Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.8.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.8.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 9.8.2016 käsiteltiin muun muassa Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutosta sekä Löylytie 1:n asemakaavan muutosta.

Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 25.7.2016 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavamuutokseen liittyvä sitova tonttijako korttelin 44 tonteille hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella ja se käsittää vanhan paperitehtaan eteläpuolista aluetta lähiympäristöineen sekä alueen Rusokinkadun jatkeelta Paperitehtaankadun molemmin puolin. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen. Kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeus on 43490 kerrosalaneliömetriä. Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Alueen kerrosluku vaihtelee kahden ja viidentoista välillä. Alueelle on suunniteltu rakennettavan tavallisten asuntojen lisäksi 60-paikkainen palvelutalo sekä opiskelija-asuntotorni. Pysäköintitaloon tulee autopaikat noin 600 autolle. Jätehuolto keskitetään yleisiin jätteenkeräyspisteisiin, jotka on tarkoitus toteuttaa syväkeräysjärjestelmän avulla. Aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista.

Löylytie 1:n asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Löylytie 1:n asemakaavan muutosehdotuksen 2.5.2016 tarkistetussa muodossa sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa lähiympäristön luonteeseen soveltuva rakentaminen ja vastata Säynätsalon alueen asuntokysynnän tarpeisiin. Voimassaolevan kaavan mukaiset tontit 2 ja 3 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja osa Latopolun katualueesta liitetään uuteen tonttiin. Suunnittelualueeseen kuuluvat tontit ovat Keski-Suomen Osuuspankin omistuksessa. Latopolun katualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa asuinkerrostaloja tai rivitaloja enintään kahteen kerrokseen. Uudelle muodostettavalle tontille on osoitettu 1200 kerrosalaneliömetrin rakennusoikeus, joka on riittävä mahdollistamaan alueelle suunnitellun kolmen rivitalon kokonaisuuden. Lisäksi tontille on osoitettu 60 kerrosalaneliömetrin rakennusoikeus auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Kaavamuutoksella muodostuu 4020 neliömetrin suuruinen asuinkerrostalojen ja rivitalojen tontti sekä 112 neliömetriä katualuetta.

Lausunto Tyyppälänjärven maanomistajien esityksestä asemakaavoituksen aloittamiseksi

Kaupunkirakennelautakunta merkitsi tiedoksi kaavoittajan antaman lausunnon, joka koski Tyyppälänjärven maanomistajien esitystä asemakaavoituksen aloittamiseksi, ja totesi, että se ei tässä vaiheessa aiheuta lisää toimenpiteitä.

Joukko maanomistajia Tyyppälänjärven alueelta oli lähettänyt kaupunkirakennelautakunnalle 30.9.2015 päivätyn kirjeen, jossa pyydettiin allekirjoittaneiden omistamien maa-alueiden asemakaavoittamista pientaloasumistarpeeseen.

Kaavoittaja totesi lausunnossaan muun muassa, että kaupungin yleiskaavan mukaan täydennysrakentamisen tulee perustua ensisijaisesti kestävään liikkumiseen joukkoliikenteeseen tukeutuen. Yleiskaavan kartassa 6/7 on esitetty täydennysrakentamiskohteet ja vyöhykkeet. Tyyppälänjärven alue on näiden täydennysrakentamiseen soveltuvien vyöhykkeiden ulkopuolella.

Kaavoittajan mukaan ”Tyyppälänjärven alueen asemakaavoittaminen ei ole mukana kaupungin tämän hetkisissä ohjelmissa. Alueen maanhankinta ja tätä seuraava asemakaavoittaminen tulee todennäköisesti ajankohtaisesti vasta myöhemmin, jos kehäväylähanke etenee ja omakotitalotonttien kysyntä vilkastuu.”

Kärkisten vesiosuuskunnan toiminta-alueelle laajennus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kärkisten vesiosuuskunnan 6.5.2016 päivätyn vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueen.

Osuuskunta on laajentanut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoaan Pirttiänniemessä osoitteeseen Alvarintie 71. Kaupunkirakenteen toimiala esitti Kärkisten vesiosuuskunnan toiminta-alueiden laajentamista liitetylle kiinteistölle sekä lähialueella yleiskaavassa esitetyille loma-asunto- ja erillispientalo alueille.

Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan..

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2893 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

9.8.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje