Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylä, Lahti ja Kuopio haluavat suurille kaupungeille vastuuta työllisyys- ja elinvoimatehtävistä

Jyväskylä, Lahti ja Kuopio haluavat suurille kaupungeille vastuuta työllisyys- ja elinvoimatehtävistä

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunginjohtajat ovat lähettäneet työ- ja elinkeinoministeriöön sekä valtiovarainministeriöön oheisen kannanoton suurten kaupunkien roolista työllisyys- ja elinvoimatehtävissä. Kannanotossa painotetaan myös suurten kaupunkien merkittävää roolia koko Suomen kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, elinvoiman ja kansallisen kulttuurin edistäjinä.

Jyväskylä, Lahti ja Kuopio haluavat suurille kaupungeille vastuuta työllisyys- ja elinvoimatehtävistä

Suomen suurimmilla, yli 100 000 asukkaan kaupungeilla on merkittävä rooli kansantalouden kasvun vauhdittajina. Tarvitsemme Suomeen maantieteellisesti kattavan, kansainvälisessä kilpailussa pärjäävien kasvukeskusten verkon. Jyväskylä, Lahti ja Kuopio haluavat olla täysipainoisesti mukana oman alueensa ja samalla koko maan kehittämisessä. Pääkaupunkiseutu ja ns. kuutoskaupungit ovat merkittävässä asemassa, mutta koko maan pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää myös muiden suurten kaupunkien potentiaalin hyödyntämistä.

Hallitusohjelman tavoite vahvasta elinvoimakunnasta on tärkeä ja se on huomioitava erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla tulevan maakuntauudistuksen yhteydessä. Suurilla kaupungeilla on ratkaiseva vaikutus maan kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, elinkeinojen monipuolistumisen ja kansallisen kulttuurin edistäjinä. Suurten kaupunkien verkko vahvistaa koko maan tasapuolista kehitystä.

Jyväskylän Lahden ja Kuopion kaupungit haluavat ottaa enemmän vastuuta työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisessä ja kokeilla uusia tapoja työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisessä. Kaupungit korostavat, että niillä pitää olla työkaluja elinvoiman vahvistamiseksi. On tärkeää, että työkalut ja vastuu ovat samoissa käsissä. Mikäli järjestämisvastuu työllisyysasioissa siirtyy maakunnille, työmarkkinatuen kuntaosuus tulee poistaa.

Maakuntauudistuksella tavoitellaan uutta tehoa ja dynamiikkaa sekä työllisyyden hoitoon että elinkeinopolitiikkaan. Tiedämme käytännöstä, että valtion (TE-toimistot, ELYt) ja kuntien välinen työnjako ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Saman työnjaon säilyttäminen maakuntahallinnon ja kunnan välillä ei olisi riittävä parannus nykytilaan. Sen vuoksi tulisi tilannetta selkiyttää antamalla työkaluja ja vastuuta nykyistä vahvemmin kunnille, käytännön ratkaisuna maakuntien suurille keskuskaupungeille.

Elinkeinopolitiikan ja työllisyyspolitiikan keinot on yhdistettävä. Kaupunkien panostukset elinvoimaan ja työllisyyteen laajemmin ovat kansantalouden tasolla ratkaisevan merkittävät. Kaupungeilla on konkreettiset työkalut hallussaan: innovaatioympäristöjen kehittäminen, niihin liittyvä maankäytön suunnittelu ja kunnallistekniikan rakentaminen, yrityspuistot, kulttuuriteollisuuden toimitilojen järjestäminen, teknologiakeskukset jne. Kaupunkien näihin toimiin käyttämät resurssit ylittävät moninkertaisesti valtion elinkeino- ja aluekehitysprojektien rahoituksen.

On tärkeää, että Suomen kaikkien suurimpien, yli 100 000 asukkaan kaupunkien mahdollisuudet kasvun edistämiseksi hyödynnetään täysimääräisesti.

kaupunginjohtaja Timo Koivisto,Jyväskylän kaupunki
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunki
kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki

4.11.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje