Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 14.6.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 14.6.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 14.6.2016 käsiteltiin muun muassa ullakkorakentamisen edistämistä Jyväskylän keskusta-alueella.

Savelan teollisuusalueen asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Savelan teollisuusalueen asemakaavamuutos hyväksytään 20.5.2016 tarkistetussa muodossa.

Suunnittelualue rajoittuu Savelankatuun, Vesangantiehen, Rautpohjankatuun ja Keskussairaalantiehen. Kaavamuutos koskee ainoastaan teollisuusalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 66 hehtaaria. Asemakaavan tarkoituksena on perinteisen työpaikka-alueen rakentamisen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten parantaminen muun muassa selkiyttämällä alueen sisäinen liikenne ja liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon sekä muuhun kaupunkirakenteeseen niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin

Alueelle kohdistuu yksityisten maanomistajien, kaupungin, Jykes Kiinteistöt Oy:n sekä muiden alueella toimijoiden tavoitteita, jotka pyritään kaavamuutoksen avulla yhteen sovittamaan ja luomaan raamit tulevalle kehitykselle. Osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa; huomattavin maanomistaja on Metso Paper Oy. Koko alueella on tällä hetkellä noin 2000 työpaikkaa.

Savulahti I -asemakaavan laajennus ja muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Savulahti I -asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus hyväksytään 3.6.2016 tarkistetussa muodossa sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Savulahden asemakaavan tavoitteena on muodostaa Tuomiojärven länsipuolelle Ruokkeentien varteen uusi kerros- ja pientalovaltainen asuinalue noin 200 asukkaalle. Lisäksi alueelle osoitetaan aluevaraus päiväkoti-koulua varten sekä virkistysalueita ja -reittejä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 15,6 hehtaaria.

Lausunto rakennusjärjestyksen muutoksesta

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päätti esittää, että sillä ei ole huomautettavaa laaditusta kaupungin rakennusjärjestyksen muutoksesta.

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2008. Rakennusjärjestyksen päivittämisestä jätettiin 6.6.2011 valtuustoaloite, jonka johdosta rakennusjärjestyksen toimivuudesta laadittiin laaja selvitys. Kaupunginhallitus päätti 29.4.2013, että rakennusjärjestyksen toimivuuden kokonaisarvioinnin perusteella on syytä käynnistää rakennusjärjestyksen muutostyö loppuvuodesta 2013.

Rakennusjärjestyksen päivittämistä on valmistellut kaupungin sisäinen työryhmä, jonka jäsenissä on rakennusvalvonnan henkilöstön lisäksi useita henkilöitä kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palvelualueelta. Päähuomio uudistuksessa on ollut arvioida rakennusjärjestyksen sisältöä ja tarvittavia muutoksia. Esimerkiksi kaupunginhallituksen päätöksessään määrittelemät pykälät on arvioitu uudelleen ja arvioinnin pohjalta työryhmä on täydentänyt niitä.

Ullakkorakentamista edistetään Jyväskylän keskusta-alueella

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Jyväskylän keskustassa ullakkorakentamista edistetään kokouksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti vuoden 2021 loppuun asti kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta.

Ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätöksen tavoitteena on keskustan kehittämishankkeen tavoitteiden mukaisesti edistää keskusta-alueen täydennysrakentamista poistamalla ullakkorakentamisen tieltä niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa. Periaatepäätöksellä mahdollistetaan keskusta-alueen rakennusten ullakkotilojen käyttöön otto asunnoiksi poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutosten sijaan.

Hyväksytyt periaatteet ovat seuraavat: 1) Keskusta-alueella ullakkorakentamisessa nykyisen vaipan sisällä tai vähäisesti kattoa muokkaamalla voidaan soveltaa poikkeamispäätöksen mahdollisuutta. 2) Poikkeamispäätökset tehdään hankekohtaisesti. Päätöksellä voidaan poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeudesta, kerrosluvusta sekä autopaikkojen toteuttamisvelvollisuudesta ullakkorakentamisen osalta. 3) Poikkeamispäätöksessä on mahdollista poiketa velvollisuudesta ulottaa hissi ullakkokerrokseen. 4) Poikkeamispäätöstä voidaan harkita, kun olemassa oleva ullakko on riittävän korkea asuntojen rakentamiseen, ullakkorakentamisen lähtökohtana on rakennuksen ominaispiirteet, rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arkkitehtonisia arvoja ei turmella, kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja ei turmella, ullakkorakentamisen hankkeesta on saatu Keski-Suomen museon lausunto ja kun kaupungille ei synny tarvetta rakentaa uutta infrastruktuuria tai sen tarve on vähäinen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2675 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

14.6.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje