Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 14.9. talousarvioesitys, avustuksia ja Suomen suurimman ulkokuntosalin kehittämissuunnitelma

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 14.9. talousarvioesitys, avustuksia ja Suomen suurimman ulkokuntosalin kehittämissuunnitelma

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi muun muassa esityksen ensi vuoden talousarviosta, myönsi syksyn kohdeavustukset ja hyväksyi kehittämissuunnitelman Suomen suurimmasta ulkokuntosalista.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vuoden 2017 talousarvioesitys hyväksyttiin toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti

Jyväskylän kulttuurilautakunta hyväksyi toimialajohtaja Eino Leisimon muutetun esityksen ensi vuoden talousarvioesityksestä sivistyksen toimialan kulttuuri- ja liikuntapalveluja koskevasta osuudesta. Esitys poikkeaa pohjaesityksestä sisällöllisesti, mutta taloussuunnittelun pohjaksi annettu budjetin loppusumma pysyy samana, eli esitys on tehty kehykseen.
Kaupunginhallituksen kesäkuussa antama talousarviokehys vuodelle 2017 perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kaupungin tavoitteena on talouden tasapainottaminen siten, että vuonna 2017 kaupungin lainakanta ei enää kasva. Jotta tavoitteeseen päästään, sivistyksen toimialan talousarvion virkamiesesitys on valmisteltu niin, että nettomenot saavat olla ensi vuonna 230,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 800 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen menojen ennakoidaan olevan lähes 48 miljoonaa euroa ja tulojen reilu 8,8 miljoonaa euroa, jolloin nettomenoiksi muodostuu 39 miljoonaa euroa.
Menoissa 350 000 euron kasvupaine
Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa menojen lisäyksen on arvioitu olevan ensi vuonna 350 000 euroa. Lisätarpeita ovat muun muassa liikuntapalveluissa korjaus- ja rakentamismenot sekä työllisyyskurssien järjestäminen, Jyväskylän kansalaisopiston ja kirjastojen työturvallisuuden parantaminen, kirjastojen aineistokuljetukset, järjestelmämaksut ja Kuokkalan kirjaston aineistokokoelman perushankinnat. Museoilla lisätarpeen aiheuttaa rakennustutkijan palkkamenot sekä kaksi isompaa näyttelyä. Teatterilla ja Sinfonialla lisätarpeet liittyvät työn vaativuuden arviointiin sekä palkkojen harmonisointiin. Myös kaupungin kulttuurisuunnitelman ja perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelman päivittämiseen tulee varautua.

Toimialajohtajan muutettu esitys sisältää kehyksen vaatiman 510 000 euron tulojen lisäyksen ja säästötavoitteen

Koska toimialalle annettu tavoite budjetin loppusummasta on viime vuotta pienempi ja esityksessä on myös 350 000 lisätarpeita, kulttuuri- ja liikuntapalveluille on annettu 510 000 euron suuruinen säästö- tai lisätulotavoite. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen, joka on muutoksista huolimatta kehyksen mukainen.
Toimialajohtajien muutetun esityksen mukaan yksikköjen tulee hankkia lisätuloja yhteensä 300 000 euroa eli 80 000 euroa pohjaesitystä enemmän, mutta alle 18-vuotiaille ei esitetä liikuntapaikkamaksuja.
Avustuksista esitetään muutetussa esityksessä 180 000 euron sijaan 80 000 euron leikkauksia. Avustusleikkauksen kohdentuminen suuriin avustuksiin tarkentuu neuvottelujen perusteella käyttösuunnitelmavaiheessa.

Lisäksi muutettu esitys sisältää 50 000 euron leikkauksen kirjaston aineistomäärärahaan. Kaksi hallinnon vakanssia liikuntapalveluissa jätetään täyttämättä, millä saavutetaan 80 000 euron säästö.

Toiminnalliset tavoitteet tuttuja edellisiltä vuosilta

Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet seuraavat viime vuosien linjaa, joskin tavoitteita on joiltakin osin painotettu uudella tavalla. Esimerkiksi liikuntatilojen käyttöastetavoite on edelleen aukiolo- ja käyttöaikoina on 80-90%, mutta nyt uimahalleille on asetettu selkeä 500 000 kävijämäärätavoite. Sinfonian konserttien täyttöastetavoitteeksi on asetettu edelleen 91% ja kaikkiaan 50 esiintymisen kuulijatavoitteeksi 25 000. Teatterin 59 000 katsojan kokonaiskävijätavoitteesta ei tingitä, ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä . Kansalaisopiston opetustunneissa, kirjaston lainaustavoitteissa ja aukiolotunneissa ei ole suurta muutosta kuluvaan vuoteen verrattuna. Museot asettavat ensi vuoden kävijätavoitteensa 95 000 kävijään, näyttelyiden lisäksi erilaisia yleisötapahtumia on tarkoitus järjestää museoilla ensi vuonna 150.

Irtaimeen käyttöomaisuuteen esitetään 634 000 euroa ja urheilu- ja retkeilyalueiden rakentamiseen ja kunnostamiseen 1 600 000 euroa

Vuodelle 2017 kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan varataan noin 300 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän rahaa, eli 634 000 euroa. Summasta kohdennetaan kirjastolle 240 000 euroa, liikuntapalveluihin 230 000 euroa, teatterille 90 000 euroa, museoille 34 000 euroa, orkesterille 30 000 euroa ja kansalaisopistolle 10 000 euroa. Hankinnat ovat pääasiassa kalusteiden ja valaistuksen uusintaa ja liikuntapalveluilla muun muassa Laajavuoren lumetusjärjestelmä, salibandymatto sekä traktori ja moottorikelkka.

Urheilu- ja retkeilyalueiden rakentamiseen ja kunnostamiseen varaus on 1,6 miljoonaa euroa, mikä on 600 000 euroa edellisvuotta enemmän. Suurin osa potista, miljoona euroa, varataan Harjun urheilukentän ja suorituspaikkojen kunnostamiseen tulevia Kalevan kisoja silmällä pitäen. Tikkakosken lähiliikuntapaikkaan potista on varattu 350 000 ja Laajavuoreen 90 000 euroa. Liikuntapuistojen ja ulkoilureittien, kuntoratojen ja virkistysalueiden kunnostukseen on muutamia kymmeniä tuhansia, joita ei ole tarkemmin kohdennettu. Rantaraitin kehittämiseen varataan ensi vuodelle 30 000 euroa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa ei esitettyjä talonrakennusinvestointeja ensi vuodelle

Lautakunta hyväksyi osaltaan myös talonrakennusinvestointien ohjelman. Esityksessä ensi vuoden talonrakennusinvestoinneiksi ei ole kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kohteita. Esitetyssä investointiohjelmassa Keski-Suomen museon peruskorjaus on siirretty kahdella vuodella alkavaksi vasta vuonna 2019 ja Alvar Aalto museon peruskorjaus tämän jälkeen vuonna 2020. Vaajakosken kirjaston muutostöiden toinen vaihe on asemoitu vuoteen 2021 ja kaupunginkirjaston ja teatterin peruskorjaukset sekä museon kokoelmakeskuksen lisätila ovat siirtyneet niin, etteivät näy vuoteen 2021 yltävissä suunnitelmissa. Hippoksen alueelle suunnitellut peruskorjaukset on siirretty odottamaan Hippoksen kokonaisuuden etenemistä. Vuokrahankkeiden puolelle on liitteenä olevan esityksen jälkeen lisätty vielä Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskus vuodesta 2019 alkaen.

Lautakunnat käsittelevät talousarvion omalta osaltaan syyskuussa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityksen jälkeen toimialan talousarviota käsittelee vielä sivistyslautakunta. 21.9. Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 23.9 mennessä. Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa Jyväskylän kaupungin talousarvioksi 24.10. ja kaupunginhallitus oman esityksensä valtuustolle 21.11. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 28.11.

Kansalaistoiminnan kohdeavustuksia jaettiin 2750 euroa

Vuoden 2016 kansalaistoiminnan kohdeavustusten syksyn hakuun oli jäänyt jaettavaa 2750 euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 18 kappaletta, joissa haettu yhteissumma oli 37 780 euroa. Avustusta myönnettiin 7 hakijalle.

Lautakunta päätti avustuksen saajat esityksen mukaisesti: Vaajakosken Kohinat ry 1000 euroa, Mäki-Matin perhepuiston tuki ry, Huhtasuon ASA ry ja Kuokkalan yhteistyöryhmä kukin 400 euroa, Keski-Suomen Sotaorvot ry ja Jyväskylän Iranilaisten Kulttuuriyhdistys 200 euroa sekä Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry 150 euroa.

Liikunnan kohdeavustuksia jaettiin 3230 euroa

Vuoden 2016 liikunnan kohdeavustusten syksyn hakuun oli jäänyt jaettavaa 3230 euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 8 kappaletta, haettu yhteissumma oli 10 900 euroa. Avustusta myönnettiin kaikille hakijoille. Lautakunta päätti avustussummat esityksen mukaisesti: Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry 850 euroa, JIGOTAI RY 650 euroa, FC Vaajakoski ry ja Jyväskylän Jaguars ry kumpikin 400 euroa, Jyväskylän Seudun Palloseura ry 300 euroa, Jyväskylän GAA ry, Jyväskylän Komeetat ry sekä Jyväskylän Shorinji Kempo r.y. 200 euroa kukin.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Jyväskylään rakentuvan Suomen suurimman ulkokuntosalin kehittämisohjelman

Jyväsjärven kiertävä Rantaraitti on paljon käytetty ja suosittu ulkoilureitti. Kaupunki on muun muassa asukkailta saadun palautteen perusteella tehnyt suunnitelman alueen kehittämisestä ”Suomen suurimmaksi ulkokuntosaliksi”. Raittia on tarkoitus kehittää monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi, jossa asukkailla ja matkailijoilla on useita erilaisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ulkoliikuntaan. Suunnitelmassa on esitetty ulkokäyttöön tarkoitettuja kaikkien lihasryhmien harjoittamiseen tarkoitettuja välineitä isompina kokonaisuuksina Lutakon satamaan, Lutakon uimapaikan kulmille, Halssilan uimarannan kohdalle, Äijälänrantaan, Suuruspäähän, Ainolaan ja Mattilan uimarannalle. Lisäksi eri puolille Rantaraittia on suunnitelmassa esitetty toistakymmentä pienimuotoisempaa kuntoilu- tai toimintapisteitä lasten seikkailupuistoista tiilimurska- tai hiekkatekonurmipintaiseen juoksurataan. Pienemmät 1–3 liikuntavälineen kokonaisuudet sijoittuisivat 1–2,5 km:n välein niin, että kiertämällä koko raitin voisi tehdä eri lihasryhmiin kohdistuvia harjoitteita. Suunnitelmassa on myös huomioitu olemassa olevien rakenteiden, kuten Ylistönmäen ja Kuokkalan sillan kupeessa olevien rappusten tarjoamat mahdollisuudet kuntoiluun. Nämä tarvitsevat vain kyltityksen ja ohjeet. Kokonaisuus on suunniteltu toteutettavaksi useana peräkkäisenä vuonna ensi vuodesta alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa Lutakon Circuit training -piste, juoksurata välille Tourujoki-Halssilan uimaranta sekä porrastreenipaikkojen infokyltit. Rahoituksesta vastaisi esityksen mukaan liikenne- ja viheralueyksikkö sekä liikuntapalvelut kummatkin noin 30 000 eurolla vuodessa.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan Rantaraitin liikunnallisen kehittämissuunnitelman. Myös kaupunkirakennelautakunta antaa suunnitelmasta oman lausuntonsa.

Lausunto valtuustoaloitteeseen ikääntyville soveltuvien kuntoilulaitteiden hankinnasta Keltinmäkeen

Lautakunta antoi esityksen mukaisen lausunnon Tuulikki Väliniemen valtuustoaloitteen, jossa esitetään Keltinmäen kylätalon piha-aluelle hankittavaksi muutamia ikääntyville soveltuvia ulkokuntoilulaitteita. Lausunnossa todetaan muun muassa, että Keltinmäen lähiliikuntaolosuhteita on kaavailtu kehitettäväksi lähiliikuntapaikkaohjelman mukaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Suunnitelmassa esitetään, että Keltinmäen lähiliikuntaolosuhteita kehitetään ja suunnitellaan yhtenäisen linjan mukaisesti – kohteina koulunpiha sekä Kotalammen toimintapuiston alue. Toimintapuistossa on jo tällä hetkellä ulkokuntoiluun soveltuvia liikuntaelementtejä, joita voidaan kehittää edelleen. Keltinmäen lähiliikuntapaikkaolosuhteiden kehittämiseen ei vielä tässä vaiheessa ole osoitettu erillistä määrärahavarausta. Lisäksi kerrotaan, että Keltinmäessä tullaan järjestämään liikuntateemainen asukasilta syyskuussa 2016. Tarkoituksena on kerätä tietoa asukkaiden toiveista ja tarpeista koskien alueen liikuntaolosuhteita ja -palveluja, ja laatia niiden pohjalta suunnitelma alueellisten lähipalvelujen kehittämiseksi. Ohjattuun liikuntaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä on suunniteltu toteutettavaksi Keltinmäen alueella vuoden 2017 aikana.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2922 . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 22.9.2016 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm


Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyksen toimialan toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

14.9.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje