Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee

Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnittelu pääsee vauhtiin alkavan syksyn aikana. Yleissuunnittelun kohteena on 2,7 kilometrin mittaisen Tourujoen koko jokiympäristö, mutta eri osissa jokea suunnittelun tavoitteet vaihtelevat. Yleissuunnittelun myötä myös kunnostuksen kustannukset täsmentyvät.

Kunnostuksen keskeisinä tavoitteina ovat joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, järvitaimenen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen, joen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen sekä jokimaiseman kehittäminen.

Kunnostuksen yleissuunnitteluun sisältyvät muun muassa jokiuoman rakenteen, eroosiontorjunnan, Palokkajärven luusua-alueen pohjapadon, säästettävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennelmien sekä ranta-alueiden suunnittelu.

Yleissuunnittelutyön aikana asukkaille järjestetään kaksi asukastilaisuutta. Toisessa esitellään suunnitelmaluonnosta ja toisessa valmista yleissuunnitelmaa. Lisäksi kunnostuksen keskeisille sidosryhmille järjestetään kaksi tilaisuutta. Ensimmäiset asukas- ja sidosryhmätilaisuudet ovat loka-marraskuussa.

Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2017. Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen kunnostuksen suunnittelu jatkuu yksityiskohtaisempana rakennussuunnitteluna. Kunnostuksen toteutus käynnistyy aikaisintaan vuonna 2018.

Pohjana kaupunginvaltuuston päätös

Yleissuunnittelun pohjaksi on toteutettu monia selvityksiä. Viime syksynä Tourujoen vedenalainen jokiuoma kartoitettiin lähes koko joen osalta kaikuluotaamalla. Tourujoen pohjan sedimenteistä on selvitetty haitta-ainepitoisuuksia. Tourujoen vedenlaadun riittävyyttä järvitaimenen luontaiseen lisääntymiseen on selvitetty hautomalla järvitaimenen mätiä ja seuraamalla mädin säilyvyyttä syksystä kevääseen. Lisäksi on tehty tarkastelu siitä, mikä vaikutus voimalaitoksen padon purkamisella on yläpuolisen vesistön vedenpinnankorkeuksiin.

Tourujoen vesi virtaa kunnostuksen jälkeen yleissuunnitelman määrittelemien raamien mukaisesti. Yleissuunnitelman valmistuttua nähdään ennakkonäkymiä kunnostetusta jokiympäristöstä havainnekuvien ja suunnitelmakarttojen muodossa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2015 Tourujoen kehittämissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, että Tourujoen vesivoimalaitos lakkautetaan ja joki ennallistetaan.


Lisätietoja:
- kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jkl.fi
- ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, p. 050 526 0493, pasi.huotari[at]jkl.fi
- maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jkl.fi
- www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki

25.8.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje