Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 19.10. päätettiin liikuntapalvelujen ensi vuoden hinnasto

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 19.10. päätettiin liikuntapalvelujen ensi vuoden hinnasto

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti liikunnan hinnastosta, lakkautti museonjohtajan viran, antoi lausunnon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta ja valtuustoaloitteeseen liikuntaa ikääntyneille.

Liikuntapalvelujen uusi taksa entistä selkeämpi, sarjakortit halpenevat

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi liikuntapalvelujen hinnaston vuodelle 2017. Nyt päätetyillä liikuntapalvelujen hinnoilla ei ole vaikutusta liikuntapalvelujen tulokertymään. Lautakunta lisäsi päätökseen, että virkistyskalastusmaksut otetaan käsittelyyn lautakunnan kokouksessa 30.11.2016.

Liikuntapalvelujen tilojen ja palvelutoiminnan hinnoittelu on muotoutunut useiden vuosien aikana. Hinnoitteluun on tehty vuosittain lisäyksiä, muutoksia ja täsmennyksiä kuntatalouden linjausten ja talousarviotavoitteiden mukaisesti. Tilojen ja palvelujen hinnoitteluun on tästä syystä jäänyt useiden muutosten yhteydessä epäjohdonmukaisuuksia. Hinnastoa on koettu tarpeelliseksi uudistaa selkeyttämällä tuotteiden ryhmittelyä ja yhdenmukaistamalla eri liikuntapaikkojen palveluista perittäviä hintoja.

Hinnasto on huomattavasti aiempia vuosia yksinkertaisempi ja tuotteita on vähemmän. Myös hinnoittelun periaatteet on nyt yhtenäistetty läpi hinnaston.

Sarjakorttien hinta suhteessa kertamaksuun on nyt selkeästi aiempaa edullisempi. Esimerkiksi AaltoAlvarin perushinta on 9 euroa, 10 kerran sarjarannekkeella alennus on 20% ja yhden kerran hinnaksi tulee 7,20 €, eli sarjalippu maksaa 72 € + rannekepantti, kun sen hinta tänä vuonna on vielä 81 € + rannekepantti. 20 kerran rannekkeella alennus on 25% ja kertahinnaksi tulee 6,75 € eli sarjalippu maksaa 135 € + rannekemaksu, kun se vielä tänä vuonna maksaa 153 € + rannekemaksu. Myös muiden liikuntapaikkojen pääsymaksuhinnoittelu määrittyy saman periaatteen mukaisesti. Sarjakortin tai -rannekkeen hinta on 7 euroa ja se on voimassa 2 vuotta.

Liikuntatilojen hinnat on hinnoiteltu kolmeen hintatasoon käyttäjäryhmän mukaan. Käyttäjäryhmään 1 kuuluvat jyväskyläläisten liikuntaseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten alle 18-vuotiaat harrastajat. Heille liikuntapaikkojen käyttö on maksutonta tietyin poikkeuksin. Jos liikuntapaikasta on maksu, se on 1/3 osa normaalihintaan verrattuna. Eli -70% perushinnasta. Tällaisia 18-vuotiaille maksullisia liikuntapaikkoja ovat nurmikentät lämmityskaudella, tekojäät, jäähallit, uimahalli, jalkapallohalli, yleisurheiluhalli ja kuntosalit. Käyttäjäryhmään 2 kuuluvat jyväskyläläisten liikuntaseurojen 18 vuotta täyttäneet harrastajat, jyväskyläläiset muut yhdistykset ja yhteisöt, Jyväskylän kaupungin toimialat ja Jyväskylän kaupungin oppilaitokset. Nämä ryhmät saavat 30-50 % alennuksen liikuntatilojen normaalihinnasta. Käyttäjäryhmään 3 kuuluvat yritykset (esim. ammatinharjoittajat ja osakeyhtiöt) ja muut käyttäjät. He maksavat hinnaston perushinnan. Perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista peritään liikuntapalvelujen hinnaston hintaryhmän 3 mukainen maksu kaksinkertaisena.

Otteluihin, turnauksiin ja kilpailuihin varattavien vuorojen hintakerroin on 1,5 suhteessa kyseisen käyttäjäryhmän ja tilan harjoitusvuoron hintaan. Suuremmissa ja pitemmissä tapahtumissa jätetään erillinen hakemus ja sopimus tehdään alle 3000 euron tapahtumissa yhteisten periaatteiden mukaisesti suoraan toimintayksikön esimiehen kanssa. Yli 3000 euron arvoiset tapahtumat sopii liikuntajohtaja.

Taksat astuvat voimaan 1.1.2017. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta arvioi uuden taksoituksen vaikutuksia toukokuussa 2017, joten tavoitteena on siirtyä jo ensi vuonna siihen, että uusi taksakausi alkaisi kyseisen vuoden syyskuun alusta jatkuen kevääseen asti.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013-2016

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja esittää osaltaan kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy suunnitelman.

Suunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen on viivästynyt niin, että vuosien 2013-16 suunnitelma on tulossa hyväksyttäväksi vasta vuoden 2016 lopussa. Samaan aikaan Jyväskylä kaupungissa käynnistetään laaja hyvinvointikertomustyö, jossa tarkastellaan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä vuosina 2013-16. Saadun tiedon pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma vuosille 2017- 2020. Valmisteluryhmä on päätynyt ratkaisuun, jossa tämä suunnitelma sisältää toiminnan painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurantamittarit vuodelle 2017. Jatkossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee osaksi laajaa hyvinvointikertomusta.

Toimenpidesuunnitelmaa ohjaavat seuraavat yleiset periaatteet:
- Kaikessa toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita
- Lapsille ja nuorille taataan turvallinen toimintaympäristö
- Toiminta perustuu yhteiseen suunnitteluun
- Palvelut toteutetaan pääosin lähipalvelu periaatteella
- Toiminnassa painotetaan ehkäisevää työtä, varhaista tukea ja osallisuuteen kannustamista
- Palveluja toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on selkeät työnkuvat ja vastuut

Toimenpidesuunnitelma löytyy päätösliitteestä sivuilta 13-26
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=907202&version=1

Valtuustoaloite: Liikuntaa ikääntyville

Lautakunta antoi lausunnon uudelleen valmisteluun palautettuun aloitteeseen, jossa esitetään, että Keltinmäkeen hankitaan ikääntyville soveltuvia ulkokuntoilulaitteita. Laitteiden sijaintipaikaksi aloitteessa esitetään Keltinmäen kylätalon piha-aluetta. Aiempaa lausuntoa on täydennetty 15.9. Keltinmäessä järjestetyn liikuntateemaisen asukasillan muistiolla sekä muistioon kirjattujen kysymysten vastauksilla. Muistioon kirjatut nopeasti toteutettavat pienemmät toimenpiteet toteutetaan annetun vastauksen mukaisesti. Keltinmäen lähiliikuntapaikan toteuttamista ei voi kuitenkaan nopeuttaa, sillä vuonna 2017 viimeistellään Tikkakosken lähiliikuntapaikka ja vuosille 2018 ja 2019 panostetaan Pohjanlammen koulun lähiliikuntakokonaisuuteen.

Keski-Suomen museon museonjohtajan viran lakkauttaminen

Keski-Suomen museon museonjohtaja siirtyi 1.9.2016 alkaen museotoimenjohtajan virkaan. Virkatehtäviin sisällytettiin myös Keski-Suomen museon museonjohtajan tehtävät. Tehdystä organisaatiomuutoksesta johtuen lautakunta lakkautti Keski-Suomen museon museonjohtajan viran.

Kokouksen esityslista ja liitteet
Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3090 . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville 27.10.2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

19.10.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje