Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallitus päätti käynnistää Jykes Kiinteistöt Oy:n toiminnan uudistamisen

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti käynnistää Jykes Kiinteistöt Oy:n toiminnan uudistamisen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti:

  • Käynnistää Jykes Kiinteistöjen uudistamisen ja asettaa uudistyön tavoitteeksi muodostaa Jykes Kiinteistöt Oy:stä nopean toiminnan kiinteistökehittäjän, joka kehittää kaupungin strategian kannalta tärkeitä kohteita, yhtiön nykyisistä kiinteistöistä tulee tarvittaessa luopua ja uudet hankkeet ovat yhtiön omistuksessa vain käynnistysvaiheen ajan.
  • Nimetä tarkoitusta varten työryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen. Ryhmään pyydetään Laukaan ja Muuramen kunnan edustajat. Ryhmän muiksi jäseniksi nimetään hankejohtaja Anne Sandelin, projektipäällikkö Erkki Jaala ja Jykes Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin. Työryhmän tehtävänä on valmistella Jykes Kiinteistöjen uudistusohjelma ja toimeenpanosuunnitelma, jotka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2016.
  • Antaa Jykes Kiinteistöt Oy:lle konserninohjeen, että Jykes Kiinteistöjen tulee edistää uudistyöryhmän työtä. Jykes Kiinteistöt Oy ei käynnistä uudistusohjelman laatimisen aikana uusia kehittämishankkeita.
  • Täydentää kaupunginhallituksen 18.4.2016/105 päätöstä ja antaa yhtiökokouksen edustajalle ohjeen tuoda päätöksen kohdat 1–3 hyväksyttäväksi Jykes Kiinteistöt Oy:n 29.4.2016 olevassa yhtiökokouksessa.

Jykes Kiinteistöt Oy on perustettu vuonna 1983. Yhtiön toimialana on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä Jyväskylän seutukunnalla, ja edistää talouselämän ja seudun kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhtiö avustaa yrityksiä ja yhteisöjä toimitilojen ja liike- sekä teollisuustonttien hankinnassa. Se voi omistaa, ostaa, rakennuttaa ja hallita tuotanto-, liike- ja toimistotiloja ja tontteja sekä myydä ja vuokrata niitä edelleen yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Yhtiön omistajia ovat Jyväskylän kaupunki (84,9 %) sekä Laukaan (9,1 %) ja Muuramen (6,0 %) kunnat, joten yhtiö on 100-prosenttisesti kuntaomisteinen. Kaupunki on sijoittanut yhtiöön 12,3 M€. Toimitiloja Jykes Kiinteistöjen omistuksessa
on noin 100 000 m2, ja vuokralaisia toimitiloissa on noin 200. Vuonna 2015 konsernin taseen loppusumma oli 78,5 M€ ja konsernin liikevaihto 10,5 M€. Henkilökuntaa on yhteensä yhdeksän henkilöä.

Kunnat perustivat kiinteistöyhtiöitä elinkeinopoliittisia tarkoituksia varten erityisesti 1980–90-luvuilla. Yhtiöiden tehtävänä oli paikata markkinapuutetta rakennuttamalla ja vuokraamalla yrityksille toimitiloja. Monessa kaupungissa muuttunut toimintaympäristö
ja taloudellisten riskien toteutuminen ovat lopettaneet kaupungin toiminnan kaupallisella kiinteistösijoitussektorilla. Jyväskylän kiinteistömarkkinoiden tilanne on muuttunut merkittävästi yhtiön perustamisen jälkeen. Paikalliselle kiinteistötoimialalle on syntynyt 2000-luvulla useita yrityksiä, jotka toimivat pääosin samassa markkina-asemassa kuin Jykes Kiinteistöt ja pystyvät vastaamaan
markkinakysyntään niin, että kilpailua alueellisesti saadaan aikaiseksi. Lisäksi EU:n valtiontukilainsäädännön muutokset ovat merkinneet sitä, että kaupunki ei pääsääntöisesti enää voi antaa takauksia Jykes Kiinteistöt Oy:lle

Jykes Kiinteistöjen merkitys julkisena elinkeinopoliittisena toimijana on vähentynyt ja yhtiön toiminta on muuttunut markkinaehtoiseksi. Jykes Kiinteistöjen nykyistä toimintamallia tulee tarkastella uudelleen kaupungin strategisten ja elinkeinopoliittisten tarpeiden mukaiseksi, minkä vuoksi on syytä käynnistää yhtiön nykyisen toiminnan uudistaminen.

Jykes Kiinteistöt Oy:n uudistamisen tavoitteena on yhtiön toiminnan painopisteen siirtäminen pois kiinteistöjen omistuksesta ja vuokrauksesta, jolloin pitkäaikaisesta kiinteistönomistuksesta luovutaan vaiheittain. Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava
kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa, niin että hankkeille etsitään lopullinen omistaja jo kehittämisvaiheessa. Yhtiön nykyisten vuokralaisten toiminta ei tule vaarantumaan uudistuksen aikana, kiinteistösalkun keventäminen tapahtuu hallitusti ja kiinteistöjen vuokralaistoiminnan erityispiirteet huomioiden.

Uudistustyötä varten perustetaan työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen. Ryhmään pyydetään Laukaan ja Muuramen kunnan edustajat. Ryhmän muiksi jäseniksi nimetään hankejohtaja Anne Sandelin, projektipäällikkö Erkki Jaala ja Jykes Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin. Työryhmän tehtävänä on valmistella Jykes Kiinteistöjen uudistusohjelma ja toimeenpanosuunnitelma, jotka tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2016.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

25.4.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje