Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.9.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.9.2016

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain muuttamisesta

Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle esityslistalla esitetyn lausunnon kuntalain muuttamisesta.

Lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta

Kaupunginhallitus päätti antaa päätösliitteen mukaiset vastaukset lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Lausunto Keski-Suomen liitolle Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksesta

Kaupunginhallitus päättää antaa Keski-Suomen liitolle maakuntakaavan tarkistuksen valmisteluaineistosta esityslistalla esitetyn lausunnon.

Jyväskylän kaupungin lausunto tiesuunnitelmasta maantien parantaminen välillä Vaajakoski - Vihtiälä, Jyväskylä ja Laukaa

Kaupunginhallitus päätti, että se antaa maantien 638 parantaminen välillä Vaajakoski– Vihtiälä, Jyväskylä ja Laukaa, seuraavan lausunnon mukaan lukien esityslistalla annetut vastineet ELY-keskuksen lähetekirjeessään esille tuomiin asiakohtiin liittyen väylien hoito- ja kunnossapitovastuisiin.

- Tiesuunnitelmaa vastaan tehdyt muistutukset eivät anna aihetta suunnitelman muuttamiseen tai laajempaan tarkistamiseen kaupungin näkökulmasta.
Kaupunki pyytää kuitenkin ELY-keskusta tarkistamaan muistutuksissa esille nostetut meluntorjuntaan liittyvät laajennusvaateet ja arvioimaan liittymätyyppimuutoksen tarpeellisuuden muun muassa Kaunisharjun liittymän kohdalla.
- Tiesuunnitelman kattaman alueen asemakaavat muutetaan vastaamaan tiesuunnitelmassa esitettyjä tiejärjestelyjä. Mikäli ilmaantuu edelleen muutostarvetta kaavojen osalta, kaupunki on valmis muuttamaan kaavat tiesuunnitelman mukaisiksi.
- Kaupunki osallistuu tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaisesti maantien parantamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 8
479 000 euroa, josta kaupungin osuudeksi esitetään 496 000 euroa.
- Kaupunki luovuttaa omistamansa maantien tekemiseen tarvittavat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin.

Jyväskylän kaupungin energiatehokkuussopimus

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki liittyy energiatehokkuussopimukseen vuosiksi 2017–2025.

Jyväskylän kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välinen, vuonna 2009 allekirjoitettu energiansäästösopimus päättyy 2016. Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on ohjeellinen 7,5 %:n energiansäästö jaksolla 2017–2025. Jyväskylän kaupungin kokonaistavoite on 8,38 GWh, joka pyritään
saavuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä.
Sopimuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta toteutetaan Resurssiviisausryhmässä, joka nimeää tarvittavat osapuolet ja henkilöt huolehtimaan sopimussisällön toteuttamisesta.
Sopimuksessa sitoudutaan laatimaan energiansäästön toimintasuunnitelma viimeistään vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Eron myöntäminen Jorma Holmstedtille kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jorma Holmstedtille eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen uuden varajäsenen kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jyväskylän kaupungin edustajien nimeäminen maakuntauudistuksen alueelliseen esittely- ja keskustelutilaisuuteen 12.9.2016

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän kaupungin edustajiksi maakuntauudistuksen alueelliseen esittely- ja keskustelutilaisuuteen 12.9.2016 seuraavat henkilöt: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2990

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

5.9.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje