Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 11.10.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 11.10.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 11.10.2016 käsiteltiin muun muassa Hippoksen asemakaavan muutosta.

Jyväsjärven rantaraitin ideasuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä ideasuunnitelman Jyväsjärven rantaraitin jatkokehittämisen pohjaksi. Suunnitelma on jo esitelty liikuntalautakunnalle, jossa se on saanut kannatusta. Tarkoituksena on monipuolistaa Rantaraitin liikunnallisuutta rakentamalla raitin varrelle erilaisia kuntoilupisteitä. Ideasuunnitelman hyväksymisen jälkeen toteutussuunnitelmat on tarkoitus asettaa nähtäville kohde kerrallaan.

Toteutus on suunniteltu vaiheittain useana peräkkäisenä vuonna tehtäväksi. Kaupungin rahoitus tulisi liikenne- ja viheralueilta sekä liikuntapalveluista puoliksi, yhteensä noin 60 000 euroa vuotta kohden. Tavoitteena on myös löytää sopivia sponsoreita esimerkiksi Rantaraitin varrella olevista yrityksistä. Toteutus on suunniteltu aloitettavaksi Lutakkoon sijoittuvalla circuit-treenialueella, juoksuradalla sekä opastuskylteillä porrastreeneihin.

Asemakaavoituksen ja tonttijakojen taksauudistus nostaa hintoja

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat käsittelymaksut sekä tonttijaon laatimisesta aiheutuvat käsittelymaksut. Lautakunta määräsi maksut tulemaan voimaan 1.1.2017.

Nykyisten maksujen suuruus ei ole samassa linjassa kaupunkirakenteen toimialan perimien muiden maksujen kanssa. Lisäksi Jyväskylän nykyisten taksojen on vertailussa havaittu olevan muiden kaupunkien taksoja selkeästi matalammat. Uudessa taksajärjestelmässä kaavahankkeet on jaettu neljään eri maksuluokkaan niiden kokonaisvaikutusten perusteella. Ranta-asemakaavat on käsitelty taksauudistuksessa omana kokonaisuutenaan niiden poikkeuksellisen luonteen vuoksi.

Leppälahden osayleiskaavaehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Leppälahden osayleiskaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.

Kaavoitettava alue käsittää tiiviimmän kyläalueen lisäksi Leppäveden, Muurikaisjärven, Palvajärven Pitkäjärven, Orajärven ja Talsanlammen ranta-alueita sekä näiden väliin jääviä alueita. Kaavoitettava alue on laajuudeltaan 22 neliökilometriä ja rantaviivaa siinä on noin 80 kilometriä. Osayleiskaavalla ohjataan pysyvän asumisen sekä loma-asumisen sijoittumista ja muuta maankäyttöä Leppälahden kyläalueella ja rannoilla.

Osayleiskaavan ranta-alueilla on olemassa olevia loma-asunnon rakennuspaikkoja 341 kappaletta ja vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 99 kappaletta. Ranta-alueen ulkopuolella niin sanottuja kuivan maan rakennuspaikkoja on 124 kappaletta. Kokonaan uusia rakennuspaikkoja kaavaehdotuksessa on yhteensä 134, joista omarantaisia 52 ja kuivan maan rakennuspaikkoja 82. Osayleiskaavaehdotuksessa on mahdollistettu 20 loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen kyläalueeseen liittyvillä vesihuoltoon tukeutuvilla ranta-alueilla.

Nisula–Mäki-Matin suojelukaavaehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Nisula–Mäki-Matin asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä korjaus- ja rakentamistapaohjeet hyväksytään.

Nisula–Mäki-Matin suojelukaava-alue sijaitsee keskustan tuntumassa Harjun länsi-pohjoispuolella. Alue on tyylillisesti yhtenäinen ja selkeästi rajautuva pientaloalue ja maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue on kooltaan noin 33 hehtaaria ja siihen kuuluu 258 tonttia. Lähes 240 tonttia on yksityisten maanomistuksessa. Kaupungin omistuksessa on alle 20 tonttia.

Hippoksen asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Hippoksen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Suunnittelualue sisältää Hippoksen alueen lähiympäristöineen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen urheilun, liikunnan ja terveyden edistämiseen liittyvän toiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen sekä tapahtumien järjestäminen Hippoksen alueella. Suunnittelualueen koko on noin 21 hehtaaria.

Kaavaehdotuksessa alueen kokonaisrakennusoikeus on 188 000 kerrosalaneliömetriä, josta uuden rakennusoikeuden osuus 121 700 kerrosalaneliömetriä. Ehdotuksen mukainen kokonaisrakennusoikeus on noin kolminkertainen alueen voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeuteen verrattuna.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3178 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

11.10.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje