Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän lastensuojelu pilottina valtakunnallisessa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohankkeessa

Jyväskylän lastensuojelu pilottina valtakunnallisessa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohankkeessa

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun palvelut on yksi valtakunnallisen Kansa-koulu-hankkeen pilottiorganisaatio. Jyväskylän pilotissa selvitetään lastensuojelun palveluprosesseja ja asiakirjakäytäntöjä sekä kehitetään niitä asiakasasiakirjalain vaatimusten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n valtakunnallisten määritysten mukaisiksi.

– Alkutuntuma on, että vaikka yhtenäistämistä ja kehittämistä onkin tehty vuosien aikana, on meillä lastensuojelun palvelujen sisällä edelleen kirjavia käytänteitä dokumentoinnissa ja asiakastietojärjestelmän käytössä. Eli siinä, miten työntekijät kirjaavat asiakkaan asiat ja millaisia rakenteita asiakirjoissa käytetään esimerkiksi eri yksiköiden kesken, sanoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Riikka Rantanen Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollon yksiköstä.

Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon pilotit alkoivat eri puolilla Suomea tämän vuoden helmikuussa ja ne kestävät vuoden. Pilottien päätavoite on sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto ja sen vieminen asiakastietojärjestelmään. Eri kaupungeissa selvitetään eri palveluiden käytäntöjä. Lastensuojelun pilotteja on Jyväskylän lisäksi Turussa ja Vaasassa.

Pilotissa selvitetään muun muassa, mitä asiakirjoja Jyväskylän lastensuojelussa nykyään käytetään. Käytössä olevia asiakirjoja verrataan THL:n asiakirjarakenteisiin. Tarkoitus on ottaa käyttöön kansallisen mallin mukaisia asiakirjoja ja kerätä niistä palautetta. Tavoitteena on tarkastella myös palveluprosesseja ja nostaa esille niihin liittyviä kehittämistarpeita, esimerkiksi jos tehdään kaksinkertaista kirjaamista tai muuta päällekkäistä työtä.

Lastensuojelun asiakkaille pilotin osana tehtävät muutokset ja uudet kirjaamiskäytännöt alkavat näkyä vähitellen lähivuosina.

Muutokset ja uudet käytännöt eivät näy heti asiakkaille merkittävästi, sillä aluksi ne vaikuttavat lähinnä tietojärjestelmään. Jollain aikavälillä uudistukset vaikuttavat toiminnalliseenkin työhön, sanoo Rantanen.

Muutokset tulevat näkyväksi ja hyödyttävät asiakasta esimerkiksi uusien, määrämuotoisten asiakirjojen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta asiasta ei lähde asiakkaille monenlaisia asiakirjaversioita ja tärkeät asiat tulevat kirjatuksi jokaiseen asiakirjaan. Yksi tavoite on, että asiakastiedot löytyvät helpommin.

Rantasen selvitys on osoittanut, että kirjavista käytänteistä huolimatta Jyväskylässä on jo melko paljon kirjattu yhtenäisesti sovitulla tavalla. THL:n määrittämä suunta kuitenkin on, että asiakirjat ovat entistä rakenteellisempia eli tietyt tiedot ovat jo valmiina lomakepohjalla. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että asiakirjat olisivat valtakunnallisesti samankaltaisia.

Työtapoja kehitetään

Pilotti ei ole pelkästään tietojärjestelmien kehittämistä, vaan samalla mietitään, mitä muutoksia se vaatii esimerkiksi työntekijöiden toiminnassa, yhteistyössä ja asenteissa. Asioita on totuttu tekemään tietyillä tavoilla ja nyt kun haetaan valtakunnallista mallia, se voi tuntua omassa työssä aluksi kankealta, sanoo Rantanen.

Kansa-koulu-hankkeen toinen tärkeä rinnalla kulkeva asia on kirjaamisosaamisen kehittäminen. Syksyllä käynnistyvät Jyväskylässä ja valtakunnallisesti kirjaamisvalmennukset sosiaalihuollon palveluksessa työskenteleville. Toinen koulutus toteutetaan ensimmäisen jälkeen viimeistään vuoden 2017 syksyllä.

Tarkoitus on, että koulutuksen käyneet alkavat kouluttaa omissa yksiköissään määrämuotoista kirjaamista.

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaati¬oiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Hanke edistää määrämuotoisen kir¬jaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asia¬kirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin niin, että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirja¬lain vaatimuksia. THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat mukana kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset. Hankeai¬ka on 1.8.2015 – 30.6.2018. Hallinnoijana toimii Kaak¬kois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Anne Seppälä, Lastensuojelun palvelut, p. 014 266 3447

Lisä¬tietoja hankkeesta: www.socom.fi/kansa-koulu

22.6.2016Tuija Tiitinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje