Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylässä ensi vuonna alkava avoterveydenhuollon valinnanvapauskokeilu rajautuu avosairaanhoidon palveluihin – Kokeiluun mukaan Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestö

Jyväskylässä ensi vuonna alkava avoterveydenhuollon valinnanvapauskokeilu rajautuu avosairaanhoidon palveluihin

– Kokeiluun mukaan Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestö

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen. Jyväskylä pääsee näin kokeilemaan valinnanvapautta ensi vuoden alusta lähtien. Kokeilun projektiryhmä kokoontui tänään ja teki päätökset siitä, että kokeilu tullaan kohdentamaan avosairaanhoitoon. Suun terveydenhuolto ja kuntoutus- ja erikoisvastaanottojen palvelut jäävät siten kokeilun ulkopuolelle.

Ohjausryhmä linjasi samalla, että kokeilu toteutetaan Jyväskylässä palvelusetelimallilla kolmen terveysaseman, Keskustan Huhtasuon ja Kuokkalan väestölle. Erikokoisten alueiden ja niiden erilaisten väestöjen valinnalla halutaan tuottaa mahdollisimman laajasti tietoa siitä, miten paljon jyväskyläläisillä on halukkuutta vaihtaa palveluntuottajaansa.

- Keskustan terveysasemalla meidän oma henkilöstö halusi mukaan kokeiluun, sillä heillä on itsellään kova kehittämistahto päällä ja kokeilun kautta siihen saadaan ulkopuolista sparrausta. Keskustan kumppaneiksi sopi hyvin Huhtasuo ja Kuokkala sijaintiensa ja väestömääriensä puolesta. Näin saatiin noin 62 000 hengen sangen erilainen väestöpohja erilaisilta alueilta, avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka kertoo.

Kokeilu rajautuu merkittävästi suunnitellusta kokeilusta

Kokeilun rajaamisen taustalla on ministeriön hankerahoituksen määrä. Jyväskylä haki ministeriöltä lähes koko väestöä koskevaan kokeiluun yli 6,5 miljoonan euron rahoitusta. Jyväskylän alkuperäisen vision mukaan jyväskyläläinen olisi voinut kokeilun aikana valita vapaasti yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan sosiaali- ja terveyspalveluidensa tuottajaksi. Ministeriö myönsi hankerahoitusta Jyväskylälle yhteensä 800 000 euroa. Tästä syystä kokeilu toteutetaan Jyväskylässä rajattujen terveysasemien väestölle ja suppeammalla palvelupaketilla, kuin aluksi oli suunnitteilla.

Miten palvelusetelimalli tulee tulevan vuonna toimimaan?

Ensi vuonna kokeilun piirissä olevilla terveysasemilla niille asiakkaille, joille ei voida tarjota vastaanottoaikaa, tarjotaan vaihtoehdoksi palveluseteliä.

- Palvelusetelillä asiakas saa avosairaanhoidon palvelut valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palveluseteli kattaa lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut kuuluvat pakettiin, avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka kertoo.

Yrittäjille tai järjestöille maksetaan palvelusetelillä kapitaatiokorvaus, jonka arvoa nyt määritetään parhaillaan supistetun palvelupaketin mukaisesti. Asiakkaalle asiakasmaksut pysyvät samoina kuin julkisella terveysasemalla.

- Asiakasmaksujen laskutus tapahtuu kaupungin kautta. Näin varmistetaan, että esimerkiksi vuosittain maksettavat lääkärimaksut niputtuvat kaupungin tietojärjestelmiin eikä ylimääräisiä maksuja tule vaikka asiakas vaihtaisi palveluntuottajaa kesken vuoden, Anu Mutka kuvaa.

Valinnan tehtyään asiakas on velvollinen käyttämään saman palveluntuottajan palveluita vähintään puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen palveluseteliasiakas voi vaihtaa toiselle palvelusetelituottajalle tai palata julkisen terveysaseman palveluiden piiriin.

Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei siten vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin, eli Keski-Suomen keskussairaalan päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa kaikille asukkaillemme iltaisin ja viikonloppuisin.

Jyväskylän kokeilun painopisteenä yritys- ja järjestöyhteistyö

Jyväskylän erityisteema kokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, tuetaan pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjinä.

Tuleva kokeilu onkin herättänyt Jyväskylässä laajaa kiinnostusta. Syksyn aikana tuottajille on järjestetty useita keskustelu- ja infotilaisuuksia kokeilusta ja siihen hakeutumisesta. Paikalla on ollut useita kymmeniä eri yritysten ja järjestöjen edustajia. Tilaisuuksia jatketaan marras-joulukuun aikana säännöllisesti.

- Jyväskylä viimeistelee parhaillaan palvelupakettia, sen kuvausta ja kokeiluun liittyviä ehtoja. Sisältöjä käydään loppusyksyn aikana läpi yrittäjien, järjestöjen ja kaupungin omien terveysasemien kanssa. Reunaehtojen tarkennuttua tavoitteena on käynnistää tuottajahaku joulukuussa. Hakemukset käsitellään tammikuussa ja tässä vaiheessa varmistetaan, että kaupungin asettamat ehdot täyttyvät. Tämän jälkeen tuottaja hyväksytään ja merkitään rekisteriin. Verkossa julkisena olevasta rekisteristä asiakas voi palvelusetelin saatuaan valita itselleen sopivimman palveluntuottajan. Käyttöön otettavia järjestelmiä ei ole vielä kaupungilla linjattu. Käytännön puoli tarkentuu siten loppuvuoden aikana, projektipäällikkö Riitta Pylvänen summaa.

Tutustu hakkeeseen: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

Lisätietoja: avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Anu Mutka, p. 050 311 8507
perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001 ja
valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525

27.10.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje