Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Keski-Suomen kunnat ovat hakeutumassa kahteen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen

Keski-Suomen kunnat ovat hakeutumassa kahteen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen

Keski-Suomessa ollaan syksyn aikana jättämässä kaksi kuntien yhteistä hankehakemusta sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin. Ensimmäinen hankehakemus kohdentuu ikäihmisten palveluihin. Pyrkimyksenä on kehittää ja yhdenmukaistaa Keski-Suomen kotihoidon palveluita ikääntyneiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

- Tarkoituksena on kehittää maakunnan kotihoitoa mm. siten, että kaikissa kunnissa kotihoito toimii jatkossa ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Kuntouttavia toimintamalleja halutaan uudistaa siten, että jokaiselle ikääntyneelle järjestetään ennen varsinaisen hoitopäätöksen tekemistä kuntouttava arviointijakso, jossa arvioidaan ikääntyneen fyysinen ja sosiaalinen kunto. Arvioinnilla varmistetaan yksilölliset kuntoutusmallit ja -palvelut, jotka tukevat kunkin ikäihmisen kotona asumista, Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä kertoi.

Toinen yhteinen hakemus kohdentuu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hankkeen myötä Keski-Suomen lasten ja perheiden palveluiden painopistettä halutaan siirtää ennalta ehkäiseviin palveluihin. Rinnalla kehitetään yhteisiä erityis- ja vaativimman tason palveluita. Toimenpiteillä voidaan vähentää lasten ja nuorten huostaanottoja, laitoshoitoa ja hillitä kustannusten kasvua.

Hankehakemuksia on valmisteltu Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen toimesta. Valmistelutyössä on ollut mukana lähes kaikkien Keski-Suomen kuntien edustajat. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset kärkihankkeisiin mukaan pääsevistä maakunnista tulevan syksyn aikana.

Jyväskylä hakee lisäksi mukaan ns. valinnanvapauskokeiluun – kokeilun tulokset maakunnan käyttöön

Jyväskylä on lisäksi jättämässä oman hakemuksensa niin sanottuun valinnanvapauskokeiluun, joka on myös yksi valtakunnallisista kärkihankkeista. Kokeilussa pilotoidaan terveydenhuollon palveluiden valinnanvapautta Jyväskylän kaupungin alueella ensi vuoden alusta lähtien. Rajatulla kokeilulla halutaan tuottaa tietoa ihmisten valinnanvapaudesta koko maakunnan käyttöön.

- Kokeilulla tuotetaan etupainotteisesti tietoa siitä, miten paljon asiakkaat todellisuudessa vaihtavat palveluntuottajaa ja millä perusteilla, jos heillä on vapaus valita yksityisen ja julkisen toimijan välillä. Keski-Suomelle tarjoutuu näin näköalapaikka kehittää omia terveyspalveluitaan asiakkaiden todellisia tarpeita vastaavaksi, totesi Jyväskylän kaupungilla hankehakemusta valmisteleva Riitta Pylvänen.

Palvelutuotantotyöryhmä pohti tulevaa palvelutuotantomallia – rajapinnat ja julkisenvallan käyttö herättää kysymyksiä

Palvelutuotantotyöryhmässä käytiin alustavia keskustelua siitä, miten sote-palveluiden palvelut tullaan jatkossa tuottamaan maakunnassa. Kuntien nykyisin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan kesäkuussa julkistettujen lakiluonnosten mukaan vuoden 2019 alusta lähtien maakunnan omassa palvelulaitoksessa sekä yksityisten ja kolmannen sektorin omistamissa yhtiöissä. Maakunnan asukkaat saavat itse valita, miltä toimijoilta he sote-palvelunsa haluavat.

Palvelutuotantotyöryhmässä todettiin, että palveluiden laadun tulee olla yhtenäistä ja palveluketjujen toimivia koko maakunnassa. Tässä vaiheessa onkin pohdittava, miten raja-aitojen syntyminen ehkäistään tulevassa palvelutuotantomallissa.

- Palveluiden järjestämisessä pitää olla tarkkana siinä, että palveluketjut käydään koko maakunnassa huolella läpi. Maakunnallisen järjestäjän ja palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa tulee huolehtia siitä, että eri palveluntuottajien tuottamat palvelut muodostavat kansalaisten kannalta sujuvia ja palvelukokonaisuuksia, totesi Saarikan liikelaitosjohtaja Mikael Palola.

Keskusteluun osallistuneita mietitytti myös julkisen vallan käyttö ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

- Aluehallintovirasto on antanut ensimmäiset päätökset siitä, ettei yhtiön palveluksessa olevat työntekijät voi tehdä työtä, joka sisältää virkavastuuta. Näin ollen asiakasta koskevat päätökset tekee aina maakunnallisen järjestäjä, tuottipa palvelut kuntalaiselle oman yhtiön tai yksityisen palveluntuottajan työntekijät. Ongelmaksi muodostuu rajapinta eli se, miten asiakastyössä kertyvä tieto saadaan siirtymään päätöksiä tekeville tahoille, totesi Muuramen palvelujohtaja Simo Oksanen.

Palvelutuotantotyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamismallia Keski-Suomessa

Sote-tuotantoa pohtiva palvelutuotantotyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomallia Keski-Suomessa. Palvelutuotantotyöryhmässä on edustajat kaikista Keski-Suomen kunnista, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja -seututerveyskeskuksesta. Palvelutuotantotyöryhmän kokoonpano näkyy osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/tuotanto-organisaatio

Palvelutuotantoryhmistä tiedotetaan jatkossa säännöllisesti. Seuraava kokous pidetään Viitasaarella 22.9.2016.

Lisätietoja: Palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, puh. 014 266 3001

18.8.2016Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje