Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.4.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.4.2016

Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnitelma ja sen kustannusarvio 11 311 000 € (alv 0 %) hintatasossa 81,0/1.2016 hyväksytään. Rakennuskustannukset rahoitetaan Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahasta. Rahoitus on esitetty vuoden 2016 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2016–2018 ja puuttuva osuus esitetään vuoden 2017 talousarvion investointiohjelmassa tarkemman aikataulun selvittyä vuosille 2017–2018.

Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennus sijoittuu nykyisen Kangasvuoren päiväkodin tontille. Nykyinen Kangasvuoren päiväkoti sekä samalla tontilla sijaitseva asuinrakennus puretaan. Päiväkodista tulee 11-ryhmäinen päiväkoti sekä kerhotila ja koulusta tulee 2-sarjainen 1.-3. -luokkainen alakoulu. Päiväkoti on ns. vuorohoitotalo, jossa hoidetaan lapsia klo 5.00–22.30.

Uuden Kangasvuoren päiväkotikoulun suunnittelun lähtökohtana on muuntojoustava ja turvallinen rakennus. Osa tiloista tulee yhteiskäyttöiseksi päiväkodin ja koulun kesken.

Kangasvuoren päiväkoti muuttaa keskustan Väistöpäiväkotiin rakennustöiden ajaksi. Väistöpäiväkodin tilat vapautuu Kukkumäen päiväkodin valmistuttua. Pupuhuhdan päiväkotikoulu voi toimia nykyisissä tiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Tavoitteena on, että väistötilat saadaan järjestettyä syksystä 2017 alkaen. Kangasvuoren päiväkotikoulu voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2019, jos rakentaminen käynnistyy kesällä 2017.

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen hyväksytään 20.11.2015 tarkistetussa muodossaan.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/873

Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee kaupunginosan 89. Oittilan kylässä 23 eri kiinteistöä. Muutoksen osalta kaava koskee kiinteistöä 1:165 Ranta-Vaho. Ranta-asemakaavojen kumoaminen on käynnistynyt yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Kaava-alueen kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa.

Ranta-asemakaavat tulee kumota kaavatilanteen selkeyttämiseksi. Suurin osa kumoamisalueen rakennuspaikoista on jo toteutunut ja toteutunut tilanne vastaa yleiskaavassa esitettyä maankäyttöä. Kumoamisen myötä alueelle laaditut oikeusvaikutteiset osayleiskaavat tulevat voimaan, jolloin rakennusluvat voidaan jatkossa myöntää osayleiskaavojen mukaisesti.

Oikaisuvaatimus katujen sulkemisesta Neste Oil Ralli 2016 -tapahtuman aikana (Luoma)

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen esityslistalla esitetyin perustein.

Jouko Luoma on toimittanut kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimukseksi otsikoidun kirjelmän, jossa ei kuitenkaan esitetä mitään suoranaisia vaatimuksia.

Oikaisuvaatimus katujen sulkemisesta Neste Oil Ralli 2016 -tapahtuman aikana (Suutarinen)

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen esityslistalla esitetyin perustein.

Sakari Suutarinen on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että kaupunginhallitus peruu päätöksensä ja vaatii jatkossa sellaiset riittävät turvatoimet, joilla edes kilpa-autojen päämassat pystyttäisiin pitämään ajorata-alueilla.

Nelostie E75 ry:n vuosikokous

Nelostie E75 ry:n vuosikokous pidetään 18.4.2016.
Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi vuosikokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.
1. Vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Tilinpäätös vahvistetaan ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.
3. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma hyväksytään.
4. Vuoden 2016 talousarvio ja jäsenmaksut hyväksytään.
5. Kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen.

Jyväskylän Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokous pidetään perjantaina 15.4.2016.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tuomo Ratisen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 antaman ohjeen mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten määrä pidetään entisellään.
7. Vuoden 2016 talousarvio ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisesti.
8. Jyväskylän Jäähalli Oy sitoutuu noudattamaan Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksymää konserniohjetta.
9. Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos Omistajaohjausta koskevan kohdan lisäämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen nykyisten hallituksen jäsenten Caius Forsbergin (puheenjohtajana) ja Jaana Lehtoranta-Makkosen valinnasta.

Jäsenten nimeäminen Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiön hallitukseen

Jyväskylän kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.1.2015/19 nimennyt jäsenet Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiön hallitukseen.
Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Eino Veistolalle ja Mertsi Kiurulle Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiön hallituksesta. Kaupunginhallitus päätti nimetä hallituksen uusiksi jäseniksi Jyväskylän Rintamamiesveteraanit ry:n esityksen mukaisesti Juho Vuoriston ja Lauri Lehtisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginhallituksen kokouksen 4.4.2016 esityslista liitteineen on luettavissa seuraavasta linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1884.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

4.4.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje