Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.9.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.9.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 20.9.2016 käsiteltiin muun muassa vuoden 2017 talousarvioesitystä.

Vuoden 2017 talousarvioesitys hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit vuodelle 2017 sekä maanoston määrärahaksi 5 miljoonaa euroa ja maan tasemyynnin määräksi miljoona euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tavoitteen mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2017 vuosikate kattaa poistot ja lainakanta ei kasva. Toimialojen osalta kehyksen säästötavoite on laskettu osuutena käyttömenoista, mutta se asetetaan nettomenoja koskevana, joten myös tulojen korottaminen on mahdollista kehykseen pääsemiseksi.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta käyttötalouden talousarviokehys tarkoittaa, että nettomenot voivat olla 5,95 miljoonaa euroa. Tämä on 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 muutetussa talousarviossa.

Toimialan sisällä tapahtuu paljon muutoksia ja kokonaisuutena tulot pienentyvät noin 5,2 miljoonaa euroa ja menot pienentyvät noin 6,6 miljoonaa euroa. Suurin syy muutokseen on jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle, mikä pienentää tuloja noin 6,8 miljoonaa euroa ja menoja noin 6,2 miljoonaa euroa.

Tuloja supistavat lisäksi muun muassa katupalvelun projektirahoituksen pienentyminen sekä katulupa- ja pysäköintivirhemaksujen vähentyminen noin 0,5 miljoonalla eurolla. Tuloja saadaan maanmyyntivoitoista 1,4 miljoonaa euroa ja maankäyttösopimusmaksuista 0,3 miljoonaa euroa aiempaa enemmän.

Menopuolella jätehuollon muutoksen lisäksi vähennyksenä näkyy muun muassa hulevesimaksuihin varatun summan pienentyminen 1,2 miljoonalla eurolla.

Valmisteluraamissa maa- ja vesialueiden investointimäärärahaksi oli annettu 4,5 miljoonaa euroa. Summa on riittämätön kattamaan vuonna 2017 määrärahasta maksettavat rakennettujen kiinteistöiden ostot, Kankaan alueen mittavat purkutyöt, maan esirakentamiset, tilapalvelun liittymät ja raakamaan ostotarpeet. Siksi lautakunta päätti esittää maanoston määrärahaa kaupunginhallitukselle 0,5 miljoonaa euroa raamia suurempana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen talousarvioesityksestä jo 6.9.

Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuodelle 2017 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2017 alustavan kunnallistekniikan investointiohjelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2017 talousarvioon varataan kunnallistekniikan investointimäärärahaa 18,5 miljoonaa euroa, josta 1,8 miljoonaa katetaan tuloilla.

18,5 miljoonasta eurosta esitetään käytettäväksi katupalveluihin 16,24 miljoonaa euroa, viherpalveluihin 2,21 miljoonaa euroa ja satamapalveluihin 50 000 euroa

Vuonna 2017 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR-ohjelman mukaisesti. Erillisinvestointien - kuten esimerkiksi Väinönkadun saneerauksen ja Ramonin sillan rakentamisen - osuus kasvaa huomattavasti edellisvuoden tasosta. Katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta edellisvuotta enemmän.

Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla, mutta Kankaan töiden jatkuminen nostaa viherpalveluiden investointien kokonaistasoa. Satamapalvelujen investoinneissa Lutakon sataman kehittämisessä on välivuosi.

Kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön tarkistus hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–4 ja 6–8. Toimintasääntö tulee kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen osalta voimaan 1.10.2016.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.1.2016 Jyväskylän kaupungin tarkistetun hallintosäännön. Hallintosääntöön, palveluorganisaatioon sekä johtamisjärjestelmään tehdyt muutokset edellyttävät toimintasääntöjen tarkistamista. Lisäksi lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka on tarpeen päivittää toimintasääntöön.

Kaupunkirakenteen toimintasäännössä määritellään muun muassa viranhaltijoiden toimivalta, esittely- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ja otto-oikeuden käyttäminen.

Toimintasääntö on yhteinen toimialueen molemmille lautakunnille, lukuun ottamatta 4. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla vastuualueilla", joka koskee ainoastaan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväpiiriin kuuluvia asioita ja 5. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisella vastuualueella", joka koskee pelkästään rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväpiiriä.

Toimintasäännön muutokset johtuvat pääasiassa lainsäädännön ja organisaation osien ja tehtävänimikkeiden päivittämisistä. Lisäksi tietyt toimintasäännön valtuutukset on tarkistettu vastaamaan hallintosäännön määräyksiä.

Ramoninkatu 4:n Rise-kampuksen asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Ramoninkatu 4:n asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen 60-paikkaisen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman toimitilakokonaisuuden, niin sanotun Rise-kampuksen, rakentaminen ja toiminta Tourulassa Ramoninkadun varressa.

Rikosseuraamuslaitoksen nykyiset tilat Laukaassa ja Jyväskylän keskustassa ovat käyneet vanhanaikaisiksi. Tilat ovat tarpeisiin nähden liian suuret ja pidempi jatkokäyttö edellyttäisi Laukaassa kalliita peruskorjauksia. Toiminnot pyritään yhdistämään yhdeksi toimivaksi ja nykyaikaiseksi rikosseuraamusalan toimitilaksi.

Rakennusoikeutta tontille on kaavaluonnoksessa osoitettu nykyisen kaavan mukaisesti 3700 kerrosalaneliömetriä ja kerrosluvuksi kolme. Kaavamääräyksillä on ohjattu uudisrakennusten rakentamistapaa ja lähiympäristön käsittelyä siten, että rakentaminen sopeutuu Ramoninkadun lähiympäristöön ja radan varren kaupunkikuvaan.

Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävänä 30 päivän ajan. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Destian tonttia esitetään ostettavaksi

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ostaa Destia Oy:ltä Kuokkalasta Riihimäentien varrelta Destian varikon tontin rakennuksineen 1,85 miljoonan euron kauppahinnalla ja valtuuttaa Tontit ja maanhallinta -yksikön sopimaan kauppakirjan ja vuokrasopimuksen muista ehdoista.

Kaupunkirakennelautakunta päätti myös, että ostettava tontti vuokrataan myyjälle, Destia Oy:lle kolmeksi vuoden 35 000 euron vuosivuokralla. Vuokra- aikana Destia Oy etsii uudet tilat toiminnalleen yhteistyössä kaupungin kanssa.

Tontin oston myötä alueen käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa kaavamuutoksella asumiskäyttöön KymppiR-ohjelmassa määriteltävässä aikataulussa. Yhdessä saman korttelin pohjoiskulmassa sijaitsevan kaupungin omistaman noin yhden hehtaarin laajuisen tontin kanssa alueesta on mahdollista saada ympäröivään asumiseen sopiva monipuolinen ja viihtyisä asuntoalue Päijänteen rannan tuntumassa.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3071 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

20.9.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje