Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 6.9.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 6.9.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 6.9.2016 käsiteltiin muun muassa vuoden 2017 talousarvioesitystä.

Kaupunkikuvatoimikuntaan jäsenmuutos

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi hankejohtaja Anne Sandelinille vapautuksen kaupunkikuvatoimikunnan jäsenen tehtävästä. Lautakunta valitsi toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi arkkitehti Tuija Solinin ja hänen varajäsenekseen arkkitehti Paula Julinin kaupunkirakenteen toimialan johtoryhmän esityksen mukaisesti.

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupa-asioiden kaupunkikuvalliseksi arvioimiseksi asettama asiantuntijaelin. Kaupunkikuvatoimikunta asetetaan valtuustokaudeksi kerrallaan, ja toimikunnassa on viisi varsinaista jäsentä ja heillä kullakin varajäsen.

Kaupunkikuvatoimikunnasta eronnut Anne Sandelin on ollut ryhmässä kaupunkirakenteen toimialan nimeämänä jäsenenä ja Tuija Solin hänen varajäsenenään.

Vuoden 2017 talousarvioesitys hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2017.

Vuoden 2017 talousarvion valmistelu tehdään kaupunginhallituksen talousarvio-kehyspäätöksen mukaisesti. Vuoden 2017 talousarviokehystä on valmisteltu vuoden 2015 tilinpäätöksen, vuoden 2016 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2017 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kunnallis- ja kiinteistöverojen suuruus on tarkoitus päättää syksyllä sen jälkeen kun kilpailukykysopimuksen ja valtion talousarvion vaikutukset kaupungin talouteen ovat selvillä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tavoitteen mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2017 vuosikate kattaa poistot ja lainakanta ei kasva. Toimialojen osalta kehyksen säästötavoite on laskettu osuutena käyttömenoista, mutta se asetetaan nettomenoja koskevana, joten myös tulojen korottaminen on mahdollista kehykseen pääsemiseksi.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta talousarviokehys tarkoittaa, että nettomenot voivat olla 5,95 miljoonaa euroa eli kehys on 0,63 miljoonaa tätä vuotta pienempi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen toiminnassa nettomenot ovat noin 2,0 miljoonaa euroa eli noin 83 000 euroa tätä vuotta pienemmät. Toiminnan tulot koostuvat pääasiassa lupa- ja valvontamaksuista sekä muilta kunnilta saatavista yhteistoimintakorvauksista. Tulokertymä noussee hieman; taksoja ja maksuja korotetaan keskimäärin 2–3 prosenttia. Toiminnan menot koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista. Menoissa on saavutettu maltillinen säästö muun muassa ostopalveluiden osalta. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy tämänvuotisella tasollaan.

Lautakuntien tulee sisällyttää talousarvioesityksiinsä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta tavoitteet liittyvät lupien käsittelyaikoihin, suunnitelmallisten tarkastuskäyntien määrään sekä sähköisen asioinnin kehittämiseen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2954 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

6.9.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje