Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Keski-Suomen kuntien sote-johtajat kannustavat rohkeaan visiointiin palvelutuotannon osalta

Keski-Suomen kuntien sote-johtajat kannustavat rohkeaan visiointiin palvelutuotannon osalta

Keski-Suomen sote-johtajat kokoontuivat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta valmistelevan palvelutuotantotyöryhmän kokoukseen Viitasaarelle.

Palvelutuotantotyöryhmä esitti kokouksessaan huolensa siitä, että valtakunnallisessa valmistelussa puhutaan edelleen aivan liikaa rakenteista, kun keskiöön pitää nostaa se, millä tavalla asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut konkreettisesti järjestetään.

Keski-Suomessa valmistelun koetaan tuotannon osalta olevan hyvässä vauhdissa, vaikka kokonaisuus on laaja. Yli 270 000 asukkaan palveluiden varmistaminen ja nykyisen palvelutuotannon muokkaaminen lain edellyttämään yhtiömalliin on mittava urakka. Tästä syystä palvelutuotantotyöryhmä teki kokouksessaan esityksen siitä, että valmistelutyöhön kohdennetaan lisäresurssia Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen lopettaessa työnsä.

Palvelutuotantotyöryhmän näkemyksen mukaan Keski-Suomeen tulee nimetä määräaikainen työntekijä vetämään palvelutuotantotyöryhmän ja sen alatyöryhmien valmistelua yhteen ja siten osaltaan tukemaan maakunnan palvelutuotannon organisoitumista.

- SOTE 2020 -hankkeessa on tehty kattavasti alustavia suunnitelmia palvelutuotannon osalta, mutta ne ovat osin vielä ylätasolla. Pohja on hyvä. Uudistustyössä vaaditaan kuitenkin rohkeutta visioida uudenlaisia paikallisia sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalleja, työryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo summasi.

Esimerkkinä Kallimo nosti esille kokouksessakin esitellyn Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja kuntien vanhusten kotihoidon yhteistyömallin. Kokeiltavassa mallissa ensihoito toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien kotihoidon henkilöstön kanssa.

- Mahdollisen työntekijän tehtävänä olisikin laatia palvelutuotantotyöryhmälle konkreettinen ja tulevaisuuteen rohkeasti katsova suunnitelma siitä, miten palvelut tullaan reilun kahden vuoden päästä järjestämään, puheenjohtaja Kati Kallimo totesi.

Palvelutuotantotyöryhmä nimeää syksyn aikana uudet alatyöryhmänsä

Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa tämän hetkistä visiota siitä, miten sote- ja maakuntauudistus tulee Keski-Suomessa organisoitumaan. Ylimpänä toimielimenä toimii aiempien päätösten mukaisesti uudistuksen poliittinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä nimeää seuraavaksi virkamiehistä koostuvan johtoryhmän.

Johtoryhmän alla valmistelutyö jakautuu tämän hetkisen näkemyksen mukaan sote-asioiden koordinointiin ja maakunta-asioiden koordinointiin. Edellä mainituilla kokonaisuuksilla on yhteiset asiantuntijatyöryhmät mm. talouteen ja kiinteistöihin, ICT-asioihin ja henkilöstöasioihin liittyen.

Sote-koordinoinnin alla toimii jatkossakin sote-johtajista koostuva palvelutuotantotyöryhmä, jonka alla toimii eri alatyöryhmiä. Tällä hetkellä alatyöryhmiä on neljä, mutta kokouksessa sovittiin, että uudet ja lopulliset alatyöryhmät nimetään tulevan syksyn aikana.

Palvelutuotantotyöryhmän keskustelussa todettiin, että rakenne ja kokonaisuus on laaja. Tästä syystä vuoropuhelua työryhmien välillä tulee lisätä entisestään valmistelun edetessä. Palvelutuotantotyöryhmä esitti, että eri työryhmien puheenjohtajat (palvelutuotantotyöryhmä ja tukipalveluita koskevat työryhmät) kokoontuisivat jatkossa säännöllisesti ja olisivat mukana koordinoinnista vastaavan työvaliokunnan kokouksissa.

Palvelutuotantotyöryhmän kokoonpano ja kokousaineistot ovat luettavissa osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/soteuudistus/palvelutuotanto

Lisätietoja: Palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, puh. 014 266 3001

22.9.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje