Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 31.10.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 31.10.2016

Jykes Kiinteistöt Oy:n osakassopimuksen täytäntöönpano

Jykes Kiinteistöt Oy:n omistajat ovat päättäneet keväällä 2016 käynnistää Jykes Kiinteistöt Oy:n uudistamisen omistajien määrittelemällä tavalla.

Uudistusohjelman täytäntöönpano on aloitettu ja yhtiön omistajaosakkaat ovat osaltaan hyväksyneet yhtiölle laaditun uuden osakassopimuksen. Osana uudistusohjelman täytäntöönpanoa on käynnissä uuden toimitusjohtajan hakuprosessi. Jykes Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja on lisäksi pyytänyt eroa tehtävästään 25.10.2016.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Koiviston muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus nimesi hankejohtaja Anne Sandelinin käyttämään puhevaltaa Jykes Kiinteistöt Oy:n osakkaiden kokouksessa 1.11.2016, jossa on tarkoitus vaihtaa nykyinen hallitus ja nimetä omistajien uudet hallitusjäsenet. Jyväskylän kaupungin edustajiksi Jykes Kiinteistöt Oy:n hallitukseen esitetään Erkki Jaalaa (puheenjohtaja), Heli Leinonkoskea ja Mikko Lepoa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Uuden nimetyn hallituksen tehtävä alkaa 1.11.2016. Uusi nimetty hallitus toimii väliaikaisesti siihen saakka kunnes kuntavaalien 2017 jälkeen hallituksen kokoonpano päätetään uudestaan.

Omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen

Omistajaohjauksen toimivallan käyttämiseen kuuluu kaupungin omistajaedun ja -intressin valvominen yhteisössä sekä ohjeiden antaminen yhteisöjen hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen -ohje (KH 17.1.2011/33 ja tarkistettu KH 26.4.2011/178) on tarkoituksenmukaista päivittää sen piirissä olevien yhteisöjen omistusmuutoksista johtuen. Ohje tytäryhteisöjen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista on aiemmin päivitetty erillisellä ohjeella (KH 10.12.2012/407).

Kaupunginhallitus päätti omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä kuntayhtymissä sekä tytär-, osakkuus- ja muissa yhteisöissä päätösliitteen mukaisesti.

Seppälän Lidlin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutosta hakee Lidl Suomi Ky. Kaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa alueelle enintään 2 900 kerrosalaneliömetrin laajuinen vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle nykyisen 1 900 kerrosalaneliömetrin suuruisen kaupan tilalle. Asemakaavan muutosluonnos on laitettu vireille ja suoraan luonnoksena nähtäville 15.4.2016. Kaavan muutosalue sijaitsee Seppälässä osoitteessa Vasarakatu 4 rajoittuen pohjoisessa ja idässä kaupungin puistoalueeseen. Suunnittelualueen laajuus on noin 1,5 hehtaaria ja etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan alle kaksi kilometriä. Kaava-alueen maanomistajia ovat Lidl Suomi Ky ja Jyväskylän kaupunki.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/933

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 23.5.2016 tarkistetussa
muodossa.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

31.10.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje