Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa esiteltiin kaupunkirakenteen toimialan ensi vuoden talousarvion virkamiesvalmistelun tilannetta.

Tämän hetken valmistelun mukaan vuonna 2017 kaupunkirakenteen toimialan toimintatulot ovat 42 300 300 euroa ja toimintamenot 48 250 300 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 5 950 000 euroa.

Kaupunkirakenteen toimintakate paranee vuonna 2017 noin 1,37 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen nähden. Toimialan sisällä tapahtuu paljon muutoksia ja kokonaisuutena tulot pienentyvät noin 5,78 miljoonaa euroa ja menot pienentyvät noin 7,15 milj. euroa. Suurin syy muutokseen on jätehuollon siirtyminen liikenne- ja viheralueiden palvelualueelta Mustankorkea Oy:lle, mikä vaikuttaa pienentävästi sekä tuloihin (noin 6,77 miljoonaa euroa) että menoihin (noin 6,17 miljoonaa euroa).

Tulopuolta supistavat lisäksi muun muassa katupalvelun projektirahoituksen pienentyminen sekä katulupa- ja pysäköintivirhemaksujen vähentyminen noin 0,45 miljoonalla eurolla. Vastaavasti taas lisää tuloja saadaan maanmyyntivoitoista 0,9 miljoonaa euroa ja maankäyttösopimusmaksuista 0,3 miljoonaa euroa.

Menopuolella jätehuollon muutoksen lisäksi vähennyksenä näkyy hulevesimaksuihin varatun summan pienennys 1,19 miljoonaa euroa. Menoja puolestaan lisää joukkoliikenne 0,16 miljoonalla euroa.

Toimintaan merkittäviä muutoksia

Kaupunkirakenteen toimiala jakautuu kolmeen palvelualueeseen, jotka ovat kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne- ja viheralueet sekä rakentaminen ja ympäristö. Toimialaan kuuluu kaksitoista palveluyksikköä. Rakentamisen ja ympäristön palvelualue on rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen.

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto -yksikön työn painopisteitä vuonna 2017 ovat Rantaväylän osayleiskaava, Kehä Vihreän tiekartan toteuttaminen, Seudullisen asumiskatsausmallin uudistaminen ja paikkatieto-osaamisen vaikuttavuuden lisääminen. Kyläsuunnittelukohteiden määrässä palataan normaaliin tasoon eli käynnissä on yhden tai kahden kohteen suunnittelu ja uusi aloitetaan, kun edellinen valmistuu.

Asemakaavoituksessa toteutetaan täydennysrakentamispainotteista KymppiR2016-ohjelmaa, joka varmistaa houkuttelevan tonttitarjonnan. Merkittävimpiä asemakaavoitettavia kokonaisuuksia ovat keskusta, Hippos ja Kangas. Uusia työpaikkarakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan kaavarunkotasolla Keljonlahden ja Hämeenlahden alueella.

Tontit ja maanhallinta -yksikön keskeisimmät tehtävät ovat maan hankinta, tonttien luovutus sekä maaomaisuuden isännöinti. Uusia tontteja tarjotaan maankäytön toteutusohjelman mukaisesti. Maanhankinnassa keskitytään strategisesti tärkeimpien rakentamattomien sekä rakennettujen alueiden ostamiseen – yritysalueiden osalta rakentamattomien raakamaa-alueiden ja asuntorakentamisen osalta rakennettujen, kiinteistökehitettävien alueiden ostamiseen. Kaupungin maa-alueiden isännöintiä ja kunnostusta tehdään sekä investointimäärärahalla että käyttötalouden voimin. Edellisenä vuonna havaittu rakentamisen virkistyminen vaikuttaa myönteisesti tonttien luovutukseen ja pienentää tonttivarantoa. Tämä asettaa muun muassa maanhankintaan ja kiinteistökehitykseen paineita.

Kiinteistömuodostuslaki mahdollistaa kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnin vuoden 2017 lopulla. Se saattaa osoittautua keinoksi, jolla erilaisia maankäyttömuotoja voidaan hallita tehokkaammin suuremmissa rakennusprojekteissa.

Liikenne- ja viheralueet

Joukko- ja palveluliikenteessä on sähköisten palveluiden parantamiseen ja kehittämiseen painottuvaa toimintaa. Reaaliaikaisuus ja sähköisten palveluiden kehittäminen (nettipalvelut, mobiilisovellukset) ovat etusijalla sekä heti tämän jälkeen vuorossa ovat pysäkki-informaation ja näyttöjen parantaminen ja kehittämien. Palveluliikenteessä tavoitteena on, että palvelu täydentäisi entistä enemmän joukkoliikennettä ja mahdollistaisi matkaketjut.

Mustankorkea Oy:n tultua 100-prosenttisesti kuntien omistamaksi yhtiöksi, kuntien jätehuolto pitää organisoida jätelain edellyttämällä tavalla. Jätehuolto viranomaisena toimii Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen perustama Jyväskylän seudun jätelautakunta ja tuotannolliset tehtävät, muun muassa jätteen kuljetukset, siirtyvät Mustankorkea Oy:n hoidettavaksi.

Eräs merkittävä asia, johon ensi vuonna haetaan ratkaisuja, on kunnallistekniikan korjausvelka. Toimintavuoden aikana viimeistellään kunnallistekniikan korjausvelan selvittämiseen laskentamalli ja luodaan korjausvelan hallintaan toimenpideohjelma. Liikenne- ja viheralueiden alueurakoinnin laajentamista tarkastellaan säästöjen saavuttamiseksi.

Kaupunkirakennelautakunta päättää talousarvioesityksestään 20.9.

Lautakunnan iltakoulussa esiteltiin talousarviovalmistelun tämänhetkistä tilannetta virkamiesvalmistelun pohjalta. Kaupunkirakennelautakunta päättää talousarvioesityksestään seuraavassa kokouksessaan 20.9. Virkamiesesitys lautakunnalle valmistuu 14.9., jolloin se julkaistaan lautakunnan esityslistalla internetissä.

Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa Jyväskylän kaupungin talousarvioksi 24.10. ja kaupunginhallitus oman esityksensä valtuustolle 21.11. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa talousarvio on päätösasiana 28.11.

Kaupunkirakennelautakunta päättää valtuuston päättämän talousarvion mukaisesta käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 13.12.


Lisätietoja:
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi

30.8.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje