Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.6 2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.6 2016


Vaajakosken terveyskeskuksen Sampoharjun vuokrahanke ja hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto päätti kumota kaupunginvaltuuston 26.1.2015 tekemän hankepäätöksen Vaajakosken terveysasemasta sekä päätti vuokrata terveysaseman ja tehostetun palveluasumisen tarpeisiin Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ltä arvion mukaan loppuvuodesta 2018 valmistuvan noin 7 070 brm2 uudisrakennuksen 30 vuoden määräajaksi noin 933 000 euron vuosivuokralla.

Vaajakosken terveysaseman ja vanhusten tehostetun palveluasumisen uuden toimintayksikön hankesuunnitelma ja vuokrahanke on nimetty Sampoharjuksi. Sampoharjun suunnitellaan rakentuvan niin sanotulle Vaajalan tontille Vaajakosken keskustaan ositteeseen Vesmannintie 7.

Sampoharjun uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat terveysaseman tilat, toiseen kerrokseen vanhusten tehostetun palveluasumisen 33-paikkainen yksikkö ja 3.-4. kerrokseen 28 asuntoa, joiden asukkaat saavat palveluja ja tukea kotona asumiseen. Terveysasemalle tulee hankesuunnitelman mukaan lääkäreiden ja sairaanhoitajien, suunterveydenhuollon ja neuvolan palvelut. Lisäksi terveysasemalle tulee sijoittumaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon palveluita sekä näytteenottotilat Fimlabin käyttöön.

Suunnitellun rakennushankkeen kokonaisbruttoala on 7 070 brm2. Terveysaseman tiloja tästä on noin 2 029 m2, tehostetun palveluasumisen ryhmäkodin tiloja noin 1 761 m2 ja asuinhuoneistoja noin 1 962 m2. Jyväskylän kaupunki vuokraa koko kiinteistön Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ltä kaupungin käyttöön 30 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupunki vuokraa edelleen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille tämän käyttöön tulevat tilat. Vuokra-aika alkaa tilojen käyttöönoton yhteydessä arviolta loppuvuonna 2018.

Hankkeen rakennuttajana toimii kaupungin omistama Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy ja sen kustannusarvio on 12 863 000 euroa (alv 0 %). JVA rahoittaa hankkeen pankkilainalla, jonka vakuudeksi haetaan kaupungin omavelkaista takausta.

Palvelualoite jatkuu Jyväskylässä tämän valtuustokauden loppuun

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 19-47, yksi poissa, että palvelualoitekokeilu jatkuu Jyväskylässä 1.7.2016 alkaen tämän valtuustokauden loppuun saakka. Äänestyksen hävinneen pohjaesityksen mukaan palvelualoite olisi otettu käyttöön tarkennetuin ohjein 1.7.2016 alkaen ja se olisi ollut käytössä toistaiseksi. Voittaneen esityksen teki Touko Aalto (vihr.) ja sitä kannatti Tuija Mäkinen (vihr.).

Ohjeiden mukaan palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta lakisääteisiä viranomaistehtäviä, sosiaali- ja terveyspalveluita, strategista johtamista ja toimintaa, konserniyhtiöiden toimintaa, tai toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö.

Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti palvelualoitteessa mainitun palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta päättää aina asianomainen lautakunta. Palvelualoitteen tarkemmat menettelyohjeet vahvistettiin lukuun ottamatta voimassaoloaikaa, joka on siis valtuuston päätöksen mukaisesti tämän valtuustokauden loppuun saakka.

Ensimmäisessä äänestyksessä Ahti Ruoppilan (sd.) tekemä ja Kari Yksjärven (vas.) kannattama esitys palvelualoitteen jatkamista entisin ehdoin, lautakuntien käsittelyohjeella lisättynä, ja myös vain valtuustokauden loppuun saakka, hävisi Touko Aallon esitykselle äänin 26-40, yksi poissa. SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmät jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Palvelualoite on ollut Jyväskylän kaupungilla aiemmin kokeilukäytössä 1.4.2015-31.3.2016. Kokeiluaikana vireille tuli kolme palvelualoitetta: teatteritoiminnasta, kotisairaalatoiminnasta sekä Korpilahden latujen hoidosta. Yksikään palvelualoite ei johtanut kilpailuttamisen aloittamiseen, mutta ne ovat johtaneet joko kaupungin oman toiminnan uudelleen arvioimiseen tai vahvistaneet uuden toiminnan luomista.

Teatteritoimintaa koskeneessa palvelualoitteessa esitettyjä teatteritoimintaan liittyviä ehdotuksia käsitellään tuottavuusohjelman merkeissä. Kotisairaanhoidon palvelualoitteen kautta saatiin tärkeä tieto siitä, että yksityisellä puolella on valmiudet tarvittaessa täydentää kunnan ja erikoissairaanhoidon mahdollisesti käynnistämää kotisairaalatoimintaa ja kotisairaalatoiminnasta on aloitettu kunnan ja erikoissairaanhoidon pilotti. Korpilahden latujen hoitoa koskeva palvelualoitteen jälkeen liikuntapalvelut tulee arvioimaan uudelleen Korpilahden latujen hoitoa koskevat tarpeelliset toimet kokonaistaloudellisuus huomioiden.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kiintiöpakolaisten kiintiön suurentamisesta Jyväskylässä

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessa vastauksen Paul Abbeyn (vas.) ja 31 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen siitä, että Jyväskylän kaupunki vastaanottaisi vuosittain 80 kiintiöpakolaista vuodesta 2016 lähtien.

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupunki ottaa vastaan 50 kiintiöpakolaista vuodessa. Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Ely-keskus ovat sopineet, että vuonna 2016 kiintiö täyttyy oleskeluluvan saaneista alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Jyväskylän kaupunki ottaa kuitenkin vastuun kaikista noin 70 alaikäisestä ilman huoltajaa saapuneesta oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijasta.

Pakolaiskiintiön määrästä riippumatta kaupunkiin jää asumaan Jyväskylän vastaanottokeskuksista noin 300 oleskeluluvan saanutta henkilöä. Keski-Suomen muista vastaanottokeskuksista Jyväskylään voi muuttaa satoja henkilöitä asunnon saatuaan. Lisäksi muualta Suomesta on jo muuttanut oleskeluluvan saaneita henkilöitä.

Tänä vuonna Jyväskylästä kotipaikan saavien ja uusien saapuvien turvapaikanhakijoiden henkilömäärää on vaikea ennakoida. Pakolaiskiintiön nostamista arvioidaan jatkossa vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Arviointiin vaikuttavat muun muassa uusien turvapaikanhakijoiden määrä, asuntojen ja palvelujen järjestyminen sekä valtion toimenpiteet turvapaikanhakijoiden asuttamisessa ja kotouttamisessa. Seuraavan kerran pakolaiskiintiön nostamista arvioidaan syksyllä 2017.

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015. Arviointikertomus ja siinä palveluille esitetyt kysymykset sekä palvelujen antamat vastaukset löytyvät asian liitteissä. Etenkin yhteenveto kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on lukemisen arvoinen. http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=870586&version=1

Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden

Valtuusto hyväksyi 29.3.2016 julkaistun Jyväskylän kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen kaupunginhallituksen ja tilintarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on tarkastettava se toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi ja valtuuston on käsiteltävä se kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös 2015 julkaistiin myös netissä 29.3.2016: http://www.jyvaskyla.fi/talous/tilinpaatos/2015.

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen

Kokouksen koko esityslista http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2555

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 5924 471

13.6.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje