Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin linjaus lasten varhaiskasvatusoikeudesta 1.8. alkaen

Jyväskylän kaupungin linjaus lasten varhaiskasvatusoikeudesta 1.8. alkaen

Uuden lain mukaan lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Tämä oikeus säilyy myös vanhemman työn tai opiskelun päätyttyä kahden kuukauden ajan. Muussa tapauksessa lapsella on uuden lain mukaan 1.8. alkaen oikeus varhaiskasvatukseen 4 tuntia päivässä tai 84 tuntia kuukaudessa.

Jyväskylä soveltaa kuitenkin 1.8. alkaen keväällä tehtyä omaa linjausta, jonka mukaan lapsen tarve varhaiskasvatukseen arvioidaan yksilöllisesti ja lapset, joilla ei ole uuden lain myötä oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, saavat varhaiskasvatusta vähintään 4-6 tuntia päivässä tai 84 – 126 tuntia kuukaudessa.

Hoitoajasta sovitaan tapauskohtaisesti huoltajien kanssa neuvotellen ja lapsen tarvitsema tuki ja tukitoimenpiteiden laajuus huomioiden. Neuvottelun yhteydessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.

Jo hoidossa olevien lasten vanhemmille on jaettu tiedote muuttuvista tuntivälyksistä ja keskustelu syksyn hoitoajoista käydään työntekijöiden kanssa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Uusien asiakkaiden osalta hoitoaika sovitaan asiakaspalvelupäälliköiden kanssa. Arvion mukaan muutos vaikuttaa Jyväskylässä noin 200 lapsen hoitoaikoihin.

Laki subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta sekä Jyväskylän kaupungin linjaus koskevat myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteista keskustellaan palveluntuottajien kanssa huhtikuussa. Sivistyslautakunta käsittelee ja päättää perusteet huhtikuun kokouksessa.

Uusi viisiportainen hoito- ja maksujärjestelmä tuo lisää vaihtoehtoja perheille

Jyväskylässä otetaan 1.8. alkaen käyttöön myös uusi viisiportainen hoitoaika- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ansiosta vanhemmat voivat suunnitella hoitoaikoja entistä yksilöllisemmin todellisen hoidon tarpeen mukaan. Halutessaan perheillä on lainmukainen oikeus palveluihin myös loma-aikoina.

Nykyinen varhaiskasvatuspaikka säilyy suurimmalla osalla

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy päiväkodissa ja mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, vaikka lapsen varhaiskasvatusaika muuttuisi. Käytännössä suurimmalla osalla säilyy nykyinen varhaiskasvatuspaikka. Tarvittaessa päiväkoteihin perustetaan uusia osapäiväisiä lapsiryhmiä turvaamaan subjektiivisen oikeuden toteutuminen.

Perheillä on myös mahdollisuus valita osa-aikaista varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa. Kerhotoiminta on osa varhaiskasvatusta ja hyvä vaihtoehto kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa. Osallistuminen kerhotoimintaan ei poista oikeutta kotihoidon tukeen. Jyväskylässä lasten kerhotoimintaa ohjaavat lastentarhanopettaja ja/tai lastenhoitaja. Lasten kerhojen lisäksi järjestetään ensi syksynä luonto- ja liikuntapainotteisia kerhoja eri puolilla kaupunkia.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatus, p. 014 266 3269

4.4.2016Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje