinen syyskokous

Lautakunta päätti, että kaupungin edustajaksi Jyväskylän kesäyliopisto ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 11.11.2016 valitaan toimialajohtaja Eino Leisimo ja esittää, että yhdistyksen hallitukseen valitaan vuodeksi 2017 toimialajohtaja Leisimo ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi palvelupäällikkö Päivi Koivisto.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3311 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 17.11.2016. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

9.11.2016Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje