Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylä on valittu sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen

Jyväskylä on valittu sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen
- Valinnanvapautta kokeillaan ensi vuonna rajatusti Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta ensi vuoden alusta lähtien.

Alustavien suunnitelmien mukaan kokeilu toteutetaan Jyväskylässä palvelusetelimallilla. Asiakas saa valita hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta sen, jolla hän haluaa asioida. Palveluseteli kattaisi esimerkiksi asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot ja sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Valinnan jälkeen asiakas on sitoutunut määräajaksi palveluntuottajaan, jonka hän on valinnut.

Hankerahoitus huomattavasti pienempi kuin Jyväskylän hakemus

Jyväskylä haki ministeriöltä lähes koko väestöä koskevaan kokeiluun yli 6,5 miljoonan euron rahoitusta. Jyväskylän hankehakemuksen mukaisessa mallissa jyväskyläläinen olisi voinut vapaasti valita ensi vuoden alusta lähtien yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan sosiaali- ja terveyspalveluidensa tuottajaksi. Ministeriö myönsi kuitenkin hankerahoitusta Jyväskylälle yhteensä vain 800 000 euroa. Tästä syystä kokeilu toteutetaan Jyväskylässä huomattavasti ennakoitua rajatumpana.

Kokeilu herättänyt jo laajaa kiinnostusta yrittäjissä ja järjestöissä

Valinnanvapauskokeilun piiriin tulevien yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tulee pystyä tuottamaan kokeilussa ennalta määritelty palvelukokonaisuus asiakkailleen.

- Palvelusetelillä tuotettava palvelupaketti on yhteneväinen kaikilla palveluntuottajilla. Tällä varmistetaan se, että jokainen palveluntuottajaa vaihtava asiakas saa yhdenvertaiset palvelut toimijasta riippumatta. Sama palvelukokonaisuus on tarjolla myös Jyväskylän kaupungin omilla terveysasemilla, sanoo perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo.

Kokeilu on kiinnostanut laajasti Jyväskylässä. Syksyn aikana tuottajille on järjestetty useita keskustelu- ja infotilaisuuksia kokeilusta ja siihen hakeutumisesta. Paikalla on ollut useita kymmeniä eri yritysten ja järjestöjen edustajia.

Kokeilulla tuotetaan tietoa valinnanvapaudesta

Valtakunnallisilla kokeiluilla tuotetaan sote-uudistusta varten jo etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa. Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asiakkaiden kokemaan laatuun vaikuttavat mm. palveluiden saavutettavuus ja hoitoon pääsy.

- Meilläkin varmasti tullaan julkisella puolella kokeilemaan uusia toimintamalleja hoitoon pääsyn parantamiseksi. Pallo on nyt meidän omilla esimiehillämme ja omalla henkilökunnallamme. Kaikenlaiset kehittämisideat ovat tervetulleita ja niitä lähdetään rohkeasti myös viemään käytäntöön, lupaa Kallimo.

Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella.

- Kokeilu ei siten vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin, eli Keski-Suomen keskussairaalan päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa kaikille asukkaillemme iltaisin ja viikonloppuisin, sanoo toimialajohtaja Kati Kallimo.

Kuntalaisen valinnanvapaus kasvaa - asiakasmaksut eivät

Valinnanvapausmallissa asiakas voi valita myös yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntarjoajan palvelun tuottajakseen. Asiakasmaksut valinnanvapauskokeilussa ovat yksityisellä ja kolmannella sektorilla täysin samat kuin julkisella sektorilla. Palveluntuottajille maksetaan kiinteää kapitaatioperusteista korvausta koko siltä ajalta, kun valinta on voi-massa.

Valmistelua jatketaan kaupungilla nyt rahoituspäätöksen ohjaamaan suuntaan. Valmistelusta tiedotetaan loppuvuoden aikana laajasti.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/palvelusetelikokeilut-kaynnistyvat

Lisätietoja:
perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001
valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525

17.10.2016Tuija Tiitinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje