Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylä jätti eilen Keski-Suomen kuntien yhteisen hankehakemuksen kotihoidon palveluiden kehittämiseksi

Jyväskylä jätti eilen Keski-Suomen kuntien yhteisen hankehakemuksen kotihoidon palveluiden kehittämiseksi

- Lisäksi kaupunki jätti sosiaali- ja terveysministeriölle oman hakemuksensa terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluun

Jyväskylä jätti eilen Keski-Suomen kuntien yhteisen hankehakemuksen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Jyväskylän kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana. Keski-Suomen hankkeen, joka kantaa nimeä Kukoistava kotihoito – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus, tarkoituksena on kehittää ja yhdenmukaistaa Keski-Suomen kotihoidon palveluita ikääntyneiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

- Hankkeen aikana maakunnan kotihoitoa uudistetaan siten, että kotihoito toimii jatkossa kaikissa kunnissa ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Ajatus on lisäksi, että jokaiselle ikääntyneelle järjestetään ennen varsinaisen hoitopäätöksen tekemistä kuntouttava arviointijakso, jossa arvioidaan ikääntyneen fyysinen ja sosiaalinen kunto. Arvioinnilla varmistetaan yksilölliset kuntoutusmallit ja -palvelut, jotka tukevat kunkin ikäihmisen kotona asumista, kertoo hankehakemusta valmistellut Tuija Koivisto Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeesta.

Jyväskylä jätti oman hakemuksensa valinnanvapauskokeiluun

Jyväskylä jätti eilen myös oman hakemuksensa niin sanottuun valinnanvapauskokeiluun. Kokeilussa pilotoidaan terveydenhuollon palveluiden valinnanvapautta. Hankehakemuksessaan kaupunki esittää, että jyväskyläläinen voisi valita ensi vuoden alusta lähtien itseään hoitavan terveyspalveluiden tuottajan julkisen sektorin lisäksi myös yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Ilmoittautumalla palveluita haluamansa palveluntarjoajan asiakkaaksi, hän saisi valita ennalta määritellyt lääkärin, sairaanhoitajan, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdehoitajan, sosiaaliohjaajan sekä kuntoutuksen palvelut valitsemaltaan palveluntuottajalta.

- Esimerkiksi suun terveydenhuollon asemaa valinnanvapauden piirissä ei ole vielä valtakunnallisesti linjattu. Jyväskylä näkee, että se on ehdottoman tärkeä osa potilaan kokonaishoitoa ja siten se on otettava mukaan kokeiluun. Siksi ehdotamme sitä osaksi potilaan palvelupakettia, hankehakemusta valmistellut Riitta Pylvänen toteaa.

Kokeilu kiinnostaa yrityksiä ja järjestöjä

Hankkeen valmisteluvaiheessa on järjestetty jo neljä yhteistä suunnittelutilaisuutta paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja kaupungin omien esimiesten kanssa. Tilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja. Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui 130 toimijaa, joista noin puolet oli yrittäjien ja järjestöjen edustajia.

- Kokeilu kiinnostaa eri toimijoita ja se on erittäin positiivista. Nyt teemme kaikkemme, että voimme tukea eri toimijoita verkostoitumaan ja löytämään uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita yhteistyössä. Näin jyväskyläläiset voisivat valita palveluita mahdollisimman erilaisilta tuottajilta, Pylvänen summaa.

Jyväskylässä kokeilu koskee lähes kaikkia kuntalaisia

Ennakkotietojen mukaan Jyväskylässä mahdollisesti toteutettava kokeilu olisi valtakunnan laajin. Valmistelussa mukana olleissa kunnissa valinnanvapauskokeilu oltaisiin rajaamassa tiettyihin asuinalueisiin ja kaupunginosiin. Jyväskylässä kokeilu olisi avoin kaikkien muiden alueiden paitsi hiljattain kilpailutettujen Korpilahden ja Tikkakosken sekä kilpailutuksessa olevan Säynätsalon terveysasemien asukkaille. Väestöstä noin 123 000 asukasta olisi kokeilun piirissä ja saisi halutessaan vaihtaa terveysasemaltaan myös yksityisen tai kolmannen sektorin palveluiden asiakkaiksi.

- Kilpailutettujen alueiden osalta meitä sitoo laaditut hankintasopimukset, joten emme halua vaarantaa hyvin alkanutta yhteistyötä yritysten kanssa. Jokaisella jyväskyläläisellä on toki kokeilunkin aikana terveydenhuoltolain mukainen mahdollisuus vaihtaa terveysasemaa julkisten toimijoiden piirissä. Tikkakosken asiakas voi siis halutessaan siirtyä vaikkapa Palokan julkisen terveysaseman asiakkaaksi, Riitta Pylvänen kuvailee.

Mahdollisen kokeilun aikana palvelupakettiin määriteltyjen palveluiden kustannukset asiakkaalle ovat täysin samat käyttää hän sitten omaa julkista terveysasemaansa tai yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Kulujen erotus maksetaan kokeilun aikana kaupungin hankerahoituksella.

- Kokeilulla tuotetaan etupainotteisesti tietoa siitä, miten paljon asiakkaat todellisuudessa vaihtavat palveluntuottajaa ja millä perusteilla, jos heillä on vapaus valita yksityisen ja julkisen toimijan välillä. Keski-Suomelle tarjoutuu näin näköalapaikka kehittää omia terveyspalveluitaan asiakkaiden todellisia tarpeita vastaavaksi, Riitta Pylvänen summaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset kokeiluun mukaan valittavista kunnista tulevan syksyn aikana lokakuun loppuun mennessä. Lisätietoa kärkihankkeista: http://stm.fi/karkihankkeet.

Lisätietoja:

  • Kukoistava kotihoito – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistuksen hankevalmistelija Tuija Koivisto, p. 040 7619 308
  • Valinnanvapauskokeilun hankevalmistelija Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525 ja Mia Lindberg, p. 040 511 8325

Valinnanvapauskokeilun verkkosivut: www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

1.9.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje