Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 25.8.2016

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 25.8.2016

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui Muuramessa torstaina 25.8. Päätösasioina käsiteltiin muun muassa joukkoliikenteen ensi vuoden talousarvio sekä mobiililipun käyttöönotto.


Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen vuoden 2017 talousarvio

Joukkoliikennejaosto päätti esittää Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle sekä Laukaan ja Muuramen kunnille joukko- ja palveluliikenteen vuoden 2017 talousarvion hyväksymistä. Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen talousarviota on valmisteltu Jyväskylän kaupungin talousarvioraamin sekä edellisen ja talouden toteumien pohjalta. Talousarvion laadintaan vaikuttavat myös toiminnan kannalta olennaiset, tulossa olevat muutokset: Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttö laajenee vuonna 2017 siirtymäajan sopimusliikenteeseen ja markkinaehtoiseen liikenteeseen. Kilpailutetun liikenteen kustannusten yksikköhinnoissa varaudutaan sopimuksen mukaisiin indeksikorotuksiin ja suoritemäärien kasvuun. Arviot asiakastulokertymistä ja liikennöintikorvausten summista on perustettu syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 toteutuneisiin kustannuksiin. Joukkoliikenteen matkamääriin ennustetaan noin neljän prosentin kasvua.

Kaupunkiseudun joukkoliikenteen talouden osalta Jyväskylän kaupunki vastaa informaatiojärjestelmän ja Matkahuollon seutulipusta maksettavien hinnanalennusten kustannuksista sekä kaupunkialueen pysäkkikatosten uusinnasta aiheutuvista kustannuksista. Jyväskylä vastaa myös kaupunkialueen Linkki-VIP –palveluliikenteen toimintamenoista. Talousarvion seudullinen osuus jakautuu Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kesken. Kustannukset muodostuvat henkilökuljetusyksikön kuluista ja osasta Linkki-asiakaspalvelupisteen kustannuksia, viestinnän ja markkinoinnin kuluista sekä seudullisen liikenteen hankintoihin ja projekteihin varattavista määrärahoista. Henkilökuljetusyksikön ja erillisten projektien kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella. Joukkoliikenteen hankintakustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan seudullisen joukkoliikenteen kustannuksiin, jossa kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Talousarviovalmistelussa liikenteen kustannusten jakoperusteena on toistaiseksi käytetty kustannusjakoa, jossa Jyväskylä on vastannut 90 prosentista ja Laukaa sekä Muurame kumpikin viidestä prosentista kustannuksista. Laukaan kunnan osuus on toistaiseksi laskettu alennetun prosentin perusteella, koska maksuosuuksien jako ei tarjottuihin palveluihin nähden ole ollut vielä tasapuolista kuntien kesken. Jyväskylän ja Laukaan välillä on muun muassa vielä siirtymäajan sopimusliikennettä,
jossa liikenteestä ei makseta korvauksia, mutta liikenteessä käytetyistä seutulipuista maksetaan vielä lipputukea.

Seudullisen joukkoliikenteen tuloiksi arvioidaan ensi vuodelle 11 782 700 euroa ja menoiksi 16 032 250 euroa. Toimintakate on –4 249 550 euroa. Jyväskylän osalta tuloja arvioidaan kertyvän joukko- ja palveluliikenteestä 195 000 euroa, menoja 562 000 euroa ja toimintakatetta –367 000 euroa. Laukaan maksuosuudeksi vuonna 2017 arvioidaan 312 000 euroa ja Muuramen osuudeksi 249 200 euroa. Muuramen osuus kustannuksista säilyy vuoden 2016 tasolla, mutta Laukaan kustannukset nousevat noin 9000 eurolla. Maksuosuuden taustalla on muun muassa Waltti-lippujen käyttömahdollisuuksien laajeneminen Laukaan suunnan liikenteeseen, mikä vaikuttaa Matkahuollon seutulippujen käytön vähenemiseen asiakkaiden siirtyessä Waltti-tuotteiden käyttöön. Edelleen tämä heijastuu Laukaassa Matkahuollon seutulipun hinnanalennuksista maksettavien subventioiden kustannusten laskemiseen, jolloin Laukaan kunta säästää rahaa seudullisen joukkoliikenteen kustannusten noususta huolimatta.

Jyväskylän kaupunkiseutu kuuluu keskisuuriin kaupunkiseutuihin, joille Liikennevirasto myöntää valtionavustusta joukkoliikenteen kehittämiseen. Liikennevirasto myönsi Jyväskylän kaupunkiseudulle valtionavusta 1,2 miljoonaa euroa seudullisen joukkoliikenteen kehittämiseen vuodelle 2016 ja ensi vuodelle valtionavun määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla.


Mobiililipun käyttöönotto Jyväskylän paikallisliikenteessä

Joukkoliikennejaosto päätti ottaa koekäyttöön mobiililipun Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä syyskuun 2016 alkupuolella. Mobiililippusovelluksen käytöstä tehdään 31.12.2017 saakka voimassa oleva sopimus IQ Payments Oy:n kanssa. Yrityksen toimittama mobiililippu on käytössä entuudestaan Turun ja Oulun paikallisliikenteessä. Sopimuskauden kustannukseksi tulee noin 18 000–20 000 euroa, mikä mahdollistaa hankintalain mukaisen suorahankinnan.

Asiakas voi käyttää mobiililippua älypuhelimellaan. Alkuvaiheessa mobiililippusovelluksen kautta myynnissä olevat lipputuotteet ovat kertalippu ja vuorokausilippu. Kertalipun ikäryhmät ovat aikuinen ja lapsi (0¬–16-vuotias) ja lipun voi ostaa 1–3 vyöhykkeelle. Vuorokausilippu vastaa ominaisuuksiltaan Jyväskylän seudun joukkoliikenteen nykyistä päivä-/matkailijalippua. Lipusta on erikseen lasten, nuorten ja aikuisten versio ja lippu on ostettavissa mobiilina joko yhdelle vyöhykkeelle (A, B tai C) tai kolmelle vyöhykkeelle (A–C). Mobiililipulla voi matkustaa alkuvaiheessa vain Jyväskylän seudun joukkoliikenteen omilla linjoilla Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella, eli kilpailutetun kaupunkiliikenteen linjoilla 1–39 ja 42 (ei 13M). Mobiililipun käyttöä voidaan tarvittaessa laajentaa myöhemmin myös muuhun Waltti-liikenteeseen, esimerkiksi linjalle 41 Jyväskylä-Laukaa –yhteysvälille.

Lipun voi asiakkaan valinnan mukaan maksaa puhelinlaskulla, VISA- tai MasterCard-korteilla (debit ja credit) tai Svea Ekonomi -luottopalvelun kautta. Lippujen hinnoittelussa lähtökohtana käytetään Jyväskylän joukkoliikenteen kerta- ja päivä-/matkailijalippujen hinnoittelua. Mobiililipun hinnoittelu perustuu asiakkaan käyttäjäryhmän mukaiseen lippuhintaan. Lipun asiakashinta on sama kuin käteisellä maksettaessa, mutta lipun hintaan lisätään maksutapalisä 0,20 euroa puhelimella tai pankki- ja luottokortilla maksettaessa. Maksuvaihtoehtona on myös Svea Ekonomi –luottopalvelu, jonka kautta maksettavaan lippuun ei lisätä erillistä maksutapalisää.


Kokouksen muista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa linkistä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2977 (materiaali pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

25.8.2016Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje