Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskyläläiset keskimääräistä aktiivisempia osallistumaan ja kokevat myös vaikuttaneensa asioihin

Jyväskyläläiset keskimääräistä aktiivisempia osallistumaan ja kokevat myös vaikuttaneensa asioihin

Jyväskylässä asukkaat ovat keskimääräistä suomalaiskuntaa aktiivisempia osallistumaan ja he kokevat osallistumisensa olevan keskimääräistä vaikuttavampaa. Asia käy ilmi Kuntaliiton eilen julkaiseman ARTTU2-tutkimushankkeen raportista. Tutkimuksessa selvitettiin yli 12 000 kuntalaisen kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta 40 kunnassa ja kaupungissa eri puolilla Suomea.

Jyväskylä oli ainoa yli 50 000 asukkaan kaupunki, joka sijoittui keskimääräistä suuremman osallistumisaktiivisuuden ja osallistumisen vaikuttavuuden ryhmään. Suurimmista kaupungeista mukana tutkimuksessa ovat muun muassa Vantaa, Espoo, Turku, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa ja Hämeenlinna. Muut tutkimuksessa mukana olevat suuret kaupungit kuuluivat pääosin ryhmään, jossa asukkaat kokevat osallistumismahdollisuuksien ja osallistumisen vaikutusten olevan keskimääräistä vähäisempää.

Kahdeksan kymmenestä käyttänyt kunnassaan vähintään yhtä suoraa osallistumis- tai vaikuttamistapaa

Kaksi kolmesta vastanneesta pitää kuntavaaleja edelleen tärkeimpänä keinona vaikuttaa oman kuntansa asioihin. Lähes puolet kuntalaisista kannattaa mahdollisuutta äänestää kuntavaaleissa myös internetin välityksellä ja alle viidesosa kuntalaisista kannattaa äänestysikärajan laskemista nykyisestä 18 vuodesta 16 vuoteen. Yli puolet kuntalaisista on sitä mieltä, että tärkeimmistä asioista päätettäessä tulisi järjestää kunnallinen kansanäänestys ja runsas kolmannes kaikista vastaajista kannattaa kunnanjohtajan valintaa suoralla kansanvaalilla.

Kahdeksan kymmenestä kyselyyn vastanneesta on käyttänyt vähintään yhtä osallistumis- tai vaikuttamistapaa, vajaa viidennes ei ainoatakaan. Tilanne on pysynyt melko samana vuodesta 2011. Eniten käytettyjä suoria osallistumisen tapoja ovat kunnan asiakas-/käyttäjäkyselyyn vastaaminen ja jonkin yhdistyksen tai järjestön toimintaan osallistuminen. Kuntalaisaloite on vähiten käytetty osallistumiskeino. Parhaimpina vaikuttamistapoina kaikkien vastaajien mielestä pidetään talkootyöhön osallistumista, yhdistyksen tai järjestön kautta osallistumista, yhteydenottoa kunnan viranhaltijaan sekä päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan tai vastaavaan osallistumista.

Jyväskylän kuntakohtaiset tulokset noudattavat valtakunnallisen aineiston tuloksia. Ainoana erona se, että Jyväskylässä talkootyön jälkeen toiseksi vaikuttavampana suorana osallistumistapana pidettiin yhteydenottoa kunnan viranhaltijaan ja kolmanneksi vaikuttavimpana osallistumista yhdistystoimintaan. Erot valtakunnalliseen aineistoon verrattuna ovat kuitenkin hyvin pieniä.

Osallisuusohjelma viitoittaa tietä Jyväskylässä

Tutkimuksen tuloksista voi vain arvailla, onko Jyväskylässä viime vuonna valmistuneella osallisuusohjelmalla ehtinyt jo olla vaikutusta kuntalaisten keskimääräistä positiivisempiin kokemuksiin. Kaupunginvaltuuston syyskuussa 2015 hyväksymä osallisuusohjelma tehtiin asukkaiden ja kaupunkiorganisaation tueksi. Se on ohjenuora ja muistikirja kaupungin palveluille ja päätöksenteolle, ja samalla lupaus kaupunkilaisille siitä, kuinka asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun, palvelujen suunnitteluun ja kaupungin toimintaan. Ohjelman aikajana on vuodet 2016-2020, mutta sitä tarkistetaan ja arvioidaan vuosittain. Linkki Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelmaan: http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/osallisuusohjelma.

ARTTU2-tutkimushankeen ”Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015” -raportti netissä

Uutinen valtakunnallisista tutkimustuloksista Kuntaliiton sivulla: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/kuntalaisten-usko-suorien-osallistumistapojen-vaikuttavuuteen-vahvistunut.aspx
Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015 -raportti on ladattavissa osoitteesta: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3205

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- strategia- ja kehittämispäällikkö Pirjo Tuosa, p. 014 266 7517
Suomen Kuntaliitto,
- tutkimuspäällikkö, Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634

22.4.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje