Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.8.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.8.2016

Päätösvallan delegointi koskien Kankaan Palvelu Oy:n omistajaohjausta

Jyväskylän kaupunki (33,33 %), Skanska (33,33 %) ja YIT (33,33 %) perustivat Kankaan Palvelu Oy:n, jonka alkupääoma oli yhteensä 21 000€. Kankaan Palvelu Oy:n toimialana on rakennuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kankaan alueen asuin- ja muiden kiinteistöjen yhteispiha-alueita ja jätehuoltoa. Lisäksi yhtiö voi hallinnoida alueen tietoliikenneverkkoa ja huolehtii siihen liittyvästä maksuliikenteestä tietoliikenneverkon omistajan lukuun ja vastaa asuinalue-portaalin toteuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä osallistuu Viisaan Kankaan ratkaisuihin. Lisäksi yhtiö ottaa hoidettavakseen ja vastattavakseen Kankaan %-kulttuurin toteuttamisen.

Yhtiö on perustettu keväällä 2015 ja sen toiminta on käynnistynyt. Palveluyhtiön tehtävänä on yhteispihojen (B-osakkeet), jätehuollon (C-osakkeet)
ja internet-alueportaalin (D-osake) rakentaminen ja ylläpitäminen. Kankaan alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt (”taloyhtiöt”) merkitsevät ja maksavat yhtiön B-, C- ja D-osakkeita, sekä rahoittavat yhteispihojen, jätehuollon ja alueportaalin rakentamisen jo kiinteistönsä rakentamisvaiheessa.

Kankaan kehittyessä Kankaan Palvelu Oy ottaa uusia osakkaita jokaisen tontin myynnin ja talonrakentumisen yhteydessä ja tätä varten tulee järjestää aina ylimääräinen yhtiökokous. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetaan Kankaan Palvelu Oy:n hallitukselle valtuutukset järjestää osakesarjojen merkitseminen kaava-alueilla. Seuraavien kahden vuoden aikana arviolta pidetään n. 13–15 kpl ylimääräisiä yhtiökokouksia vuosittaisen yhtiökokouksen lisäksi.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan käyttämään omistajaohjausta ja nimittämään kaupungin edustajan Kankaan Palvelu Oy:n yhtiökokouksiin vuosien 2016–2017 aikana.

Sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokousmateriaalit

Keski-Suomen Liiton koollekutsumassa sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistämiskokouksessa päätettiin 16.8.2016 perustaa poliittinen ohjausryhmä ohjaamaan ja valvomaan uudistuksen valmistelun etenemistä.

Jotta kunnilla olisi mahdollisuus tarvittaessa evästää edustajiaan ohjausryhmän kokouksessa käsiteltävissä asioissa, on tarkoituksenmukaista, että ohjausryhmän kokousmateriaalit toimitetaan riittävän ajoissa kuntiin kunnanhallitusten mahdollista käsittelyä varten.

Kaupunginhallitus päätti edellyttää, että Keski-Suomen liitto toimittaa poliittisen ohjausryhmän kokousmateriaalit vähintään kahta viikkoa ennen ohjausryhmän kokousta kunnille.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

29.8.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje