Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Yritysvaikutusten arviointi lisää yhteistyötä Jyväskylän kaupunkisuunnittelussa

Yritysvaikutusten arviointi lisää yhteistyötä Jyväskylän kaupunkisuunnittelussa

Yritysvaikutusten arvioinnin eli tuttavallisemmin YRVA:n uudet toimintatavat otetaan käyttöön syksyn 2016 aikana Jyväskylän kaavoituksessa. YRVA on apuna, kun halutaan arvioida ennakkoon kaupunkisuunnittelussa tehtävien päätösten vaikutuksia yritysten toimintaan ja kehittymiseen. Uusien toimintatapojen tavoitteena on myös lisätä päätöksenteon avoimuutta hyvissä ajoin tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta.

Kaavahankkeilla luodaan kehittämissuunnat pitkälle tulevaisuuteen ja ne voivat koskea laajojakin alueita, mikä lisää kaavojen yritysvaikutusten arvioinnin haastavuutta. Vaikutusten arvioinnissa tärkeää onkin tunnistaa ja ottaa huomioon muuttuva toimintaympäristö. Pidemmällä tähtäimellä arvioinnilla on erityistä merkitystä myös kaupungin vetovoimalle: yritysten tarpeet huomioon ottamalla luodaan pohjaa yritysten menestykselle ja sitä kautta alueelliselle hyvinvoinnille.

YRVA on osa muuta kaavoitukseen liittyvää vaikutusten arviointia ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa kaavan valmistelijoille, päättäjille ja eri sidosryhmille. Uusiin toimintatapoihin kuuluu muun muassa päätösten valmistelijoiden osaamisen tukeminen, arviointiin tarvittavien lähtötietojen parantaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarin asiantuntemuksen hyödyntäminen entistä laajemmin. Arvioinnin resursseja kohdistetaan niihin hankkeisiin, joissa vaikutukset ovat merkittäviä.

Uusia toimintatapoja ovat työstäneet Jyväskylän alueen yrittäjäyhdistysten YRVA-työryhmän sekä Keski-Suomen kauppakamarin palvelu- ja aluerakennevaliokunnan edustajat yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Työn aikana uusia toimintatapoja testattiin Itäisen Palokärjen asemakaavamuutoksen ja Korpilahden kirkonkylän kehittämisen yhteydessä.

Yrittäjäyhdistysten ja kauppakamarin kanssa seurataan YRVA-toimintaa vuosittain, jolloin käydään läpi myös kaavoitusohjelmassa esitetyt kaavahankkeet. Vuosittain pidettävässä tapaamisessa käydään myös muita maankäyttöön liittyviä ajankohtaisia asioita.

Päätösten yritysvaikutusten arviointi on osa Jyväskylän kaupunkistrategiaa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 lopussa. Kaavoituksessa kehitettyjä toimintatapoja voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla.


Lisätietoja:
- Sarita Humppi, erikoissuunnittelija, Jyväskylän kaupunki, p. 050 311 8502, sarita.humppi[at]jkl.fi
- Seija Kiiskilä, Jyväskylän Yrittäjäyhdistysten YRVA-ryhmän puheenjohtaja, p. 040 411 2554, seija[at]futuresgarden.fi
- Marko Huttunen, Keski-Suomen kauppakamarin palvelu- ja aluerakennevaliokunnan puheenjohtaja, p. 050 329 2563, marko.huttunen[at]jyy.fi
- www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yritysvaikutukset

12.9.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje