Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylä hakeutumassa mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen

Jyväskylä hakeutumassa mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen

- Mikäli Jyväskylä valitaan mukaan, asiakas saa ensi vuoden alusta valita myös yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan terveyspalveluidensa tuottajaksi

Jyväskylän kaupunki valmistautuu hakeutumaan kokeilukunnaksi sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen. Asiaa käsitellään perusturvalautakunnassa 27.5.2016. Mikäli kaupunki valitaan mukaan kokeiluun, voi jyväskyläläinen ensi vuoden alusta lähtien valita haluamansa avoterveydenhuollon palvelut myös yksityiseltä sektorilta tai kolmannelta sektorilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeilun tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten asiakkaiden valinnanvapaus on käytännössä mahdollista toteuttaa. Sitra on mukana kokeiltavien palvelukokonaisuuksien ja niihin liittyvien hinnoittelu- ja rahoitusmallien rakentamisessa. Kokeilulla selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Erityisesti halutaan tietoa siitä, miten uudistus vaikuttaa palveluntuottajiin ja olemassa olevien palveluiden integrointiin sekä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan valintaan. Hankehakemus koskee kokeiluvaiheessa ainoastaan Jyväskylän avoterveydenhuoltoa, ei muita JYTE-kuntia.

- Kokeilulla tuotetaan Keski-Suomelle sote-uudistusta varten jo etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa. Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat, kertoo hankehakemuksen valmistelusta vastaava perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo.

Valinnanvapauskokeilu tullaan toteuttamaan kuntakokeiluna hakemuksien perusteella valittavissa kunnissa, joille myönnetään valtionavustusrahoitusta. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua. STM on varannut hankkeen toteutukseen 10 miljoonaa euroa. Valtionavustushaku käynnistyy kesäkuussa ja tavoitteena on saada päätökset tehtyä lokakuussa 2016.

Asukkaiden valinnanvapaus kasvaa - asiakasmaksut eivät

Mikäli Jyväskylä pääsee mukaan hankkeeseen, jyväskyläläinen asukas voi ensi vuoden alusta lähtien valita itseään hoitavan terveyspalveluiden tuottajan myös yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Ilmoittautumalla yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntarjoajan asiakkaaksi, asiakas saa muun muassa haluamansa lääkärin, sairaanhoitajan, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdehoitajan sekä kuntoutuksen palvelut valitsemaltaan palveluntuottajalta. Kustannukset asiakkaalle ovat täysin samat kuin julkisella sektorilla. Yksityiselle sektorille ilmoittautuneen asiakkaan kulut maksetaan kokeilun aikana kaupungin hankerahoituksella. Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin.

Perusturvalautakunta päättää kokouksessaan, lähteekö kaupunki mukaan kokeiluun. Mikäli lautakunta näyttää kokeilulle vihreää valoa ja STM hyväksyy Jyväskylän kokeilukunnaksi, tuodaan kokeilun tarkasti arvioidut kustannukset lautakunnan hyväksyttäväksi talousarviovalmistelun yhteydessä.

Perusturvalautakunnan esityslista on luettavissa osoitteesta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2152

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001
avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka, p. 014 266 3210
suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Pirkko Paavola, p. 014 266 2268
kuntoutuksen ja erikoisvastaanottojen palvelupäällikkö Mauri Paajanen, p. 014 266 2000
Johtaja Antti Kivelä, Sitra, p. 040 482 7435
Johtava asiantuntija Tuula Tiihonen, Sitra, p. 040 160 9070

20.5.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje