Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin sivistyslautakunnalle 6.9.2016

Jyväskylän vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin sivistyslautakunnalle 6.9.2016

Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin iltakouluasiana sivistyksen toimialan ensi vuoden talousarvion valmistelutilannetta. Kaupunginhallituksen kesäkuussa antama talousarviokehys vuodelle 2017 perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kaupungin tavoitteena on talouden tasapainottaminen siten, että vuonna 2017 kaupungin lainakanta ei enää kasva. Jotta kaupungin talouden tasapainottamistavoitteeseen päästään, sivistyksen toimialan nettomenot saavat olla ensi vuonna 230,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 800 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus nettomenoista saa olla noin 191 miljoonaa euroa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 39 miljoonaa euroa.
Palvelutarpeen kasvusta johtuvan menojen kasvu on koko sivistyksen toimialalla arvioitu olevan noin 2,9 miljoonaa euroa kuluvan vuoden tasoon nähden. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus lisätarpeista on noin 2,5 ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuus lisätarpeesta olisi 350 000 euroa. Koska toimialalla on talousarviokehyksen mukaisesti käytettävissä viime vuotta vähemmän rahaa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa joudutaan etsimään säästöjä tai lisätuloja 3,2 miljoonalla eurolla. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa säästöjen tai lisätulojen tarve on noin 500 000 euroa. Sivistyslautakunnan iltakoulussa keskusteltiin keinoista kehykseen pääsemiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 2,5 miljoonan euron kasvupaine

Talousarvion tulisi olla edellisvuotta pienempi, mutta varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten määrä kasvaa Jyväskylässä, oppilashuolto tulee saattaa aluehallintoviraston edellyttämälle tasolle ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuoma täydennyskoulutustarve pitää pystyä järjestämään. Työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuden arviointi vaatii palkantarkistuksia ja opettajien vuosityöaikakokeiluun tarvitaan pientä lisärahoitusta. Omassa toiminnassa hoitopäivämaksutulojen arvioidaan pienenevän ja palvelusetelituotannon vastaavasti kasvavan, mitkä kaikki yhteen laskettuna tarkoittavat noin 2,5 miljoonan euron lisätarvetta.

Kehykseen pääsemiseksi tarvitaan lähes 3,2 miljoonan euron säästöt

Kasvavien menojen kattamiseksi sekä annettuun talousarviokehykseen pääsemiseksi tarvitaan säästöjä tai lisätuloja yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa. Lautakunnalle esitellyllä listalla oli muun muassa perusopetuksen opetusryhmien yhdistämistä, koulunkäynnin ohjaajien määrän tai tuntien vähentäminen, kielten opetusryhmien koon kasvattaminen, velvoittavan opetussuunnitelman ulkopuolisen toiminnan karsiminen, luontokoulun lakkauttaminen ja elämäntaitojen yksikön toiminnan hajauttaminen sekä kuljetusjärjestelyjen tehostaminen, muiden opetuksen järjestäjien kanssa solmittujen sopimusten uudelleen neuvottelu ja tulopuolella iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen. Varhaiskasvatuksessa esitetyt toimet olisivat perhepuistojen ja kerhotoiminnan lakkauttaminen sekä päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen lain sallimaan maksimiin. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukaan nämä kaikki keinot yhteen laskettuna kulujen arvioidaan laskevan kehykseen pääsemiseksi tarvittavat 3,2 miljoonaa euroa.

Lautakunnat käsittelevät talousarvion omalta osaltaan syyskuussa

Sivistyslautakunnan iltakoulussa esiteltiin talousarviovalmistelun tämän hetken tilannetta. Sivistyslautakunta antaa esityksensä sivistyspalvelujen talousarviosta 21.9. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antaa esityksensä jo 14.9. Toimialajohtajan viimeistellyt esitykset lautakunnille julkaistaan internetissä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan listalla 8.9 ja sivistyslautakunnan listalla 15.9.

Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 23.9 mennessä. Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa Jyväskylän kaupungin talousarvioksi 24.10. ja kaupunginhallitus oman esityksensä valtuustolle 21.11. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 28.11.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033
- Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231

6.9.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje