Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 3.10.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 3.10.2016

Savelan teollisuusalueen asemakaavan muutos hyväksyttiin

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin ydinkeskustasta länteen, rajoittuen Savelankatuun, Vesangantiehen, Rautpohjankatuun ja Keskussairaalantiehen. Kaavamuutos koskee ainoastaan teollisuusalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 hehtaaria. Asemakaavan tarkoituksena on perinteisen työpaikka-alueen rakentamisen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten parantaminen mm. selkiyttämällä alueen sisäinen liikenne ja liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon sekä muuhun kaupunkirakenteeseen niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin. Alueelle kohdistuu yksityisten maanomistajien, kaupungin, Jykes Kiinteistöt Oy:n sekä muiden alueella toimijoiden tavoitteita, jotka pyritään kaavamuutoksen avulla yhteen sovittamaan ja luomaan raamit tulevalle kehitykselle.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/899

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Savelan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen 20.5.2016 tarkistetussa muodossa.

Eron myöntäminen Jorma Holmstedtille kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä

Jorma Holmstedt (PS) on pyytänyt 30.8.2016 eroa kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä tultuaan valituksi tarkastuslautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Jorma Holmstedtille eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Juha Tuikkasen uudeksi varajäseneksi kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Jonna Temoselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä

Jonna Temonen (KOK) on pyytänyt 12.9.2016 paikkakunnalta poismuuton vuoksi eroa kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Susanna Ruotsalaisen uudeksi varajäseneksi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Miguel Lópezin (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin perintätoiminnan ottamiseksi takaisin omaan haltuunsa

Miguel López (SKP) ja 11 muuta valtuutettua ovat 25.1.2016 tehneet valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Jyväskylän kaupungin on otettava perintätoiminta takaisin omaan haltuunsa. Aloitteen tekijät esittävät, että näin tekemällä maksuvaikeuksissa oleva ihminen voi selvitä inhimillisemmillä kuluilla eikä koe, että hänen elämänsä on ulkoistettu ja että oma kaupunki on hylännyt hänet.

Kaupunki laskuttaa asiakkaitaan vuosittain noin 100 000 euroa maksumuistutusmaksuina. Viivästyskorkoja kaupunki sai Intrum Justitian perimistä saatavista vuonna 2015 yhteensä 23 000 euroa. Kaupungin kanssa on aina tarvittaessa mahdollista neuvotella maksuajasta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi. Ennen päätöstä valtuutettu Riitta Tynjä (SKP) esitti Mauno Vanhalan (PS ) ja Irma Hirsjärven (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 52 – 14 – yksi tyhjä kaupunginhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2861

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 5924 471

3.10.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje