Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 24.5.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 24.5.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 24.5.2016 käsiteltiin muun muassa työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelmaa.

Työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi TYKKI2016-ohjelman eli työpaikka-alueiden maankäytön toteutusohjelman ohjeellisena noudatettavaksi työpaikka-alueita koskevissa kaavoitushankkeissa ja muussa maankäytön toteutuksessa. Ohjelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

TYKKI2016-ohjelma tarkastelee työpaikka- ja yritystoimintoihin liittyvän maankäytön kokonaiskuvaa ja toteutuksen tulevia painopisteitä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa määrällisesti ja laadullisesti riittävä tonttitarjonta. Mukana ovat teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakentaminen.

Liike- ja toimistorakentamisen varannolle ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, mutta varannon riittävyyttä ja uusien alueiden kehittämistä seurataan suhteessa kysyntään. Seuraavan 10 vuoden aikana toimistorakentamisen pääpaino on Kankaalla.

Liikerakentamisen osalta tarvitaan jatkossakin asemakaavamuutoksia siihen sopivilla alueilla. Uusien kaupan alueiden ja yksiköiden kehittämisessä kiinnitetään huomiota yhdyskuntarakenteen kestävyyteen, keskustan elinvoimaisuuteen sekä palveluiden saavutettavuuteen. Kilpailun edistämiseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti uusilla alueilla, joita kehitetään kaupungin aloitteesta.

Teollisuus- ja varastorakentamisessa määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 10 hehtaaria uutta asemakaavoitettua aluetta kaupungin omistuksessa oleville maille vuosittain. Jatkossa tavoitteen toteutumista seurataan usean vuoden keskiarvona, sillä vuosittaiset määrät vaihtelevat huomattavasti. Vuoden 2016 osalta keskimääräinen tavoite toteutuu. Lähivuosina tavoitteen toteutumista tukee erityisesti vireillä oleva Itäisen Palokärjen asemakaava, jonka myötä uutta teollisuustonttimaata tulee noin 50 hehtaaria.

Teollisuus- ja varastorakentamisen laadullisena tavoitteena on kehittää alueellisesti monipuolista ja erilaisille toiminnoille soveltuvaa varantoa. Tätä edistetään Itäisen Palokärjen lisäksi muun muassa Kauramäen ja Tikkakosken asetehtaan alueiden kaavahankkeilla sekä Keljonlahden ja Hämeenlahden kehittämissuunnitelmilla.

Työpaikka-alueiden maankäytön toteutusohjelmalla tuetaan kilpailukykyisten toimintaympäristöjen kehittämistä Jyväskylästä sijoittumispaikkaa hakeville yrityksille ja työpaikkatoiminnoille. Lisäksi tarkoituksena on, että työpaikka-alueiden toteutukseen tähtäävät investoinnit ovat ennakoituja. Työ tuottaa lähtökohtia muun muassa kaavoitusohjelmalle, investointiohjelmille, maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja elinkeinomarkkinoinnille. TYKKI-ohjelmaa päivitetään tarvittavilta osin vuosittain ja sen toteutumista seurataan tiiviisti.

Kärkisten vesiosuuskunnan toiminta-alueen laajennus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kärkisten vesiosuuskunnan 6.5.2016 päivätyn vesijohto- ja jätevesiviemärin toiminta-alueen laajennuskartan julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot.

Osuuskunta on laajentanut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoaan Pirttiänniemessä osoitteeseen Alvarintie 71. Kaupunkirakenteen toimiala esittää Kärkisten vesiosuuskunnan toiminta-alueiden laajentamista liitetylle kiinteistölle sekä lähialueella yleiskaavassa esitetyille loma-asunto- ja erillispientaloalueille.

Kävelykeskustan toimintaperiaatteet vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti kävelykeskustan päivitetyt toimintaperiaatteet ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.6.2016.

Toimintaperiaatteisiin tehdyt muutokset ovat pääasiassa luettavuutta parantavia täsmennyksiä ja käytöstä poistuneen kaupunkirakennepalvelut-nimikkeen muutoksia. Toimintaperiaatteiden kattama alue on kuvattu aiempaa täsmällisemmin, ja kävelykeskustan käyttösuunnitelman roolia alueen käyttölupana on selkiytetty. Kaikki käyttösuunnitelman jäätelökioskipaikat sijaitsevat kiinteistöjen alueella, joten kioskipaikkojen vuokraamista koskeva kohta on jätetty pois. Äänentoistolaitteiden osalta korostetaan toiminnan häiriöttömyyttä ja muistutetaan asianmukaisista musiikinkäyttöluvista.

Kävelykeskustan käyttösuunnitelma vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti kävelykeskustan päivitetyn käyttösuunnitelman ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.6.2016. Uudessa käyttösuunnitelmassa myyntipaikkojen sijainteihin on tehty muutoksia pelastustievaatimusten täyttämiseksi ja terassien mitoitukset on tarkistettu toimenpidelupia vastaaviksi.

Käyttösuunnitelmalla ohjataan kävelykeskustaan sijoitettavien terassi- ja kahvila-alueiden, jäätelökioskien ja tilapäisten myyntipaikkojen sijoittelua ja määritellään tarkasti kaikkien katualueelle tilapäisesti sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sijoituspaikat.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2191.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

24.5.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje