Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.6.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.6.2016

Vuoden 2017 talousarviokehys patistaa etsimään säästöjä noin 11 miljoonalla

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviosuunnittelun pohjaksi talousarviokehyksen, joka edellyttää kaupungin taloudessa 10,8 miljoona euron eli 1,15 % säästöjä verrattuna kehyksen pohjalaskelmaan. Talousarvion tarkemmat laadintaohjeet annetaan toimialueille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Lauta- ja johtokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 23.9.2016 mennessä. Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen viiden kohdan järjestystä niin, että esityksen kohta neljä ”Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit” nostettiin päätöksessä ensimmäiseksi. Muuten päätösesityksen sisältö ei muuttunut.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotavoitteen mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2017 vuosikate kattaa poistot, eikä lainakanta kasva. Ensi vuoden talousarviokehystä on valmisteltu vuoden 2015 tilinpäätöksen, vuoden 2016 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2017 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kunnallis- ja kiinteistöverojen suuruus on tarkoitus päättää syksyllä sen jälkeen, kun kilpailukykysopimuksen ja valtion talousarvion vaikutukset kaupungin talouteen ovat selvillä.

Kehyksen pohjana olevan tulossuunnitelman mukaan kaupungin talouden tasapainotustavoitteen saavuttaminen edellyttää 10,8 miljoona euron eli 1,15 % säästöjä verrattuna kehyksen pohjalaskelmaan. Toimialojen osalta kehyksen säästötavoite on laskettu osuutena käyttömenoista, mutta se asetetaan nettomenoja koskevana joten myös tulojen korottaminen on mahdollista kehykseen pääsemiseksi.

Jyväskylä hyväksyi sopimusluonnoksen Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta ja ottaa myöhemmin kantaa kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti erillisen poliittisen ohjausryhmän nimeämiseen. Keski-Suomen kuntien kantaa sopimusluonnokseen on Keski-Suomessa uudistusta valmistelevan kuntakokouksen 9.6.2015 nimeämä työvaliokunta. Kantaa sopimusluonnoksesta on pyydetty 17.6.2016 mennessä.

Tällä hetkellä uudistuksen valmistelu on perustunut kuntien epäviralliseen järjestäytymiseen, eikä valmisteluorganisaation tehtävistä tai toimivallasta ole sovittu yksityiskohtaisesti. Keski-Suomessa valmistelussa ovat mukana kunnat, kuntayhtymät, maakuntaliitto ja ELY-keskus. Ministeriön ohjeistuksen mukaan muutossuunnitelmalla tulisi olla omistajuus ja perustana olisi hyvä olla alueella tehty oma sopimus valmisteluorganisaatiosta, jolla maakunnallista muutosta lähdetään valmistelemaan ja toteuttamaan siihen saakka kunnes väliaikaishallinto aloittaa 1.7.2017.

Kaupunginhallituksen osaltaan hyväksymän Keski-Suomen sopimusluonnoksen mukaan uudistuksen valmistelusta ja kuntien edunvalvonnasta vastaa väliaikaishallinnon aloittamiseen 1.7.2017 saakka työvaliokunta, jonka Keski-Suomen kunnat ovat nimenneet 9.6.2015 pidetyssä kuntakokouksessa. Työvaliokunnan jäsenet ovat nimetty Keski-Suomen kunnista, kuntayhtymistä sekä muista nimetyistä maakunnallisista toimijoista. Sopimusluonnoksen liitteen mukainen työvaliokunnan kokonpano on seuraava: Puheenjohtaja Timo Koivisto, sihteeri Silja Ässämäki, jäsenet Janne Kinnunen, Juha Kinnunen, Jaakko Kiiskilä, Hannu Korhonen, Hannu Mars, Matti Mäkinen, Mirja Niemi, Eino Nissinen, Pasi Patrikainen, Tuomo Ratinen, Matti Tuononen, Seija Saarelainen ja Risto Salmi.

Työvaliokunnan tehtävinä on viedä eteenpäin Sote- ja aluehallintouudistuksen jatkovalmistelua, koota ja koostaa uudistuksen valmistelun vaatimaa informaatiota keskitetysti ja valmistella sopimuskuntien yhteistä näkemystä uudistuksen sisällöstä ja toteuttamisesta. Työvaliokunta voi nimetä työryhmiä valmistelemaan uudistuksen kannalta olennaisia asiakokonaisuuksia.

Työvaliokunnan yläpuolella on kuntakokous, joka tekee valmistelua koskevat linjaukset työvaliokunnan esitysten pohjalta, ja joka voi muuttaa työvaliokunnan kokoonpanoa.

Sopimusluonnoksen liitteenä olevassa kaaviossa työvaliokunnalle on lisäksi määritelty viisi alatyöryhmää, sekä niiden kokoonpanot. Työryhmät ovat: talous- ja tukipalvelut, ICT, henkilöstö, palvelutuotantoryhmä, sekä lokakuussa 2016 päättyvän Kaste-hankkeen ohjausryhmä. Palvelutuotantoryhmälle on sopimusluonnoksen liitteessä lisäksi kuvattu vielä neljä alaryhmää: lähipalvelut ja palveluverkko, vanhuspalvelut, moninainen kuntoutus sekä lasten ja perheiden palvelut ja lastensuojelu.

Valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin perintätoiminnasta uudelleen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti palauttaa Miguel Lópezin (SKP) ja 11 muun valtuutetun tekemän valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin on otettava perintätoiminta takaisin omaan haltuun.

Jyväskylän kaupungin erääntyneiden saatavien perintää ja siihen liittyvää asiakaspalvelua on hoitanut vuodesta 2000 alkaen Intrum Justitia Oy. Kaupunki on ulkoistanut perintätoimintansa varmistaakseen perintätoiminnan ammattimaisuuden, perinnän asiantuntijoiden ja lakimiesten yhteistyön sekä kustannustehokkuuden.

Sairaanhoitopiirin laskutus vuonna 2016

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kiireellisenä pöydältä asian ”Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laskutus vuonna 2016”. Päätöksenä kaupunginhallitus edellyttää sairaanhoitopiirin hallituksen valmistelemaan ja toteuttamaan toimenpideohjelman, jolla varmistetaan kuluvan vuoden talouden toteutuminen toimintakulujen osalta talousarvion mukaisesti.

Ohjeistuksen taustalla on 25.5. julkaistu sairaanhoitopiirin laskutusennuste vuodelle 2016. Ennusteen mukaan jäsenkuntien laskutus on 7,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Jyväskylän osalta kasvua olisi 3,9 miljoonaa euroa. Kaupungin toukokuun talouden kuukausiraportin mukaan käyttötalousmenot ovat ylittymässä 4,3 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon menot muodostavat suurimman osan.

Kaupunginhallituksen esityslista 13.6.2016 kokonaisuudessaan

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2662


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

13.6.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje