Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2016

Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä pyöräilyn edistämisohjelman mukaisten periaatteiden ja toimenpiteiden noudattamisen pyöräilyn aseman ja olosuhteiden kehittämiseksi sekä tarkemman yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohdaksi.

Ensiapu- ja kuntoutuspakettien mukaiset toimenpiteet huomioidaan liikenne- ja viheralueiden investointien ja ylläpidon budjeteissa ja ne toteutetaan vuoteen 2022 mennessä. Huippukuntoon -paketin mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä laajuudessa ja aikataulussa ei todennäköisesti ole mahdollista tämän hetken taloudellisten näkymien puitteissa. Yksittäisiä suurempia pyöräilyn
asemaa parantavia toimenpiteitä varaudutaan kuitenkin toteuttamaan laajempien hankekokonaisuuksien yhteydessä.

Henkilöresurssien lisääminen nykyisestä huomioidaan uusien henkilöiden palkkaamisen mahdollistuessa ja heidän toimenkuvaansa määritettäessä. Kaupunkirakenteen toimialan eri palvelualueiden edustajilla laajennettu liikenneryhmä vastaa
pyöräilyasioiden edistämisen seurannasta ja raportoinnista.

Pyöräilyn edistämisohjelmaan voi tutustua kaupungin internetsivulla, osoitteessa:
www.jyvaskyla.fi/kadut/kevytliikenne

Matti Björkin (Kesk.) ym. valtuustoaloite: Kylätalot hyvinvoinnin tuottajina Jyväskylässä

Matti Björk ja 37 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.10.2015 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki jatkaa yhteistyötä Huhtasuolla ja ottaa kehittääkseen kylätalotoimintaa kaupungin muilla alueilla ja pyrkii näin aktiivisesti edistämään Jyväskylän työllisyyttä ja hyvinvointia. Aloite on tehty kylätoiminnan aktivoimiseksi. Esimerkkinä aloitteessa käytetään Huhtasuon kylätoimistoa sekä Hyvinvointia Huhtasuolle -hanketta, jossa on kokeiltu uutta tapaa toimia yhteistyössä alueen toimijoiden, vapaaehtoisten ja työttömien kanssa.

Otteita kaupungin vastauksesta:
Oleellista Hyvinvointia Huhtasuolle -hankkeen onnistumisen kannalta on ollut toimiva ja tiivis vuorovaikutus asukkaiden, asuinalueella toimivien yhdistysten ja kaupungin välillä.
Yhdistykset ovat avainasemassa toimintojen jatkuvuuden kannalta. Hankkeen jälkeen muutaman kerran vuodessa toistuvien asukaskahvien avulla vuoropuhelua asukkaiden kanssa jatketaan ja pidetään yllä. Tuleviin kehittämishaasteisiin vastataan yhdessä tekemisellä toimintaresurssien puitteissa.

Vuosina 2016 – 2017 on asuinaluetoiminnan painopisteenä Suur-Keltinmäen alue.

Kaupungin tavoitteena on myös nostaa omien tilojensa käyttöastetta tarjoamalla tilojaan edullisesti tai maksutta yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön. Osana asukasyhteistyötä kaupunki selvittää tilavaihtoehtoja yhdessä asukastoimijoiden
kanssa, jos siihen tarvetta ilmenee.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Mustankorkea Oy:n yhtiökokous

Mustankorkea Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 9.5.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Erja Saarivaaran ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).
7. Mustankorkea Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
8. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan edelleen ja nykyiset puheenjohtaja Markku Lamberg ja varapuheenjohtaja Paavo Luukkonen nimetään edelleen sekä ohjeen hyväksyä muiden jäseniä nimeävien tahojen esitykset.

Total Kiinteistöpalvelut Oy yhtiökokous

Total Kiinteistöpalvelut Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 17.5.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Heli Leinonkosken ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Total Kiinteistöpalvelut Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
7. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan edelleen ja nykyiset puheenjohtaja Kimmo Ojala ja varapuheenjohtaja Pentti Niekka nimetään edelleen.


Kaupunginhallituksen 2.5. esityslista ja liitteet:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2048

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

2.5.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje