Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 29.8.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 29.8.2016

Valitettavasti teknisistä ongelmista johtuen valtuuston kokouksen nettilähetyksessä ei tällä kertaa ollut ääntä.

Savulahti I asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto päätti, että asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 3.6.2016 tarkistetussa muodossa.

Savulahden asemakaavan tavoitteena on muodostaa Tuomiojärven länsipuolelle Ruokkeentien varteen uusi kerros- ja pientalovaltainen asuinalue n. 200 asukkaalle. Lisäksi alueelle osoitetaan aluevaraus päiväkoti-koulua varten sekä virkistysalueita ja -reittejä. Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 15,6 ha ja pääosin kaupungin omistuksessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/735

Kankaan Piippuranta 2, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä korttelin 44 tonteille

Kaupunginvaltuusto päätti, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 25.7.2016 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako korttelin 44 tonteille 1–6 hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen ja muutetaan samalla korttelin 43 asemakaavaa uusien tavoitteiden mukaiseksi. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksella alueelle muodostuu asuinrakennusten korttelialuetta , asuinkerrostalojen korttelialuetta , asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä
korttelialuetta sekä yleisten pysäköintilaitosten, asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialuetta sekä puisto- ja katualuetta. Kerrosluku
vaihtelee II-XV.
Kangas tullaan asemakaavoittamaan useassa vaiheessa tulevan vuosikymmenen aikana. Osa asemakaavojen muutoksista on ns. tilapäisiä, eli niitä tullaan muuttamaan uudestaan prosessin kuluessa vaiheittaisen kehittymisen mukaisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/909

Eron myöntäminen Heli Kuparille luottamustehtävistä

Heli Kupari (PS) on pyytänyt 31.7.2016 paikkakunnalta poismuuton vuoksi eroa kaupunginvaltuutetun tehtävästä, tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä, kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä sekä maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Kuparille eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Jorma Holmstedt.
2. Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Kuparille eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Jorma Holmstedtin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Kuparille eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Minna Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Kuparille eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Tapani Mäen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja Kauko Tuupaisen varajäseneksi Jorma Holmstedtin.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto valitsi Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet sopijakuntien nimeämisten mukaisesti.
2. Kaupunginvaltuusto valitsi Jyväskylän seudun jätelautakunnan puheenjohtajaksi Jari Blomin Jyväskylän nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtajaksi Elina Sillanpään Laukaan nimeämistä jäsenistä sopijakuntien nimeämisten mukaisesti.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on nimennyt 30.5.2016/45 jätelautakuntaan seuraavat jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtajan:
Jari Blom (SDP), puheenjohtaja, varalla Jukka Hämäläinen (SDP)
Minna Mäkinen (PS), varalla Veikko Ahola (Vihr.)
Sirkku Laurila (Kok.), varalla Raija Sipinen (KD)
Timo Peura (Kesk.), varalla Mimmi Pietiläinen (Vas.)

Laukaan kunnanvaltuusto on nimennyt 30.5.2016/22 jätelautakuntaan seuraavat
jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja varapuheenjohtajan:
Taavi Rautiainen (Kok.), varalla Anita Kuniala (Kok.)
Elina Sillanpää (Vihr.), varapuheenjohtaja, varalla Jyrki Savolainen (Kesk.)

Muuramen kunnanhallitus on nimennyt 6.6.2016/88 jätelautakuntaan seuraavan
Jani Kokko (SDP), varalla Minna Häkkinen (Kesk.)

Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

Uusi kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohtaa lokakuusta huhtikuuhun. Vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan kesäkuun alusta 1.6.2017.

Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2017 toukokuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa.

Kaupungin päätti seuraavaa:

Valtuutettujen ja valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi 2013–2016 valittujen muiden toimielinten jäsenten ja luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu myös vuoden 2017 toukokuun loppuun ja edelleen siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa.

Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle 30.11.2016 mennessä.

Miguel Lópezin (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin perintätoiminnan ottamiseksi takaisin omaan haltuunsa

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.


Kaupunginhallituksen esityslista kokonaisuudessaan liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2680

Lisätietoja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 0505924471

29.8.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje