Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 9.8.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 9.8.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 9.8.2016 käsiteltiin muun muassa lausuntoja kaupunkirakennelautakunnalle Kaivokatu 5:n, Savonmäentie 1:n ja 3:n sekä Seppälän Lidlin asemakaavojen muutosehdotuksista.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Kaivokatu 5:n asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Kaivokatu 5:n eli Rummakon tontin asemakaavan muutosehdotuksesta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lausunnossaan, että asuinkerrostalojen korttelialueen maanalaisten rakennusalojen merkinnät tulisi täsmentää toisaalta varsinaisen rakennusalan alle ja toisaalta aiotun pihakannen alalle maanalaisen rakennusoikeuden sijoittumisen määrittelemiseksi. Lautakunnan lausunnon mukaan saman korttelialueen lamellikerrostalon länsi- ja eteläpuoleisten rakennusalan rajojen nuolimerkinnät estävät pelastustien sijoittamisen kerrostalon parvekesivuille, joten ne tulisi poistaa.

Asemakaavan muutoksen tavoite on mahdollistaa kaupunkikuvallisesti korkealuokkainen täydennysrakentaminen keskustan tuntumassa ja samalla säilyttää alueen arvokasta rakennusperinnettä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Savelan kaupunginosassa, se rajautuu pohjoisessa Vehkakujaan, idässä Kaivokatuun etelässä viereiseen liikerakennusten korttelialueeseen sekä lännessä viereiseen puistoalueeseen.

Alueella on kolme rakennusta, kaksi teollisuusrakennusta ja varastokatos. Maasto on pääosin itään viettävää rinnettä.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen korttelialue sekä asuin-, liike- sekä yleisten rakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus lisääntyy 2 950 kerrosalaneliömetriä.

Ei huomautettavaa Seppälän Lidlin asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lausunnossaan kaupunkirakennelautakunnalle, että sillä ei ole huomautettavaa Seppälän Lidlin asemakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaavan muutoksen tavoite on muuttaa teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue Seppälän yleiskaavan mukaisesti liikerakennusten korttelialueeksi ja mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen alueelle.

Alue sijaitsee Seppälän kaupunginosassa, se rajautuu pohjoisessa ja idässä viereiseen puistoalueeseen ja lännessä viereisiin teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueisiin.

Alueella on kaksi liikerakennusta, rakennukset puretaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä. Maasto on tasaista, pääosin pysäköintialuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu liikerakennusten korttelialue sekä katualuetta. Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus vähenee 3 135 kerrosalaneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku pysyy entisellään eli kahtena.

Ei huomautettavaa Savonmäentie 1:n ja 3:n asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lausunnossaan kaupunkirakennelautakunnalle, että sillä ei ole huomautettavaa Savonmäentie 1:n ja 3:n asemakaavan muutosehdotuksesta.

Asemakaavan muutoksen tavoite on kehittää keskustakiinteistöjä asumista ja liiketoimintaa sisältäväksi laadukkaaksi kokonaisuudeksi Vaajakosken keskustan arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen hengessä.

Alue sijaitsee Vaajakosken keskustassa, se rajautuu koillisessa Urheilutiehen, kaakossa viereisiin huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueeseen ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen, lounaassa Vaajakoskentiehen ja luoteessa Savonmäentiehen. Alueella on kaksi toisiinsa kytkeytyvää liikerakennusta. Maasto on kaakkoon päin viettävää rinnettä.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä katualuetta. Rakennusaloille ja niiden väliin sijoittuu maanalainen tila, jonne saa sijoittaa työtiloja sekä varastoja ja auton säilytystiloja, ja alue, jolle saa rakentaa pihakannen. Korttelialueelle osoitetaan ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden rakennusala sekä yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus lisääntyy 2 900 kerrosalaneliömetriä. Alueen rakennusten suurin sallittu kerrosluku kasvaa kahdesta enimmillään kuuteen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2866 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

9.8.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje