Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Toteutuuko yhdenvertaisuus Jyväskylän kaupungin palveluissa? Vastaa kyselyyn 21.10. mennessä

Toteutuuko yhdenvertaisuus Jyväskylän kaupungin palveluissa? Vastaa kyselyyn 31.10. mennessä

Jyväskylän kaupunki päivittää parhaillaan yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Tähän liittyen asukkailta kysytään arvioita yhdenvertaisuuden toteutumisesta, osallistumismahdollisuuksista ja syrjinnän tunnistamisesta sekä siihen puuttumisesta kaupungin palveluissa. Tietoa kerätään sähköisellä kyselyllä 31.10.2016 saakka. Kysely on ryhmitelty kaupungin palvelujen mukaan, ja vastaaja voi valita vastaako yhteen vai useampaan kokonaisuuteen. Linkit kyselyyn löytyvät osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuus parantaa tuottavuutta

Yhdenvertaisuuden edistäminen parantaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista ilmapiiriä, työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta- tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arviointi omissa palveluissa on kuntien velvollisuus. Arvioinnilla tunnistetaan paitsi yhdenvertaisuuden toteutumista ja etsitään keinoja, joiden avulla yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. Yhdenvertaisuuden edistäminen tukee käyttäjien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Arviointi jakaantuu kahteen osa-alueeseen: syrjinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen. Keskeisin tavoite on ehkäistä syrjintää.

Sekä yhdenvertaisuuslaki että tasa-arvolaki uudistuivat vuonna 2015. Molempiin lakeihin tuli merkittäviä uudistuksia. Yhdenvertaisuuslain edistämisvelvollisuus koskee lain mukaan erityisesti viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä yli 30 henkeä kokoaikaisesti työllistäviä työnantajia. Heillä on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
yhdenvertaisuustyöryhmän pj. Tomi Otsala, p. 014 266 4815
Työkykypäällikkö Marja-Leena Oinonen p. 014 266 4015

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/yhdenvertaisuus
sekä
www.yhdenvertaisuus.fi.

20.9.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje