Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.9.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.9.2016

Jykes Kiinteistöt Oy:n toiminnan uudistaminen

Kaupunginhallitus päätti 25.4.2016/108 käynnistää Jykes Kiinteistöjen uudistamisen ja asetti uudistyön tavoitteeksi muodostaa Jykes Kiinteistöt Oy:stä nopean toiminnan kiinteistökehittäjä, joka kehittää kaupungin strategian kannalta tärkeitä kohteita, yhtiön nykyisistä kiinteistöistä tulee tarvittaessa luopua ja uudet hankkeet ovat yhtiön omistuksessa vain käynnistysvaiheen ajan.

Työryhmä nimettiin laatimaan uudistusohjelma. Työryhmän muodostivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen (työryhmän puheenjohtaja), Jykes Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin, Muuramen edustajana Tero Lakka, Laukaan edustajana Lasse Leppä sekä elinkeinoyksikön edustajat Anne Sandelin ja Erkki Jaala. Työryhmä on päättänyt työnsä ja laatinut uudistussuunnitelman.

Jykes Kiinteistöt Oy uudistetaan seuraavilla periaatteilla:
- Yhtiöstä muodostetaan ketterä kiinteistöyhtiö ja nopea exit-toimija, jolla on kevyt uuden toiminnan mukaisesti rakennettu organisaatio.
- Yhtiön tavoitteena on toimia tarvittaessa kiinteistömarkkinoita täydentävänä toimijana, kun seudullinen etu tai omistajien elinkeinopolitiikka sitä edellyttää.
- Lähtökohtana on hankkeiden toteuttaminen yhteistyössä alueen yritysten kanssa.
- Yhtiön tasetta kevennetään, taloudelliset riskit halliten.
- Yhtiön tavoitteena on edistää toiminnallaan työpaikkojen muodostumista kustannusvastaavasti.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole omistamillaan kiinteistöillä kilpailla toimitilojen osalta olemassa olevien markkinoiden kanssa.

Yhtiö jatkaa nykyisellä omistajapohjalla ja yhtiölle laaditaan osakassopimus, jolla määritellään omistajaohjaus kaikkien osakkaiden osalta. Osakassopimus laaditaan loppuvuoden aikana. Yhtiön tasetta kevennetään uuden toimintamallin mahdollistamiseksi, taloudelliset riskit halliten.

Kaupunginhallitus päätti
1. Hyväksyä Jykes Kiinteistöt Oy:n uudistusohjelman.
2. Antaa Jykes Kiinteistöt Oy:lle konserninohjeen, että Jykes Kiinteistöt Oy:n tulee toimeenpanna uudistusohjelman mukaiset toimenpiteet ja suunnata toimintansa uudistusohjelman tavoitteiden mukaiseksi.

Miguel Lópezin (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin perintätoiminnan ottamiseksi takaisin omaan haltuunsa

Miguel López (SKP) ja 11 muuta valtuutettua ovat 25.1.2016 tehneet valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Jyväskylän kaupungin on otettava perintätoiminta takaisin omaan haltuunsa. Aloitteen tekijät esittävät, että näin tekemällä maksuvaikeuksissa oleva ihminen voi selvitä inhimillisemmillä kuluilla eikä koe, että hänen elämänsä on ulkoistettu ja että oma kaupunki on hylännyt hänet.

Kaupunginvaltuusto palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteen vastausta on täydennetty tiedoilla kaupungin laskutus- ja perintäkäytännöistä. Tiedot on koottu esityslistan liitteeksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Tuulikki Väliniemen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikuntaa ikääntyville

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Eron myöntäminen Jonna Temoselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä

Jonna Temonen (KOK) on pyytänyt 12.9.2016 paikkakunnalta poismuuton vuoksi eroa kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 23.9.2016.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategia 2020+
- Lainan ottamista koskevat periaatteet
- Auvilan kauppahintasaamisen maksaminen
- Vuoden 2016 talousarvion sitovuustason muuttaminen
- Jyväskylän aikuisopisto – liikelaitoksen rahaston sääntöjen muuttaminen

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että yhtymähallituksen ehdotukset hyväksytään.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen valtuustolle uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta

Kaupunginhallitus päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle uudesta luottamushenkilöorganisaatiosta kaupunginvaltuuston
kokouksen 3.10.2016 jälkeen.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen on luettavissa

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

19.9.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje