Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 1.11.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 1.11.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 1.11.2016 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän Kuormaus ja Raivaus Perälä ja kumppanien maa-aines- ja ympäristölupahakemusta, joka koski Oksalan tilaa Palokan Nuutissa.

Lautakunta päätti myöntää hakijalle yhteisluvan kalliokiven ottoon, louhintaan ja murskaukseen sekä ylijäämämaiden ja -louheen vastaanottoon. Oksalan tilalla on ollut jo pitkään ottamistoimintaa, jota laajennetaan tilan pohjoisosaan. Alue sijaitsee Palokan Nuutissa noin 500 metriä Nuutin asuinalueesta luoteeseen.

Lupa myönnettiin 10 vuodeksi 209 480 kuutiometrin kokonaisottomäärälle 2,4 hehtaarin suuruiselle alueelle. Murskeita tuotetaan vuosittain keskimäärin 60 000 tonnia ja enintään 100 000 tonnia. Ylijäämämaita ja -louhetta saa vastaanottaa ja käyttää ottoalueen maisemointiin enintään 49 000 tonnia vuodessa.

Kuormausta ja kuljetusta on ympärivuotisesti arkisin kello 6–22. Louhintaa ja murskausta on enintään 3 kuukautta 1.9. ja 31.5. välisenä aikana. Päivittäinen toiminta-aika murskaukselle on kello 7–20, poraukselle kello 7–17 sekä rikotukselle ja räjäytyksille kello 8-18. Ylijäämämaiden vastaanotto voidaan aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta.

Kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 66 (oikaisuvaatimus rakennuslupaan) jätettiin pöydälle.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3260 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

1.11.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje