Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 24.8.2016

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 24.8.2016

Lautakunta antoi muun muassa lausunnot Nyrölän koulun lakkauttamispäätöksestä, Jyväskylän koulukuraattori ja -psykologipalveluista ja elämäntaitojen yksikön kehittämisestä.

Lautakunta antoi lausunnon Nyrölän koulun lakkauttamispäätöksestä tehtyyn valitukseen

Sivistyslautakunta antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon Nyrölän koulun lakkauttamispäätöksestä ja sen valmistelusta tehtyyn valitukseen. Sivistyslautakunta esittää, että valitus ja vaatimus täytäntöönpanokiellosta hylätään.

Hallinto-oikeus pyysi asiasta lausuntoa, koska Nyrölän kyläyhdistys ja viisi kuntalaista on hakenut muutosta lautakunnan keväällä tekemään päätökseen. Vaatimuksen tehneet katsovat, että lautakunnan päätös tehtiin hätiköiden, virheellisten ja valheellisten lukujen pohjalta sekä ilman lapsivaikutusten arviointia. He esittävät, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kieltäisi lakkauttamispäätöksen täytäntöönpanon.

Jyväskylän kaupunki katsoo, ettei valittaja ole esittänyt vaatimuksessaan sellaisia seikkoja, joiden perusteella täytäntöönpano tulisi kieltää. Lautakunnan antamassa lausunnossa todetaan muun muassa, että päätös on valmisteltu riittävin tiedoin, eikä pohjatiedoissa ole valituksessa väitettyjä merkittäviä virheitä. Oppilasmäärät, kuljetusjärjestelyt ja lakkautuksesta aiheutuva säästöpotentiaali perustuvat todelliseen tietoon, eikä kiinteistön korjaustarve ole ollut merkittävässä roolissa päätöstä tehtäessä. Lakkautuspäätös perustuu kokonaisarviointiin ja on valtuuston hyväksymien pienten koulujen kriteerien mukainen.

Lautakunta nimesi kaupungin edustajan Normaalikoulun johtokuntaan

Sivistyslautakunta nimesi Jyväskylän Normaalikoulun johtokuntaan kaupungin edustajaksi Johanna Karjulan ja varajäseneksi Santeri Lohen. Edustajien toimikausi johtokunnassa on 1.8.2016 – 31.5.2017.

Koulukuraattori ja -psykologipalvelujen toteutumisessa parannettavaa ja tarvetta lisäresursseille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on seurannut Jyväskylän kaupungin opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden kehitystä reilun vuoden, jotta opiskeluhuollon palvelujen aikarajat saataisiin lainmukaisiksi. Viimeisin selvityspyyntö säädettyjen määräaikojen noudattamisesta koulukuraattori ja –psykologipalveluissa saapui kaupungille keväällä.

Sivistyslautakunnan lausuntonaan antaman kaupungin selvityksen mukaan opiskeluhuollon palvelujen saatavuus parantui keväällä 2016, mutta ei vielä kaikilta osin toteudu aikarajojen puitteissa. Kevätlukukaudella 2016 esi- ja peruskoululaisten koulukuraattoripalveluissa oli 11 koulukuraattorin ja 11 koulupsykologin henkilötyövuoden resurssi. Lukiolaisten koulukuraattoripalveluissa toimi kaksi koulukuraattoria ja kaksi koulupsykologia ja ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden palveluissa toimi kuusi kuraattoria ja kolme psykologia.

Kuraattorien työssä aikarajat toteutuvat Jyväskylässä lähes määrättyjen aikarajojen mukaisesti, mutta psykologityössä tilanne ei kehittämistoimista huolimatta ole korjaantunut. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksessa psykologien kiireelliset asiakkuudet voitiin hoitaa aikarajoissa, mutta kiireettömissä asiakkuuksissa kaikki aikarajat eivät edelleenkään toteudu. Ammatillisten oppilaitosten psykologityössä aikarajat ylittyivät perus- ja lukiokoulutusta useammin kiireettömissä ja joissakin tapauksissa myös kiireellisissä asiakkuuksissa. Jotta laissa määritellyt aikarajat toteutuvat jatkossa Jyväskylän kaupungin psykologi- että kuraattoripalveluissa, asia on huomioitava vuoden 2017 henkilöstöbudjetin valmistelussa. Tilannetta tullaan seuraamaan edelleen lukuvuoden 2016-2017 aikana.

Sivistyslautakunta palaa elämäntaitojen yksikön kehittämiseen budjettikäsittelyn yhteydessä

Sivistyslautakunta antoi lausunnon vammaisneuvoston 15.3.2016 tekemään aloitteeseen elämäntaitoyksikön toiminnan kehittämisestä. Sivistyslautakunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti, että se käsittelee elämäntaitojen yksikön toiminnan kehittämistä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2949. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 1.9.2016.Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

24.8.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje