Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Mehiläinen voitti Jyväskylän Säynätsalon terveysaseman palveluiden kilpailutuksen

Mehiläinen voitti Jyväskylän Säynätsalon terveysaseman palveluiden kilpailutuksen

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy on valittu tuottamaan Jyväskylän kaupungin Säynätsalon terveysaseman alueen vastuuväestön avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon ja kotihoidon palvelut. Mehiläinen alkaa tuottaa terveyspalveluita Säynätsalossa 1. marraskuuta 2016 alkaen.

Kilpailutus toteutettiin käyttäen neuvottelumenettelyä ja siihen osallistuivat Attendo Terveys-palvelut Oy, Coronaria Hoitoketju Oy, Med Group Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Lopullisen tarjouksen määräaikaan mennessä jättivät Coronaria Hoitoketju Oy ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Tarjouskilpailu yritysten välillä oli hyvin tiukka ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy valittiin palveluiden palveluntuottajaksi vain alle 0,5 vertailupisteen erolla.

Muiden terveysasemien lääkärit vuorottelevat Säynätsalon terveysasemalla lokakuun loppuun asti. Lisäksi palveluita tuotetaan Kyllön terveysasemalla. Suun terveydenhuollossa palvelut tuotetaan muilla Jyväskylän yhteistoiminta-alueen JYTEn terveysasemilla. Kotihoidon palveluissa palveluntuotanto jatkuu ennallaan lokakuun loppuun asti Jyväskylän kaupungin omana toimintana.

Asiakas pääsee nopeammin hoitoon

Hankintamenettelyn tavoite oli parantaa Säynätsalon asukkaiden hoitoon pääsyä ja turvata asukkaiden lähipalvelut. Marraskuun alusta alkaen terveyspalveluiden saatavuus parantuu Säynätsalossa. Palveluntuottajan on otettava huomioon esimerkiksi hoitoon pääsyn aikarajat ja laatutavoitteet. Mikäli Mehiläinen ei saavuta sovittuja laatutavoitteita, sille ei makseta täyttä palvelukorvausta. Jos Mehiläinen ei pysy asetetuissa terveyspalveluiden vähimmäisvaatimuksissa, joutuu se maksamaan Jyväskylän kaupungille korvauksia sopimusrikkomuksesta. Esimerkiksi avosairaanhoidossa Mehiläisen pitää laajentaa palveluiden saatavuutta, mikäli kiireettömän hoidon jonotusaika lääkärille on yli 21 vuorokautta tai hoitajalle yli 7 vuorokautta. Käyttöön voidaan silloin ottaa esimerkiksi iltavastaanotot.

Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon osalta hankittavat palvelut ovat Jyväskylän kaupungin järjestämisvastuulla olevaa julkista perusterveydenhuoltoa. Hankittavat palvelut koostuvat keskeisesti terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista. Palvelut kattavat erityisesti perusterveydenhuollon virka-aikaisen avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon päivystyksen sekä näiden yhteydessä tapahtuvan terveyden edistämisen, potilaiden ohjauksen, terveysneuvonnan ja terveystarkastukset. Valittava palveluntuottaja järjestää lääkärien, hoitajien, hammaslääkärien, hammashoitajien sekä suuhygienistien vastaanottopalvelut Säynätsalon vastuuväestön asukkaille.

Kotihoidossa hankinnan kohteena ovat Säynätsalon alueen kotihoidon asiakkaiden palvelut. Kotihoidon palveluissa on kyse sosiaalihuoltolakiin (710/1982) ja kansanterveyslakiin (66/1972) perustuvista kotiin tuotavista ja asiakkaan kotona asumista tukevista palveluista.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajatyö, kuntoutus- ja terapiapalvelut sekä lasten hampaiden oikomishoito säilyvät edelleen Jyväskylän kaupungin omana toimintana.

Terveyspalveluiden kilpailutus perustuu perusturvalautakunnan helmikuussa 2016 tekemään päätökseen siitä, että Säynätsalon terveysaseman alueen vastuuväestön avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon ja kotihoidon palvelut kilpailutetaan palveluiden saatavuuden turvaamiseksi. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudella on laskennallisesti noin 3 600 000 euroa. Sopimus tehdään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhdeksän kuukauden irtisanomisajalla.

Lisätietoja: avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka, p. 014 266 3210, suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Pirkko Paavola, p. 014 266 2268, kotihoidon palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäki, p. 014 266 3912 ja hankinta-asiantuntija Janne Väisänen, p. 014 266 1656

9.9.2016Tuija Tiitinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje