Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Yläkaupungin Yössä

Jyväskylän Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Yläkaupungin Yössä

Jyväskylän kaupunki on laatimassa osayleiskaavaa Rantaväylän, Jyväskylän ratapihan sekä valtatie 9:n ja valtatie 4:n alueille Mattilanniemen ja Lohikoskentien välillä. Osayleiskaavan raamivaiheessa kartoitetaan osayleiskaavan tavoitteita ennen tulevia kaavavaiheita. Tavoitteiden arviointia havainnollistetaan skenaariotarkastelulla, jossa on luotu kaksi erilaista toisistaan oleellisesti poikkeavaa tulevaisuuden kehityskulkua.

”Trendiskenaario” perustuu arvioon, että ajoneuvoliikenne Rantaväylällä kasvaa tulevaisuudessa siten, että liikenteen sujuvuus ja turvallisuus heikkenevät. Rantaväylä on seudullisesti ja valtakunnallisesti tärkeä liikenneväylä. Suunnittelussa on huomioitava paikallisen ja valtakunnallisen liikenteen sekä elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet. Tähän vastataan olemassa olevien liittymien parantamiseen rakenteellisin keinoin eli eritasoliittymin. Ratapiha-alue tarvitaan edelleen kokonaan raideliikenteen toiminnoille ja Hannikaisenkatua lukuun ottamatta kaupunkirakenne pysyy kutakuinkin entisellään.

Vaihtoehtoinen ”Xenaario” perustuu liikenteen maltillisempaan lisääntymiseen ja liikenteen kulkumuotojakauman muutokseen, jolloin eritasoliittymiä ei tarvittaisi. Rantaväylän, ratapihan, sataman sekä sen lähialueen rannan ja Aholaidan eritasoristeyksen liikenne, kävely ja pyöräily, alueen luonne ja maankäyttö muuttuisivat täysin.

Jyväskylän kaupungin kaavoitus ja Keski-Suomen ELY-keskus esittelevät Rantaväylälle tehtyjä skenaarioita, osayleiskaavatyötä ja kaavan lähtökohtia Yläkaupungin Yössä lauantaina 21.5. klo 11–17 pääkirjaston Minnansalissa (Vapaudenk. 39–41). Klo 13 alkaen ohjelmassa on osayleiskaavaa esittelevä yleisöluento. Tapahtumassa kaupunkilaiset voivat pohtia alueen suunnittelun tavoitteita ja ideoida, mitä Rantaväylän ja ratapihan alueelle sekä Aholaidan alueelle voisi tehdä. Minnansaliin rakennetulla esittelytorilla pääsee tutustumaan asiantuntijoiden opastuksella Rantaväylälle laadittuihin 3D-malleihin eli skenaarioihin ja osayleiskaavan muuhun selvitysaineistoon.

Vastaa verkkokyselyyn!

Rantaväylän lähtökohtia kartoittava ja skenaarioita arvottava kysely on avautuu 18.5.2016 klo 12, ja siihen pääsee vastaamaan osoitteessa https://maptionnaire.com/fi/1378/. Kyselyyn voi vastata 1.6.2016 asti. Osayleiskaavan verkkosivun http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/918 kautta pääsee tutustumaan kaavoitustyöhön liittyvään aineistoon. Siellä on myös kopioitava linkki 3D-skenaarioihin.

Lisätietoja:
- yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki, p. 040 741 9187, leena.rossi[at]jkl.fi
- liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, Jyväskylän kaupunki, p. 050 521 0862, timo.vuoriainen[at]jkl.fi
- kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, Jyväskylän kaupunki, p. 040 566 2457, reijo.teivaistenaho[at]jkl.fi
-liikennejärjestelmäasiantuntija Minna Immonen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 685, minna.immonen[at]ely-keskus.fi
-projektipäällikkö Kari Komi, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 691, kari.komi[at]ely-keskus.fi

18.5.2016Miia Kantola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje