Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 26.5.2016

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 26.5.2016

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 26.5. Päätettävänä olivat seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen toteutuminen vuonna 2015 sekä paikallisliikenteen talvikauden 2016–17 aikataulut.


Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen toteutuminen vuonna 2015

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä sille esitetyn selonteon vuoden 2015 joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta ja totesi sen yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi.

Jyväskylän seudun kunnat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat vuonna 2011 hyväksyneet joukkoliikenteen seudullista viranomaistoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen, jossa on sovittu joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisesta yhteisellä toimivalta-alueella 1.1.2012 alkaen.

Yhteistoiminnan tavoitteena on tehdä seudullista yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida kuntien henkilökuljetuksia. Sopimuksen mukaan Jyväskylä toimii vastuukuntana lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa ja huolehtii muista yhteisesti sovituista joukkoliikenteen kehittämistehtävistä. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan kerran vuodessa pidettävässä arviointikokouksessa.


Paikallisliikenteen talviaikataulut 10.8.2016–4.6.2017

Joukkoliikennejaosto hyväksyi 10.8.2016 voimaan tulevat talviliikenteen aikataulut esitetyn mukaisina. Talviajan 2016–17 paikallisliikenteeseen on osalle linjoista tehty suuria muutoksia edellistalven aikatauluongelmien vuoksi. Merkittävimmät muutokset koskevat runkolinjoja eli linjoja 1, 2, 12, 16, 18, 18K, 25 ja 27, joilla pyritään parantamaan joukkoliikennepalveluiden luotettavuutta sekä aikataulujen toimivuutta. Muutokset parantavat osalla linjoista myös palvelutasoa. Runkolinjojen lisäksi myös eräille muille linjoille on tehty pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia.

Linja 1 on kärsinyt talvikaudella aikatauluongelmista etenkin ruuhka-aikoina ja myöhästymisistä on tullut runsaasti asiakaspalautetta. Ongelmat ovat kertautuneet, kun aikataulua ei ole etenkään huonoilla keleillä saatu ajettua kiinni missään vaiheessa. Ruuhka-aikojen ulkopuolella linjan aikataulut ovat toimineet enimmäkseen hyvin. Linjoja 1 ja 2 ajetaan yhdessä samoilla autokierroilla, jolloin linjan vaihto tapahtuu aina Kortemäessä. Jatkossa talviliikenteeseen arkisin (ma-pe) autokiertoon lisätään yksi auto kello 7–11 ja 14–18. Näin Kortemäkeen järjestyy autoille aina ylimääräinen 20 minuutin tauko, jolloin ne pääsevät lähtemään aina ajallaan seuraavalla lähdölle. Linjoilla 1 ja 2 kulkee vuosittain yhteensä noin 800 000 matkustajaa eli reilut 13 prosenttia koko paikallisliikenteen matkustajamäärästä. Molemmille linjoille tehtävien muutosten kustannukset ovat ajokauden aikana noin 78 000 euroa.

Linjan 1 aikatauluihin tehdään myös yleisemmin pieniä tarkistuksia: arkipäiväaamujen (ma-pe) lähtöjä kello 7.20, 8.20 ja 8.40 aikaistetaan viidellä minuutilla, jotta niiltä ehtii paremmin keskustan vaihtoyhteyksille.

Linjalla 2 on samoin ollut talvikauden ruuhka-aikoina aikatauluongelmia, joista on tullut runsaasti asiakaspalautetta. Ongelmat ovat kertautuneet, kun aikataulua ei ole etenkään huonoilla keleillä saatu ajettua kiinni missään vaiheessa. Ruuhka-aikojen ulkopuolella linjan aikataulut ovat toimineet enimmäkseen hyvin. Linjoja 1 ja 2 ajetaan yhdessä samoilla autokierroilla, jolloin linjan vaihto tapahtuu aina Kortemäessä. Jatkossa talviliikenteeseen arkisin (ma-pe) autokiertoon lisätään yksi auto kello 7–11 ja 14–18. Näin Kortemäkeen järjestyy autoille aina ylimääräinen 20 minuutin tauko, jolloin ne pääsevät lähtemään aina ajallaan seuraavalla lähdölle.

Linjalta 2 lakkautetaan vähäisten matkustajamäärien vuoksi arkipäivisin (ma-pe) kello 5.40 sekä 9.45 ajetut lähdöt Nojosniemestä. Lisäksi Kortemäestä arkipäivisin (ma-pe) kello 9.00 lähtevä vuoro ajaa suoraan Kaunisharjuun eikä Nojosniemeen. Linjaston ja aikataulujen selkeyttämiseksi sunnuntaisin kello 8.15 Kortemäestä lähtevä linja 2:n vuoro siirretään lähteväksi Keskussairaalalta, uusi lähtöaika on kello 8.20. Kello 8.15 lähdön Kortemäestä korvaa sunnuntaiaamuisin linja 25, jonka lähtöaika Kortemäestä on kello 8.20. Lisäksi linjan 2 sunnuntaiaamun kello 8.55 ja 9.55 lähdöt Kaunisharjusta ajetaan vain keskustaan saakka, joten linjan sunnuntailähdöt Keskussairaalalta kello 9.25 ja 10.25 jäävät pois.

Linjan 3 arkipäivisin (ma-pe) kello 14.10 keskustasta Vaajakoskelle ajettava lähtö muutetaan kello 14.15 lähdöksi. Auto lähtee Verkkoniemestä kello 13.45, joten sillä ehtii paremmin keskustaan kello 14.15:ksi.

Uusi linja perustetaan palvelemaan Väinölän alueen koululaisia, joista reilut 200 kulkee Jyskän kouluun ja loput Vaajakosken kouluihin. Asukkailta on tullut muutaman vuoden ajan palautteita ja toiveita linjan saamiseksi. Linja saadaan liitettyä muihin autokiertoihin ja kustannukset jäävät kouluvuodelta alle 20 00 euroon.

Linja 5K on ollut etuajassa aamuisin kello 7.30 Kauppatorilla, joten aamun ensimmäistä lähtöaikaa siirretään viisi minuuttia eteenpäin, jolloin Kortepohjan uudeksi lähtöajaksi tulee kello 6.45. Myös linjan Kauppatorilta kello 6.50 ja Ylistönmäestä kello 7.05 lähtöaikoja siirretään viidellä minuutilla eteenpäin, jolloin aikataulu saadaan toimivammaksi.

Linja 7 ei ole ajanut keskustasta tullessaan Kaijanlammen ja Sääksvuoren kautta, mitä asiakkaat ovat pitäneet huonona. Myös suorempaa ja nopeampaa yhteyttä Sääksvuoresta keskustaan on toivottu. Linjan 7 lähtöpisteenä toimii jatkossakin Sarvivuoren tienhaaran pysäkki, josta linjan reitti kulkee Sääksvuoren ja Kaijanlammen kautta suoraan Keljon moottoritielle. Moottoritieltä ajetaan Länsi-Päijänteentielle, josta eteenpäin jatketaan nykyistä reittiä. Myös paluureitti kulkee moottoritietä Kaijanlammelle ja Sääksvuoren kautta Sarvivuoren tienhaaraan.

Linja 7 liikennöi jatkossa jokaisella lähdöllä Viitaniemeen saakka viikon jokaisena päivän. Tällä vastataan viitaniemeläisten asiakkaiden toiveisiin saada alueelle kattavampi joukkoliikennetarjonta viikonloppuisin ja kesäisin. Linjan 7 aamun kello 7.25 lähdöillä Sarvivuoren tiehaarasta on ollut aikatauluongelmia, joiden korjaamiseksi lähtöjä kello 6.25 Sarvivuoren tienhaarasta, kello 6.55 Kauppatorilta ja kello 7.25 Sarvivuoren tienhaarasta aikaistetaan viidellä minuutilla.

Linjan 12 aikataulu on ollut jo pidempään tiukka ja ongelmia on esiintynyt etenkin ruuhka-aikoina. Viime syksynä linjan 12 reitti muutettiin kulkemaan Palanderinkadun kautta muun muassa Laukaantien remontin aiheuttamien muutosten takia, jotka eivät jatkossa mahdollista ajamista Laukaantien kautta Kangasvuorentielle. Lisäksi Palanderinkadulle on toivottu vuosien ajan joukkoliikennettä. Reitin siirtäminen Palanderinkadulle lisäsi linjan 12 aikatauluongelmia, eivätkä aikataulut ole toimineet ruuhka-aikoina ollenkaan. Myöhästymiset ovat olleet päivittäisiä etenkin talviaikaan, autot ovat usein olleet myöhässä jopa 15–20 minuuttia. Aikatauluja ei ole saatu ajettua kiinni ja autot ovat voineet olla pitkin päivää sekä iltaa myöhässä ja osa vuoroista on jäänyt ajamatta.

Tilanteen korjaamiseksi linjalle 12 lisätään yksi auto lisää, joka helpottaa aikatauluongelmia sekä parantaa linjan palvelutasoa. Linja ajetaan jatkossa aina Keltinmäkeen ja asiakastoiveiden mukaisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin Keljon markettien kautta. Linja 12 on yksi tärkeimmistä paikallisliikenteen runkolinjoista ja vuositasolla matkustajia on lähes 600 000. Kustannusarvio linjamuutoksille on noin 140 000 euroa. Linjan 12 aikatauluihin tulee yleisemminkin hieman muutoksia lähes kaikkiin lähtöihin (ma-su), nämä selviävät talviajan 2016–17 aikatauluista.

Linjan 14 arkipäiväliikenteen (ma-pe) aamulähtöjä kello 8.10 ja 9.10 keskustasta Verkkoniemeen aikaistetaan viidellä minuutilla. Muutosten myötä vanhalta nelostieltä kyytiin tulevat Muuramen koululaiset ehtivät paremmin opinahjoihinsa. Myös iltapäivän lähtöjä kello 13.40 ja 14.40 Verkkoniemestä keskustaan myöhästytetään viidellä minuutilla, jotta koululaiset ehtivät iltapäivällä paremmin paluuvuorojen kyytiin.

Linjalla 16 on ollut talviaikaan aikatauluongelmia, jotka ovat useissa tapauksissa kertaantuneet pitkin päivää. Näiden helpottamiseksi linjan reitiltä jätetään pois Vitapoliksella käynti. Käyttäjämäärät Vitapoliksella ovat olleet erittäin vähäisiä ajettujen vuorojen määriin nähden: esimerkiksi vuoden 2016 vilkkaimpana matkustuskuukautena helmikuussa linja 16 kävi 48 kertaa arkipäiväisin Vitapoliksella, mutta nousijoita oli keskimäärin 6,4 per päivä.

Linjojen 18 ja 18K aikataulut ovat olleet tiukat ja aikatauluongelmia on esiintynyt etenkin talviajokaudella arki-iltapäivien (ma-pe) ruuhka-aikoina. Aikatauluissa pysymistä on pyritty helpottamaan vara-autoilla iltapäivän ruuhkissa, mutta ongelmia on silti esiintynyt. Ruuhka-aikojen ulkopuolella aikataulut ovat toimineet pääosin hyvin.

Tällä hetkellä arkipäivien (ma-pe) autokierroissa on viisi autoa, joista yksi lopettaa liikennöinnin jo kello 10.00. Ongelmien helpottamiseksi tämän auton päivää jatketaan kello 18.00 saakka, jolloin aikatauluja pystytään löysentämään oleellisesti. Muutokset tehdään arkipäivien (ma-pe) liikenteeseen ja ne koskevat vain talviajokautta. Muutosten arvioidut kustannukset ovat noin 49 000 euroa. Aikatauluja muutetaan kaikkien lähtöjen osalta kello 10-18, tarkemmat tiedot näistä löytyvät talvikauden 2016–17 aikatauluista. Muutoksen ansioista myös vuorotarjonta iltapäivän ruuhka-aikoina lisääntyy, mikä parantaa myös linjan palvelutasoa. Linjat 18 ja 18K ovat runkolinjoja, ja niiden yhteenlaskettu matkamäärä on vuositasolla noin 625 000.

Linja 19: Sulkulantien joukkoliikennetarjonta huononi oleellisesti, kun linjan 15 reitti siirtyi syksyllä 2015 pois osalta Sulkulantietä, mistä saatiin paljon asiakaspalautetta. Linjan 19 reittiä muutetaan siten, että linja ajaa keskustasta tullessaan Kuokkalan kartanon päätepysäkille, josta se jatkaa normaalisti nykyistä reittiään eteenpäin.

Linjalla on ollut iltapäivällä ongelmia aikatauluissa pysymisen kanssa, joten reittimuutoksella helpotetaan myös linjan aikatauluongelmia. Samulinniemen lähtöaika muuttuu ja se on reittimuutoksen jälkeen 20 minuuttia yli tasatunnin. Keskustasta Keskussairaalalle lähdetään 37 minuuttia yli tasatunnin. Sulkulantien joukkoliikennetarjonnan parantamiseksi lisätään myös kaksi vuoroa arkipäivien (ma-pe) liikenteeseen, siten että viimeinen vuoro lähtee kello 20.20 Samulinniemestä ja päättyy keskustaan.

Linjan 21 koulupäivävuorot muutetaan asiakaspalautteiden perusteella ja aikataulujen selkeyttämiseksi normaaleiksi arkipäivävuoroiksi (ma-pe). Lisäksi arkipäiväliikenteen (ma-pe) lähtöaikoja kello 13.30, 14.30 ja 15.30 Jaakkolasta myöhästytetään viidellä minuutilla, syynä nykyisten aikataulujen kireys..

Linjalle 22 lisätään asiakaspalautteiden perusteella arki-iltojen (ma-pe) liikenteeseen kello 21.45 lähtö keskustasta Länsirantaan. Asiakkaille on tullut pitkä odottelu keskustassa, mikäli esim. kello 21.00 töistä päässyt ei ole ehtinyt kello 21.15 lähtevään vuoroon.

Linjan 22M asiakkailla on ollut välillä vaikeuksia ehtiä linjalla keskussairaalaan töihin, jonka vuoksi aamun klo 6.30 ja 7.05 lähtöaikoja aikaistetaan viidellä minuutilla.

Linjan 25 kaikkia lähtöaikoja Kangaslammelta arkipäiväliikenteessä (ma-pe) aikaistetaan 5 minuutilla. Auto on lähtenyt Kaakkolammelta ja joutunut usein tasaamaan aikaa Kangaslammella, minkä vuoksi keskustassa auto on voinut olla myöhässä. Aikataulujen aikaistaminen poistaa tasausongelman. Asiakastoiveiden toteuttamiseksi sunnuntaiaamujen kello 6.20-11.00 vuorot lähtevät jatkossa Palokasta, kun ne on tähän saakka ajettu Laajavuoresta, ja vastaava muutos on tehty myös kesäliikenteeseen. Pieniä aikataulutarkistuksia on luvassa myös sunnuntaiaamuliikenteeseen ja vuorot ajetaan silloin Kortemäen kautta.

Linjan 27 aikataulut ovat olleet kireät lauantai-iltaisin sekä sunnuntaipäivisin. Aikataulujen selkeyttämiseksi ja niiden toimivuuden parantamiseksi sekä palvelutason nostamiseksi vuorot ajetaan aina Mustalammelle saakka viikonloppuliikenteessä (la-su) ja tehdään pieniä aikataulutarkistuksia. Muutosten kustannusarvio on noin 25 000 euroa. Myös arkipäiväliikenteen (ma-pe) aamun ensimmäistä lähtöaikaa klo 5.15 Mustalammelta aikaistetaan viidellä minuutilla, jotta vaihtoyhteydet keskustassa toimisivat paremmin.

Linjan 36 Tikkakoskelta kello 14.05 ja 15.05 lähtevät vuorot ajetaan Puuppolan koulun kautta arkipäivisin (ma-pe).

Linjan 37 lähtöaika keskustasta kello 15.45 muuttuu klo 16.00:ksi, koska aikaisempi aikataulu on ollut liian tiukka. Uusi reitti ajetaan Palokan sijaan Mankolan koulun ohi Keski-Palokkaan, mikä palvelee nykyistä paremmin Mankolan koulun oppilaita. Vuoro ajettiin aikaisemmin linjan 27 vara-autona Palokan kautta, mutta nykyään tarvetta ei enää tälle ole.

Muihin kuin edellä lueteltuihin linjoihin ei tehdä talviajokaudelle 2016-17 muutoksia, vaan ne liikennöidään kuten talvella 2015–2016. Linjamuutosten suorat kustannusvaikutukset ovat noin 310 000 euroa. Matkoiksi muutettuna tämä tarkoittaa, että Jyväskylän seudun joukkoliikenteen matkamäärien pitäisi nousta noin 207 000 matkalla per vuosi muutoskustannusten kattamiseksi asiakastuloista. Alkuvuoden 2016 osalta matkamäärät ovat neljässä kuukaudessa nousseet 8,85 prosenttia (noin 213 000 matkaa), joten on realistista odottaa, että matkamäärien nousulla kyetään kattamaan muutoksista aiheutuvat kustannukset.


Kokouksen muista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa linkistä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2334 (materiaali pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Simo Halttunen, p. 045 693 7116, simo.halttunen[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

26.5.2016Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje