Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Keski-Suomen kuntien työvaliokunta keskusteli sote-valmistelun etenemisestä maakunnassa

Keski-Suomen kuntien työvaliokunta keskusteli sote-valmistelun etenemisestä maakunnassa

Pääosin kuntien virkamiehistä koostuva Keski-Suomen sote-uudistuksen työvaliokunta kokoontui perjantaina päivittämään tietoja sote-valmistelun etenemisestä kunnissa. Kokouksen alussa todettiin, että Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun poliittinen ohjausryhmä nimesi 4.10. uudistukselle virkamiehistä koostuvan johtoryhmän. Johtoryhmä koordinoi asiantuntijatyöryhmien työtä, vastaa esiselvitysvaiheen operatiivisesta suunnittelusta ja valmistelee esityksiä poliittiselle ohjausryhmälle. Johtoryhmän ensimmäinen kokous on 25.10.

Johtoryhmään on nimetty kuntien edustajiksi Jämsän kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sekä Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen sekä Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä. Muut jäsenet ovat ryhmän puheenjohtajana toimiva Keski-Suomen liiton maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen, Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki, sote-asiantuntija sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehu sekä henkilöstön edustaja Tehyn pääluottamusmies Kaija Haapsalo tai Juko:n pääluottamusmies Heljä Siitari.

Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelua vuodesta 2015 eteenpäin vienyt työvaliokunta kokoontui nyt ensimmäisen kerran johtoryhmän nimeämisen jälkeen. Kokouksessa keskusteltiin ryhmien rooleista ja niiden välisen tiedonkulun varmistamisesta.

Sote-valmistelun työvaliokunta esittää, että sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän alaisuuteen nimetylle virkamiesjohtoryhmälle sekä sote-uudistuksen vastuuvalmistelijalle, eli työvaliokunnan sihteerille, myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisessa ohjausryhmässä. Näin varmistettaisiin tiedonkulku eri työryhmien välillä. Toive esitettiin työvaliokunnan nimissä uudelle johtoryhmälle, jonka toivotaan esittävän asiaa poliittiselle ohjausryhmälle.

Kokouksen alussa todettiin lisäksi, että Karstulan väistyvä kunnanjohtaja Eino Nissinen jää pois työvaliokunnasta. Keskusteltiin työvaliokunnan kokoonpanosta, mutta kokoonpanoon ei tehty muutoksia.

Lausunnot sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketista

Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketista on pyydetty kunnilta lausuntoa 9.11. mennessä. Työvaliokunta totesi, ettei yhteistä materiaalia lausuntokierrosta varten ole koottu ja lakiluonnoksen käsittely on jo edennyt osassa kunnista poliittiseen päätöksentekoon. Työvaliokunnan alaiset asiantuntijatyöryhmät ovat jatkaneet työryhmien tehtävänannon mukaista esivalmistelua omalta alueeltaan, mutta valmista kokonaispakettia kuntien lausuntojen pohjaksi ei koota.

Valmistelun eteneminen valmisteluryhmissä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarausministeriö julkaisivat 10.10. sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tiekartan 1.7.2017 saakka. Työvaliokunta totesi, että tiekartta vastaa monelta osin Keski-Suomessa jo aloitetun työskentelyn etenemistä. Keski-Suomen perusturva- ja sote-johtajista koostuva palvelutuotantotyöryhmä, ICT-työryhmä, talous- ja tukipalveluita pohtiva työryhmä sekä henkilöstötyöryhmä ovat jo laatineet omat työsuunnitelmansa. Työryhmien puheenjohtajien yhteinen kokous järjestetään 9.11. ja siellä käydään läpi paikallisen valmistelun suunnitelmat suhteessa ministeriöiden julkaisemaan tiekarttaan. Työvaliokunta käsittelee suunnitelman seuraavassa kokouksessa 25.11. ja se liitetään osaksi Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen suunnitelmaa ja aikataulua.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen olemassa olevia tukipalvelujen, eli ICT, talous- ja tukipalvelujen sekä henkilöstöpalvelujen valmisteluryhmiä tulee laajentaa. Työvaliokunta pyytää nimeämään edustajat yhdentyvistä maakuntauudistuksen organisaatiosta.

Työvaliokunnalle esiteltiin jatkovalmistelua lokakuussa päättyvän Keski-Suomen SOTE2020 hankkeen jälkeen. Palvelutuotantotyöryhmän ryhmiä tulee järjestää uuden valmisteluvaiheen mukaisesti. Myös ryhmien kokoonpanon avaamista esimerkiksi kolmannen sektorin, liiketalouden sekä kansaneläkelaitoksen edustukselle tulee keskustella. Asia tarkentuu palvelutuotantotyöryhmässä ensi viikolla.

Työvaliokunta myös kuuli työryhmien resurssitarpeista. Työryhmät ovat laskeneet tarvitsevansa ajalle 1.11.2016-30.6.2017 yhteensä 265 000 euroa selvitystyön asiantuntijakustannuksiin, projektisihteeriresursseihin sekä nykyisiä palveluja koskevien sopimusten läpikäymiseen. Työvaliokunta esittää, että kustannukset jaetaan niin, että Keski-Suomen kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Keski-Suomen liitto maksavat kukin kolmasosan kustannuksista.

Lisätietoja: työvaliokunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501 ja työvaliokunnan sihteeri, kehittämisjohtaja Silja Ässämäki, p. 050 568 5831

Sote-uudistusta koskevat www-sivut: http://www.jyvaskyla.fi/soteuudistus

Työvaliokunnan seuraava kokous on 25.11.2016.

14.10.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje