Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 14.6.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 14.6.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 14.6.2016 annettiin lausuntoja asemakaavojen muutosehdotuksista.

Lausunto Varassaaren-Haapalahden asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi, että sillä ei ole huomauttamista Varassaaren-Haapalahden asemakaavan kaavaehdotuksesta.

Kaupunkirakennelautakunta oli pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa Varassaaren-Haapalahden asemakaavan muutoksesta. Asemakaava käsittää Varassaaren lisäksi nykyisen valtatien 4 eteläpuoleiset alueet mukaan lukien Haapalahden eritasoliittymän ja Jyskän koulun tontin. Alue on pinta-alaltaan noin 80 hehtaaria ilman vesialueita.

Asemakaavan tarkoituksena on varata alueita uudelle moottoritielinjaukselle, turvata kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen tulevaisuus, osoittaa aluevaraukset ja reitistöt virkistykselle ja kevyen liikenteen väylille sekä osoittaa korttelialueita yritystoiminnalle. Tavoitteena on myös monipuolistaa alueen toiminnallista sisältöä mahdollistamalla Varassaareen asumista huomioimalla liikennemeluasiat ja alueen teollinen historia. Huomattavin osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Lausunto Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lausunnossaan kaupunkirakennelautakunnalle, että sillä ei ole huomautettavaa Kankaan Piippuranta 2 -asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaalla ja käsittää vanhan paperitehtaan eteläpuolista aluetta lähiympäristöineen sekä alueen Rusokinkadun jatkeelta Paperitehtaankadun molemmin puolin.

Alueen kokonaisrakennusoikeus lisääntyy edelliseen, 2015 vahvistettuun asemakaavaan nähden 581 kerrosalaneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kahden ja viidentoista välillä. Opiskelija-asumisen rakennusalalle on mahdollista rakentaa koko kaupungin silhuetissa näkyvä 15-kerroksinen tornitalo.

Lausunto Vanhaa pappilaa, keskusseurakuntataloa ja Kauppakatu 11:tä koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunkirakennelautakunnalle myös Vanhaa pappilaa, keskusseurakuntataloa ja Kauppakatu 11:tä koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lautakunta totesi, että Vanhan pappilan korttelissa pelastustie ja muut huolto- ja kulkuyhteydet uudisrakennuksen rakennusalelle ovat ahtaat ja vaikeakulkuiset. Kapea kulkuyhteys johdetaan suojeltavan rakennuksen vieritse ja piha-alueiden läpi, mikä on lähtökohtaisesti hankalaa ja edellyttää suunnittelulta erityistä taitoa ja huolellisuutta.

Kaavamuutosalue sijaitsee ruutukaavakeskustassa. Toinen alueista (keskusseurakuntatalo - Kauppakatu 11) rajautuu luoteessa Yliopistonkatuun, kaakossa Kauppakatuun sekä muuten viereisiin asuin- ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueisiin.

Toinen alueista (vanha pappila) rajautuu luoteessa Vapaudenkatuun ja muualla viereisiin asuin- ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueisiin.

Asemakaavan muutokseen on ryhdytty Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön aloitteesta. Alueen kokonaisrakennusoikeus lisääntyy yhteensä 4 960 kerrosalaneliömetriä.

Muutos Talastyö Oy:n ympäristölupaan

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Talastyö Oy:lle ympäristöluvan, jolla aiemman ympäristöluvan ehtoja muutetaan osittain.

Talastyö Oy haki ympäristölupaa olemassa olevan jätteenkäsittelylaitoksen muutokselle. Toiminta sijaitsee Palokassa Mattila-nimisen tilan 1,5 hehtaarin suuruisella vuokra-alueella osoitteessa Koppalankaari 179.

Laitoksella hyödynnetään betonijätettä maksimissaan 25 000 tonnia vuodessa, tiilijätettä 3000 tonnia vuodessa ja rautajätettä 100 tonnia vuodessa.

Toimintaan kuuluu jätteen esikäsittelyä, betoni- ja tiilijätteen murskausta ja jätteen välivarastointia. Murske hyödynnetään alkuvaiheessa laitosalueen kenttärakenteissa.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2648 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

14.6.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje