Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 27.10.2016

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 27.10.2016

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 27.10. Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa sähköisen reittioppaan sopimuskauden jatkamista vuodella, Waltti-lipputuotteiden käytön laajentamista linjalle 13M sekä joukkoliikenteen yleisen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista.


Sähköinen aikataulu- ja reittiopas, palvelusopimuksen optiokauden käyttäminen 1.10.2016–30.9.2017

Joukkoliikennejaosto päätti esityksen mukaisesti hyödyntää nykyisen aikataulu- ja reittioppaan palvelusopimukseen sisältyvän vuoden mittaisen optiokauden. Sen myötä palvelu on käytettävissä 30.9.2017 saakka.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen sähköinen aikataulu- ja reittiopas osoitteessa http://reittiopas.jyvaskyla.fi otettiin käyttöön lokakuussa 2014 ja varsinainen sopimuskausi päättyi syyskuun 2016 lopussa. Aikataulu- ja reittioppaan palveluntuottaja Trapeze Finland Oy on kehittänyt reittiopaspalveluaan sopimuskauden aikana. Palveluun on lisätty uusia ominaisuuksia, muun muassa paremmat hakuominaisuudet, reittikohtaiset pysäkkitiedot ja aikataulut, mahdollisuus virtuaalisiin pysäkkimonitoreihin, mobiililaitetuki, tuki reaaliaikatiedon näyttämiselle sekä uusi ulkoasu.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä on varauduttu ottamaan käyttöön Liikenneviraston ja HSL:n kehittelemä, valtakunnallinen aikataulu- ja reittiopas, joka toistaiseksi on vielä pilotointivaiheessa. Kaupunkiseutujen liittymisaikataulusta ja valtakunnallisen reittioppaan kustannuksista ei tällä hetkellä ole vielä tiedossa tarkkoja tietoja.


Waltti-lipputuotteiden hyväksyminen linjalla 13M (Jyväskylä–Muurame–Korpilahti)

Joukkoliikennejaosto hyväksyi sopimuksen lisäasiakirjan Waltti-lipputuotteilla tehtävien matkojen korvaamisesta liikennöitsijälle linjalla 13M ja myönsi allekirjoitusvaltuudet palvelupäällikkö Kari Strömille. Sopimus tulee voimaan marraskuun alussa 2016 ja mahdollistaa Waltti-järjestelmän lipputuotteilla matkustamisen linjalla 13M yhteysvälillä Jyväskylä–Muurame-Korpilahti.

Jyväskylä–Jämsä -liikennöintikokonaisuutta ajaa Jyväskylän Liikenne Oy, jonka kanssa on neuvoteltu Waltti-järjestelmän lipputuotteiden nousukorvauksista linjalla 13M. Nousukorvausperuste on sama kuin Laukaan suunnan siirtymäajan sopimusliikenteessä linjalla 41. Linjalla 13M nousukorvaussopimus on voimassa ELY:n käyttöoikeussopimuksen päättymiseen eli 4.6.2017 saakka.

Sopimuksen tultua voimaan linjalla 13M voi matkustaa Jyväskylän Waltti-järjestelmän matkakorttituotteilla eli arvo- ja kausilipuilla. Sopimus ei koske kertamatkoja eikä Jyväskylän paikallisliikenteen erillisille, maksutta matkustaville erityisryhmille myönnettäviä etuja (lastenvaunuetuus kello 9-14, pyörätuolimatkustajan ja avustajan maksuttomat matkat, haittaluokituspäätöksen saaneen henkilön mukana kulkevan saattajan maksuttomat matkat).

Linja 13M kuuluu Keski-Suomen ELY-keskuksen vuonna 2014 kilpailuttamaan Jyväskylä–Jämsä -yhteysvälin liikennöintipakettiin, jossa käytössä ovat olleet Matkahuollon lipputuotteet: Waltti-järjestelmän lipuilla ole voinut autoissa toistaiseksi matkustaa, eikä niitä ole Waltti-järjestelmän ja autolaiteohjelmistojen puutteellisten valmiuksien vuoksi voitu tähän mennessä ottaa linjalla käyttöön. Varsinkin korpilahtelaiset ovat kokeneet tämän voimakkaan eriarvoistavaksi ja antaneet joukkoliikenteen järjestäjälle aiheesta paljon palautetta. Myös Muuramen suunnasta matkustavilla on ollut ongelmia: Waltti-lipputuotteilla on voinut matkustaa Muuramesta liikennöivillä linjoilla 14, 14M, 21 ja 21M, mutta ei linjalla 13M, joka kuitenkin tarjontansa puolesta palvelisi ja täydentäisi Muuramen joukkoliikennettä.

Waltti-järjestelmän lipputuotteilla tehdään nykyisellään noin 95 prosenttia kaikista paikallisliikenteen matkoista. Loput viisi prosenttia matkoista tehdään Matkahuollon seutu- ja sarjakorttituotteilla. Paikallisliikenteen Waltti-matkustamisen lisäksi Jyväskylän kaupunki on tehnyt liikennöitsijöiden kanssa erillisiä sopimuksia Jyväskylän Waltti-tuotteiden kelpuuttamisesta toimivalta-alueellaan Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Tällaisia sopimuksia on tehty

  • Savonlinja Oy:n kanssa (sopimus koskee Keski-Suomen ELY-keskuksen käyttöoikeussopimusliikennettä yhteysvälillä Jyväskylä–Hankasalmi, jossa Jyväskylän Waltti-lipputuotteilla voi matkustaa kelpaa Jyväskylä–Lievestuore-välillä)
  • Matka Mäkelä Oy:n kanssa (sopimus koskee markkinaehtoista liikennettä yhteysvälillä Jyväskylä–Keuruu, jossa tietyt Waltti-lipputuotteet kelpaavat Jyväskylä–Kuohu –välillä)
  • Jyväskylän Liikenne Oy:n kanssa (sopimus koskee siirtymäajan sopimusliikennettä yhteysvälillä Jyväskylä–Laukaa– Äänekoski, jossa Waltti-lipputuotteilla voi matkustaa Jyväskylä–Laukaa –välillä)
  • Koivuranta Oy:n kanssa (sopimus koskee siirtymäajan sopimusliikennettä yhteysvälillä Jyväskylä–Konnevesi, jossa Waltti-lipputuotteilla voi matkustaa Jyväskylä-Laukaa –välillä)


Joukkoliikenteen yleisen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen

Joukkoliikennepalveluista päätettiin toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä Feelback Oy:n kanssa. Kysely toteutetaan loppuvuodesta 2016 tai alkuvuodesta 2017, mutta tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa. Tutkimuksen hinta on 7850 euroa (alv. 0 %) ja se toteutetaan aluksi kertaluonteisesti.

Yleisen asiakastyytyväisyyskyselyn kautta pyritään laajentamaan paikallisliikenteen palveluita koskevaa tutkimusta laajempaan asukasjoukkoon, myös niihin, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Kyselyn tavoitteena on saada yleiskuva toimivalta-alueen asukkaiden joukkoliikenteen käytöstä, joukkoliikennepalvelujen laadusta, asiakkaiden kokemista palvelun epäkohdista sekä joukkoliikenteen yleisestä imagosta alueella. Kysely toteutetaan puhelinhaastatteluina ja internet-paneelikyselynä. Lisäksi tehdään sähköpostikysely nykyisille Waltti-lippujen käyttäjille.

Joukkoliikenteen järjestäjä on aiemmin toteuttanut vuosittain kolme liikennöintisopimukseen perustuvaa palvelun laatututkimusta. Kyselyt tehdään autoissa haastatteluiden ja palautelomakkeen avulla yhteensä 1500 asiakkaalle per vuosi ja kysymykset koskevat kuljettajaa sekä kalustoa. Nyt tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia on tarkoitus verrata sopimusliikenteen palvelun laatukyselyiden tuloksiin, jolloin samalla voidaan arvioida tulosten yhtäpitävyyttä.


Kokouksen muista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina.

Kokouksen esityslistaan voi tutustua osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3288.


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Simo Halttunen, p. 045 693 7116, simo.halttunen[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

27.10.2016Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje