Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 12.4.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 12.4.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 12.4.2016 käsiteltiin muun muassa Varassaaren ja Haapalahden sekä Nisulan ja Mäki-Matin asemakaavojen muutoksia.

Varassaaren ja Haapalahden asemakaavan muutos ja laajennus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Varassaaren ja Haapalahden asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen sekä tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä sen uudelleen nähtäville asettamista, lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako hyväksytään.

Asemakaava-alue käsittää Varassaaren lisäksi nykyisen valtatien eteläpuoleiset alueet Haapalahdessa, Haapalahden eritasoliittymän sekä Jyskän koulun tontin Järveläntiehen saakka. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on varata alueita uudelle moottoritielinjaukselle, turvata kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja ympäristön tulevaisuus, osoittaa aluevaraukset ja reitistöt virkistykselle sekä osoittaa korttelialueita yritystoiminalle ja jossain määrin kaupalle.

Tavoitteena on myös monipuolistaa alueen toiminnallista sisältöä mahdollistamalla Varassaareen asumista huomioon ottaen muun muassa liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat ja alueen teollinen historia. Huomattava osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueen kokonaispinta-ala on noin 80 hehtaaria ja siellä on sekä yksityistä että kaupungin ja valtion maanomistusta.

Mitoituksellisesti merkittävin muutos on asumisen lisääminen Varassaaressa noin 29 000 kerrosalaneliömetrillä. Työpaikkaintensiiviselle toiminnalle on osoitettu uusia korttelialueita noin 2 000 kerrosalaneliömetriä. Liekkilän kortteliin on osoitettu lisärakennusoikeutta 2 400 kerrosalaneliömetriä ja korttelin käyttötarkoitukseksi on määritelty julkiset ja yksityiset palvelut. Kaavamuutosalueen luonnontilaiset tai muuten virkistyksen kannalta tärkeät alueet jäävät rakentamattomiksi ja yleiseen käyttöön.

Nisulan ja Mäki-Matin suojelukaava ja rakentamistapaohjeet nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Nisulan ja Mäki-Matin asemakaavan muutosluonnoksen ja rakentamistapaohjeet nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Tavoitteena on laatia alueelle suojelukaava sekä rakentamistapaohjeet, jotka tukevat miljöön ja identiteetin säilymistä. Nisulan ja Mäki-Matin suojelukaavaratkaisun ja rakentamistapaohjeiden perustana on ollut korostaa alkuperäisten ominaispiirteiden merkitystä ja säilyttää maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö nykyisenlaisena. Kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeella on tavoiteltu myös rakennusten ja alueen ilmeen palautumista vielä lähemmäksi alkuperäismiljöötä.

Suojelukaava-alue sijaitsee keskustan tuntumassa Harjun länsi-pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisesta Nisulankatuun, idästä Pitkäkatuun, etelästä Kortesuonkatuun, Keskikatuun ja Voionmaankadun kerrostaloalueeseen sekä lännestä Palokunnankatuun ja Syrjälänkatuun. Suurin osa suunnittelualueen rakennuskannasta on syntynyt nopeassa tahdissa noin 20 vuoden aikana 1940- ja 50-luvuilla. Tästä johtuen alue on tyylillisesti yhtenäinen ja selkeästi rajautuva pientaloalue.

Kaava-alue on kooltaan noin 33 hehtaaria ja siihen kuuluu 258 tonttia. Lähes 240 tonttia on yksityisten maanomistuksessa ja kaupungin omistuksessa on alle 20 tonttia. Suojelukaavan laadintaan on lähdetty Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelman mukaisten periaatteiden ja toimenpiteiden noudattamisen pyöräilyn aseman ja olosuhteiden kehittämiseksi sekä tarkemman yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohdaksi.

Pyöräilyn edistämisohjelmaan voi tutustua kaupungin internetsivulla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kadut/kevytliikenne.

Sepänkadun ja Rajakadun risteysalueen sekä Yrjönkadun katusuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Sepänkadun ja Rajakadun risteysalueen ja Yrjönkadun katusuunnitelman muutokset. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Sepänkadun ja Rajakadun risteysalueen sekä Yrjönkadun katujärjestelyjen muutos on jatkoa vuonna 2015 toteutetulle Väinönkatu-Harjukatu-Sepänkatu-katusaneerauskokonaisuudelle. Vuoden 2015 puolella rakennettu katuosuus ulottuu Yliopistonkadusta lähtien Sepänkadulle Jyväskylän aikuisopiston (JAO) kohdalle. Nyt hyväksytyssä katusuunnitelmassa esitetään uusia katujärjestelyjä JAO:n kohdalta lähtien noin sata metriä Rajakadun liittymän yli Viitaniemen puolelle sekä Yrjönkadun liittymän siirto asemakaavan mukaiselle paikalleen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1928.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

12.4.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje