Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 21.3.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 21.3.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jyväskylä hyväksyy kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors = CoM) visioineen ja tavoitteineen ja kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginjohtajan sopimuksen allekirjoittajaksi.

Covenant of Mayors (CoM) on kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, jolla kaupungit sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Sopimuksen allekirjoittajat lupaavat vähentää CO2-päästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä omaksua kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen.

Sopimuksen allekirjoittajilla on yhteinen visio vuodesta 2050: alueidensa hiilestä irtautumisen nopeuttaminen, väistämättömän ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiskykynsä vahvistaminen sekä varman, kestävän ja kohtuuhintaisen energian tarjoaminen kansalaisilleen.

Vanha paperitehdas 2, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan vanhan paperitehtaan purettavan osan tilalle uudisrakentaminen. Alue on Kankaan Kehitys Oy:n omistuksessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/896

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 19.2.2016 tarkistetussa muodossa.

Hämeenpohjantie 3 ja Pohjanlahdentie 19 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisten maanomistajien hakemuksesta. Pohjanlahdentie 19:ssä kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tyhjentyneen huoltoaseman käyttö uuteen tarkoitukseen. Hämeenpohjantie 3:ssa tavoitteena on ottaa kaupungin omistamaa suojaviheraluetta yritystonttikäyttöön ja siten mahdollistaa uuden hallin rakentaminen pienteollisuusalueen jatkeeksi. Samalla aluerajauksia tarkistetaan toteutuneen kehäväylän mukaisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/842

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tontille 26–74-10 8.2.2016 tarkistetussa muodossa.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite biokaasun tankkausaseman edistämiseksi

Vihreä valtuustoryhmä ja 9 muuta valtuutettua ovat jättäneet 16.2.2015 valtuustoaloitteen biokaasun tankkausaseman edistämiseksi. Aloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki edistäisi biokaasun liikennekäyttöä ja siirtyisi omassa toiminnassaan suunnitelmallisesti biokaasuautojen käyttöön. Aloitteessa esitetään lisäksi, että kaupunki omilla toimillaan edistäisi liikennebiokaasun jakeluaseman rakentamista ja biokaasun kysynnän kasvua edellyttämällä järjestämiensä kilpailutusten ehdoissa energiatehokkuutta ja liikennepäästöjen vähentämistä.

Ote vastauksesta:
Julkiset organisaatiot, kuten Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, ELY –keskus ja maakunnan kehittämisyhtiöt ovat yhteisenä rintamana ryhtyneet aktiiviseen työhön biokaasutoimijoiden kokoamiseksi ja maakunnallisen biokaasuekosysteemin luomiseksi. Maakunnallisen kiertotalouden edut koko alueelle ovat kiistattomat; taloudellisen lisäarvon lisäksi myös alueen työllisyys paranee ja
maakunnan omavaraisuus liikennepolttoaineiden tuotannossa kasvaa.
Jyväskylän kaupunki haluaa strategiansa mukaisesti olla aikaansa edellä, myös biokaasun liikennekäytön edistämisessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Juha Jokitalon (Kesk., sit.) ym. valtuustoaloite torin sijainnista

Juha Jokitalon (Kesk.) ja 24 muuta ovat tehneet 29.9.2014 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät kaupungin käynnistävän selvitystyön torin uuden sijaintipaikan selvittämiseksi ja tekevän tarvittavat toimenpide-ehdotukset torielämän uudistamiseksi.

Ote vastauksesta:
Asema-aukion torin esisuunnittelu on aloitettu. Uuden torin suunnittelussa on tavoite rakentaa toimiva alusta menestyvälle, houkuttelevalle toritoiminnalle viihtyisässä ympäristössä, jossa voi oleskella ja järjestää tapahtumia. Torin siirtyessä päivitetään torijärjestys ja muut toria ohjaavat toimintaperiaatteet niin, että ne parhaiten palvelevat näitä tavoitteita muut keskustan tapahtuma-alueet huomioon ottaen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Eron myöntäminen Minna Jääskeläiselle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto myönsi Minna Jääskeläiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä ja valitsi hänen tilalleen Leena Uutelan jäseneksi sekä nimesi Leena Uutelan varapuheenjohtajaksi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Minna Jääskeläiselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi uskotuksi mieheksi Maareka Hakulisen jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi Minna Jääskeläiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen käräjäoikeuden lautamieheksi Ainoleena Laitisen jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2015 osalta

Kaupunginvaltuusto totesi aloitteet 1–8 loppuun käsitellyiksi ja merkitsi muutoin suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2015

Kaupunginhallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista ei jätetty aloitteita vuonna 2015.
Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista on jätetty 22 aloitetta vuonna 2015. Aloitteista 14:ään on vastattu ja 8 on valmisteltavina palvelukokonaisuuksissa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisten vuonna 2015 tekemät aloitteet ja totesi, ettei sen toimivaltaan kuuluvia aloitteita ole vuonna 2015 ollut.


Valtuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1680

Jyväskylästä Reilun kaupan kaupunki

Jyväskylän kaupunki sai 21.3.2016 Reilu Kauppa ry:n myöntämän Reilun kaupan kaupungin arvonimen. Jyväskylä on Suomen neljästoista Reilun kaupan kaupunki. Markkinointikoordinaattori Jatta Makkula Reilu kauppa ry:stä luovutti arvonimen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa maanantaina 21.3.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 5924 471

21.3.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje