Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.3.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 22.3.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.3.2016 käsiteltiin muun muassa Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelmaa.

Savonmäentie 1:n ja 3:n asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Savonmäentie 1:n ja 3:n asemakaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajoittuen Urheilutiehen, Savonmäentiehen ja Vaajakoskentiehen. Alueen pinta-ala on runsaat puoli hehtaaria. Tarkoituksena on kiinteistöjen kehittäminen asumista ja liiketoimintaa sisältäväksi kokonaisuudeksi osana uusiutuvaa Vaajakosken ydinkeskustaa.

Alue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa olevaa Huoltopolku-nimistä katualuetta. Kaavamuutos on käynnistetty Kiinteistö Oy Savonmäentie 1:n ja yksityisen kuolinpesän aloitteesta.

Kaavamuutosalueen nykyiset rakennukset puretaan ja korvataan uudisrakentamisella. Uudisrakentaminen sijoittuu suunnilleen nykyisten rakennusten paikalle siten, että korkeimmat rakennusten osat sijoittuvat korttelin kulmiin. Kaavaratkaisu mahdollistaa rakentamista yhteensä 5 300 kerrosalaneliömetriä, josta asumista enintään noin 4 800 kerrosalaneliömetriä ja liike- ja toimistotilaa vähintään noin 500 kerrosalaneliömetriä. Määräyksellä pyritään turvaamaan muun muassa pienimuotoisen yritystoiminnan sijoittuminen ydinkeskustaan.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Luonnosvaiheen nähtävillä olon aikana pidetään yleisötilaisuus. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelman vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti vahvistaa Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelman ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.4.2016 mahdollisista valituksista huolimatta. Suunnitelman mukaiset katukalusteet ja istutukset ovat helposti siirrettäviä.

Koska kyseessä on ensimmäistä kertaa vahvistettava käyttösuunnitelma, valtuutettiin katupäällikkö tekemään suunnitelmaan tarvittaessa pieniä yksityiskohtaisia muutoksia.

Kaupunkirakennelautakunta päätti 10.3.2015 muuttaa pihakaduksi Kauppakadun välillä Kilpisenkatu - Vaasankatu sekä Kilpisenkadun välillä Kauppakatu - Keskustie.

Yläkaupungin pihakadun käyttösuunnitelmassa on osoitettu kadun keskeisten toimintojen sijoittuminen katutilaan. Näitä ovat muun muassa pysäköintipaikat, terassien tilavaraukset, oleskelualueet, sekä pelastustiet.

Saatujen toiveiden mukaisesti suunnitelmassa katualueelle on lisätty katuvihreää, sijoiteltu kadun toimintoja ajonopeuksia hillitsevällä tavalla, sekä kohdennettu autojen pysäköintipaikkoja vastaamaan paremmin yrittäjien tarpeita. Suunnitelman mukaisille viher- ja oleskelualueille sijoitetaan kohdasta riippuen ruukku- tai lavaistutuksia tai muita oleskelua palvelevia katukalusteita.

Käyttösuunnitelmassa esitettyjen seikkojen lisäksi pihakatuilmettä edistetään kadun pintaan toteutettavien katutaidemaalausten avulla. Myös kivijalkaliikkeiden kanssa tehdään yhteistyötä kadun ilmeeseen sopivan liikejulkisivun toteuttamiseksi.

Liikenne- ja viheralueiden investointiyksikkö on varannut Yläkaupungin pihakadun toimenpiteille 100 000 euron määrärahan vuodelle 2016 ajoittuen siten, että pääosa muutoksista tehdään toukokuun aikana. Kadun kalustus toteutetaan pääasiassa irtonaisin ja siirrettävin lavaratkaisuin katurakenteita rikkomatta.

Saaritien ja Koulutien liittymäalueen katusuunnitelmien muutokset hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Lehtisaaren katujen Saaritie ja Koulutie katusuunnitelman muutokset. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Liittymäaluetta kavennetaan reunatuilla, koska nykyinen liittymäalue on huonosti jäsennöity ja siten vaarallinen kevyelle liikenteelle. Samalla Saaritien itäpuolella sijaitsevalle pysäkille rakennetaan jalkakäytävä. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu 30 000 euron määräraha Saaritien ja Koulutien liittymän saneeraamiseksi. Hanke toteutetaan kesän 2016 aikana.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 70 eli Sepänkadun-Rajakadun risteysalueen sekä Yrjönkadun katusuunnitelma poistettiin listalta.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1789.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

22.3.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje